Nieuwsbrief Werk & Inkomen

Voor mensen met een bijstandsuitkering in de stad verschijnt iedere maand een nieuwsbrief van de afdeling Werk & Inkomen. U kunt hier het laatste nieuws lezen of de nieuwsbrief downloaden.

De nieuwsbrief in 2020

Inwoners met een bijstandsuitkering ontvingen iedere maand per post een nieuwsbrief van Werk & Inkomen.

In 2020 gaan we de frequentie verlagen. De nieuwsbrief verschijnt iedere maand, maar u ontvangt deze nog maar 6 keer per jaar (om de maand) via de post. De andere maand is de nieuwsbrief alleen digitaal te lezen. In maart verschijnt de nieuwsbrief voor de eerste keer alleen digitaal.

Aan het einde van dit jaar evalueren we of we op deze manier doorgaan, de frequentie van de nieuwsbrief aanpassen of helemaal stoppen met een papieren nieuwsbrief.

Participatiewet 2015

Met de Participatiewet is er één regeling die de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong vervangt. Het doel is om meer mensen aan het werk te helpen, ook mensen met een arbeidsbeperking.