logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Rolstoel of scootmobiel

Sommige mensen kunnen zich door een ziekte of beperking niet goed verplaatsen. Dan kan een rolstoel of scootmobiel een oplossing zijn. Dit zijn hulpmiddelen, die regelt u zelf. Alleen als u een rolstoel of scootmobiel langer dan 6 maanden nodig heeft, valt het gebruik misschien onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Aanvragen en voorwaarden rolstoel of scootmobiel (Wmo)

Voor de aanvraag kunt u contact opnemen met Toegang Tilburg. Een medewerker kijkt wat voor u de beste oplossing is en of een medische keuring nodig is. Een aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld.

Voorwaarden scootmobiel

Voorwaarden rolstoel

Voorwaarden sportrolstoel

Kosten rolstoel of scootmobiel (Wmo)

Voor een rolstoelvoorziening betaalt u geen eigen bijdrage. Voor een scootmobiel wel. De eigen bijdrage is in 2023 €19,00 per maand. Per 1 januari 2024 is de eigen bijdrage € 20,60 per maand. Het is een vast bedrag per maand voor alle Wmo hulp samen, behalve voor beschermd wonen met huisvesting. Het bedrag is landelijk vastgesteld door de overheid. De eigen bijdrage kan ieder jaar hoger worden. De rekening voor de eigen bijdrage krijgt u van het CAK. Meer over de eigen bijdrage op hetcak.nl.

Heeft u een rolstoel of scootmobiel te leen en is het middel oud, kapot of versleten? Of is de accu van uw scootmobiel niet sterk genoeg? Neem dan contact op met uw leverancier, Medipoint of Welzorg. Heeft u een rolstoel of scootmobiel in eigendom? Dan betaalt u de reparatiekosten van uw persoonsgebonden budget. Soms is een vergoeding voor reparatiekosten mogelijk. Bel de backoffice Wmo en vraag naar de mogelijkheden: 013-542 9915.

Vragen over reparaties of verzekeringen zijn voor de leverancier. Bel 013-542 9915 (backoffice Wmo) voor informatie over:

  • vergoeding van reparatiekosten
  • vervanging of aanpassing wegens medische redenen
  • een afspraak voor het ophalen van een rolstoel of scootmobiel die niet gebruikt wordt. De gemeente regelt géén winterstalling voor scootmobielen. 

Websites