Nieuwsbrief Werk & Inkomen

Mensen met een bijstandsuitkering in de stad ontvangen iedere maand een nieuwsbrief van de afdeling Werk & Inkomen. U kunt hier het laatste nieuws lezen of de nieuwsbrief downloaden.

Participatiewet 2015

Met de Participatiewet is er één regeling die de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong vervangt. Het doel is om meer mensen aan het werk te helpen, ook mensen met een arbeidsbeperking.