logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Wonen (Wmo)

Soms zijn aanpassingen in- of rond huis nodig. Bijvoorbeeld door ziekte, beperkingen of ouderdom. Aanpassingen als een douchestoel, toiletverhoger of douchebeugels zijn hulpmiddelen. Hulpmiddelen kunt u zelf lenen, huren of aanschaffen. Grotere langdurige aanpassingen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dat zijn woonvoorzieningen.

Voorbeelden van woonvoorzieningen (Wmo)

Er zijn veel vormen van woonvoorzieningen, een paar voorbeelden:

Een woonvoorziening is alleen mogelijk als er medische redenen zijn die het normaal gebruik van de woning belemmeren.

Kosten woonvoorziening (Wmo)

Voor woonvoorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is in 2023 €19,00 per maand. Per 1 januari 2024 is de eigen bijdrage € 20,60 per maand. Het is een vast bedrag per maand voor alle Wmo hulp samen, behalve voor beschermd wonen met huisvesting. Het bedrag is landelijk vastgesteld door de overheid. De eigen bijdrage kan ieder jaar hoger worden. De rekening voor de eigen bijdrage krijgt u van het CAK. Meer over de eigen bijdrage op hetcak.nl.

Aanvragen woonvoorziening (Wmo)

Afhandeling woonvoorziening (Wmo)

Een aanvraag zonder bouwkundig rapport duurt maximaal 8 weken. Als een bouwkundig advies nodig is, kan de aanvraag maximaal 16 weken duren. 

Woningbemiddeling

De gemeente doet niet aan woningbemiddeling. Als uw woning ingrijpend moet worden aangepast, kan verhuizen noodzakelijk zijn. Alleen dan helpt de gemeente met het vinden van een aangepaste woning.

Zoekt u een woning die geschikt is voor gebruik met een rollator of rolstoel? Dan bent u op zoek naar een toegankelijke woning. Ook wel inleunwoning, aanleunwoning of seniorenwoning genoemd. Met een Wmo-indicatie van de gemeente (die u aanvraagt bij Toegang Tilburg) kunt u voorrang krijgen. U krijgt de verhuisverklaring als uw huidige woning vanwege lichamelijke beperkingen ongeschikt is om in te wonen en als uw huidige woning niet eenvoudig geschikt te maken is. Ga voor meer informatie over voorrangsregels en inschrijvingen naar Woning in Zicht.

Een verzorgingshuis is voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Heeft u 24 uur per dag zorg nodig, dan wordt dat (deels) betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor een particulier verzorgingshuis heeft u geen indicatie nodig, die betaalt u helemaal zelf. Neem voor het inschrijven bij een verzorgingshuis contact op met het verzorgingshuis zelf. Zij informeren u over de werkwijze. 

Websites