logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Nieuwsbrief Werk & Inkomen

Voor mensen met een bijstandsuitkering in de stad verschijnt iedere maand een nieuwsbrief van de afdeling Werk & Inkomen. U kunt hier het laatste nieuws lezen of de nieuwsbrief downloaden.

De nieuwsbrief

Inwoners met een bijstandsuitkering ontvingen iedere maand per post een nieuwsbrief van Werk & Inkomen. Vanaf 2021 vindt u de nieuwsbrief alleen nog online op deze pagina. Ook voor andere informatie over uw uitkering verwijzen wij u naar deze plek. Als u de nieuwsbrief niet digitaal kunt lezen, dan kunt u deze ook ophalen op de locatie aan het Koningsplein 10. 

Participatiewet 2015

Met de Participatiewet is er één regeling die de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong vervangt. Het doel is om meer mensen aan het werk te helpen, ook mensen met een arbeidsbeperking.

Bijlagen