logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Rechten en plichten met een uitkering

Een bijstandsuitkering is tijdelijk. U moet zo snel mogelijk aan het werk. De gemeente helpt, bijvoorbeeld met een sollicitatiecursus, opleiding of gesubsidieerd werk.

Bij een uitkering horen rechten, maar ook plichten. Houdt u zich niet aan de regels, dan kan de gemeente de uitkering verlagen of stopzetten. Lees meer over rechten en plichten op rijksoverheid.nl of vraag de afdeling Werk & Inkomen om advies.

Niet nakomen uitkeringsregels

Verplichtingen horen bij een uitkering. Houdt u zich niet aan de regels, dan kan de gemeente een maatregel opleggen. Dit wil zeggen dat u tijdelijk minder- of geen uitkering krijgt. Redenen voor een maatregel kunnen zijn: niet meewerken, onjuiste informatie verstrekken of werk weigeren. Een maatregel kan vervelende gevolgen hebben en kunt u beter voorkomen. Twijfelt u over wat u moet doen of heeft u vragen over uw rechten of plichten? Vraag de afdeling Werk & Inkomen om advies. 

Sollicitatieplicht

Vanaf het moment dat u een uitkering aanvraagt is alles gericht op het vinden van een (betaalde) baan. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor. U moet staan ingeschreven als werkzoekende bij het UWV en uitzendbureaus. U moet voldoende en serieus solliciteren en bijscholen als dit uw kans op werk vergroot. De gemeente helpt, maar u doet het werk.

Arbeidsplicht

Iedereen die kan werken, moet werken. Aangeboden werk moet u accepteren. Ook als u het niet leuk vindt of als het niet bij uw opleidingsniveau past. Alleen in uitzonderingsgevallen heeft u geen arbeidsplicht, bijvoorbeeld als u voor een ernstig ziek familielid moet zorgen. U krijgt dan een ontheffing. Voor een ontheffing vraagt de gemeente altijd een deskundig (medisch) advies op. Alleenstaande ouders met kind(eren) jonger dan 5 jaar, kunnen maximaal 5 jaar ontheffing krijgen. Die moet u wel gebruiken voor het volgen van een opleiding, zodat u later sneller een baan kunt vinden.

Medewerkingsplicht

U bent het verplicht om mee te werken met de gemeente. Bijvoorbeeld aan een huisbezoek, een re-integratietraject of als de gemeente documenten opvraagt zoals bankafschriften. 

Wijzigingsplicht of informatieplicht

U moet alle wijzigingen doorgeven die van invloed kunnen zijn op uw uitkering. Wijzigingen die te maken hebben met werk, inkomen, vermogen, uw verblijfsstatus of gezinssituatie. Bijvoorbeeld wanneer u tijdelijk werk heeft gevonden, gaat verhuizen, als uw kind het huis verlaat of juist weer thuis komt wonen. Maar ook als u langdurig ziek bent, te lang met vakantie bent geweest, of vrijwilligerswerk gaat doen.

Bereikbaarheid Werk & Inkomen

Ontvangt u een uitkering dan krijgt u een telefoonnummer van Werk & Inkomen. Het nummer is bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur.

Nieuwsbrief Werk & Inkomen

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan krijgt u ook iedere maand de Nieuwsbrief Werk & Inkomen thuisgestuurd. Via de nieuwsbrief informeren we u over het laatste nieuws en de ontwikkelingen van de afdeling.

Bezwaar maken tegen besluit gemeente

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente of denkt u dat een verkeerde beslissing is genomen? Dan kunt u bezwaar maken (DigiD verplicht). U moet dat wel op tijd doen en op de juiste manier. Verschillende organisaties kunnen u helpen met gratis advies of rechtshulp, bijvoorbeeld het Juridisch Loket

Bezwaar maken

Niet eens met besluit gemeente?

Bezwaar maken

Links