U bevindt zich op:Inwoners /Uitkering / Werk en scholing

Werk en Scholing

Bent u op zoek naar (ander) werk? Het UWV Werkbedrijf helpt werkzoekenden, werklozen, maar ook mensen die hun baan dreigen te verliezen. Bijvoorbeeld met vacatures, informatie of advies.

U kunt zich via de website inschrijven als werkzoekende (DigiD verplicht) of ga voor gratis gebruik van een computer naar de Burgemeester Brokxlaan 1680, Tilburg.

Leren en werken Midden-Brabant

Het leerwerkloket is het startpunt voor al uw vragen over leren en werken.

Wilt u een opleiding gaan volgen, maar u heeft geen recht op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs, reisproduct)? Het Leerwerkloket Midden-Brabant kan u hierover adviseren.

Levenlanglerenkrediet

Geen recht op studiefinanciering? Vanaf het studiejaar 2017-2018 is het mogelijk onder bepaalde voorwaarden geld te lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen. Het Levenlanglerenkrediet vraagt u aan via DUO.

Scholingslening

Voor inwoners die niet in aanmerking komen voor het Levenlanglerenkrediet of studiefinanciering, kent Tilburg de Scholingslening. Die is er voor Tilburgers die een opleiding willen volgen om sneller werk te vinden of om verder te komen op de arbeidsmarkt. U leent dan tegen een lage rente (0,5%) om de kosten van de opleiding te betalen.

Voorwaarden scholingslening

 • U bent nog niet met de opleiding gestart
 • Uw werkgever biedt geen voorziening om de opleiding te volgen
 • U heeft de juiste vaardigheden en motivatie om de opleiding te volgen
 • Als u een uitkering heeft, moet u toestemming hebben van de uitkeringsinstantie om de opleiding te volgen
 • U leent minimaal € 500,= en maximaal € 4.000
 • U heeft geen schulden die de lening niet verantwoord maken
 • U betaalt de lening in maximaal 5 jaar terug. Terugbetaling start bij aanvang van de opleiding.

Aanvragen kan via het aanvraagformulier Scholingslening.

Na het indienen van de aanvraag

 • Ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek bij Leren en Werken Midden-Brabant
 • Kijkt het leerwerkloket naar uw motivatie om opnieuw te studeren
 • Krijgt u advies of de gekozen opleiding uw kansen vergroot op de arbeidsmarkt
 • Krijgt u bericht van de gemeente of de lening verleend wordt.

Heeft u nog vragen over de scholingslening? Stuur dan een e-mail naar scholingslening@tilburg.nl.

Jongerenloket

Ben je tussen de 16 en 27 jaar en heb je nog geen diploma (minimaal HAVO of MBO niveau 2)? Zit je niet op school? Wil je advies over studiekeuze of zijn er dingen waar je tegenaan loopt? Het jongerenloket kijkt samen met jou naar jouw talenten en studiemogelijkheden en/of hulpvraag. Samen bespreken we wat jij zélf kunt doen om aan je toekomst te werken.
Je vindt het jongerenloket aan de Burgemeester Brokxlaan 1680 in Tilburg. Je kunt ook een afspraak maken voor een gesprek. Stuur een e-mail naar jongerenloket@tilburg.nl om een afspraak te maken.

Het jongerenloket is ook voor jongeren uit Gilze en Rijen, Baarle-Nassau, Oisterwijk, Dongen, Hilvarenbeek, Alphen-Chaam of Goirle.  

Startersbeurs voor jongeren

Voor het bestrijden van jeugdwerkloosheid is de startersbeurs ingevoerd. Met de startersbeurs kunnen afgestudeerde jongeren 6 maanden werkervaring opdoen in het bedrijfsleven. Ze ontvangen die periode 500 euro per maand en werken tegelijk aan hun competenties en vaardigheden om de kans op het vinden van werk te vergroten. De startersbeurs is voor jongeren die geen uitkering aanvragen. Jongeren en werkgevers kunnen zich inschrijven via de website, het filmpje op YouTube bekijken of Facebook bezoeken.

Re-integratie via de gemeente

Ontvangt u een bijstandsuitkering, maar lukt het niet om werk te vinden? Dan kan de gemeente u een re-integratietraject aanbieden. Dat wil zeggen dat u begeleiding krijgt om weer aan het werk te kunnen gaan en uit de uitkering te komen. Re-integratie kan in de vorm zijn van een sollicitatiecursus, vrijwilligerswerk of door tijdelijk aan de slag te gaan bij een re-integratiebedrijf. De afdeling Werk & Inkomen bepaalt welke hulp nodig is om weer aan het werk te komen.

Individuele studietoeslag aanvragen
Direct regelen 

Individuele studietoeslag

Studeert u en heeft u een arbeidsbeperking? Dan heeft u mogelijk recht op de individuele studietoeslag. Deze toeslag vraagt u aan bij de gemeente.

Voorwaarden:

 • u bent 18 jaar of ouder
 • u heeft geen of weinig vermogen
 • u heeft een medische, psychische en of verstandelijke beperking
 • u heeft recht op studiefinanciering of een bijdrage op grond van de WTOS
 • u bent zelf niet in staat om met werk het minimumloon te verdienen.

Een individuele studietoeslag bedraagt € 100 per maand en wordt per studiejaar als één bedrag uitbetaald.

Vrijwilligerswerk met een uitkering

Zolang u zich aan de regels houdt, kunt u vrijwilligerswerk doen met een bijstandsuitkering. Het mag het vinden van een betaalde baan natuurlijk niet in de weg staan. Soms verplicht de gemeente tot vrijwilligerswerk. Om bijvoorbeeld werkervaring op te doen of om te wennen aan een werkend leven. In beide situaties mag u eventuele onkostenvergoedingen houden. U moet ze wel opgeven en bewijzen laten zien.

Soms wordt vrijwilligerswerk betaald. Als u vrijwilligerswerk doet, mag u tot 150 euro per maand houden (met maximum 1.500 euro per jaar). Vergeet niet (inkomsten uit) vrijwilligerswerk door te geven en zorg dat de afdeling Werk & Inkomen op de hoogte is.

Een eigen bedrijf starten

Als u een eigen bedrijf wilt starten kunt u voor hulp en advies contact opnemen met Economie en Arbeidsmarkt.

Personeel aannemen via de gemeente

Voor werkgevers gelden speciale regelingen en financiële voordelen voor het aannemen van mensen met een uitkering. De gemeente is ook altijd op zoek naar werkgevers voor het samen opzetten van projecten. Projecten waarmee werkzoekenden werkervaring kunnen opdoen of waarin mensen kunnen worden opgeleid. Bent u ondernemer, informeer naar de mogelijkheden en laat u terugbellen door een adviseur van Economie en Arbeid.