Rolstoel of scootmobiel

Sommige mensen kunnen zich door een ziekte of beperking niet goed verplaatsen. Dan kan een rolstoel of scootmobiel een oplossing zijn. Dit zijn hulpmiddelen, die regelt u zelf. Alleen als u een rolstoel of scootmobiel langer dan 6 maanden nodig heeft, valt het gebruik misschien onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Kosten rolstoel of scootmobiel (Wmo)

Voor een rolstoelvoorziening betaalt u geen eigen bijdrage. Voor een scootmobiel wel. De eigen bijdrage is maximaal 19 euro per maand voor alle Wmo hulp samen. De rekening voor de eigen bijdrage krijgt u van het CAK. Meer over de eigen bijdrage op hetcak.nl

Geen eigen bijdrage Wmo in april en mei 2020

Wmo-klanten betalen in de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage vanwege corona. Deze maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die wonen in een instelling voor Beschermd wonen of voor opvang. Voor deze groep loopt de hulp en/of ondersteuning door. Lees het nieuwsbericht van het CAK

Let op! Achterstand facturen CAK

Het CAK heeft in 2020 nog geen facturen gestuurd en kan niet zeggen wanneer ze dit gaan doen. U krijgt straks een factuur voor meerdere maanden tegelijk. Houd hier rekening mee. Bijvoorbeeld door vast 19 euro per maand opzij te zetten. Wilt u de facturen liever in delen betalen? Dan kunt u bij het CAK een gratis betalingsregeling aanvragen. Dit kan pas nadat u de facturen voor 2020 heeft ontvangen.

Aanvragen en voorwaarden rolstoel of scootmobiel (Wmo)

Voor de aanvraag kunt u contact opnemen met Toegang Tilburg. Toegang Tilburg is een samenwerking van de afdelingen Dienstverlening en Werk & Inkomen van de gemeente Tilburg, IMW, MEE en GGD Hart voor Brabant.Een medewerker kijkt wat voor u de beste oplossing is en of een medische keuring nodig is. Een aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld.

 • Voorwaarden scootmobiel
  • u kunt niet 1000 meter aan een stuk lopen én
  • u kunt geen gebruik maken van een (aangepaste) fiets, brommer of scooter 
 • Voorwaarden rolstoel
  • u kunt (bijna) niet lopen én
  • u heeft iedere dag een rolstoel nodig om u in- en om huis te verplaatsen
 • U heeft de scootmobiel of rolstoel langer nodig dan 6 maanden
 • Voorwaarden sporthulpmiddel
  • u kunt niet sporten zonder het hulpmiddel
  • u moet actief deelnemen aan de sportactiviteit
  • als u al een sporthulpmiddel gekocht heeft, dan kunt u geen vergoeding meer krijgen
  • maximale vergoeding handbewogen sportrolstoel € 2660,-
  • maximale vergoeding elektrische sportrolstoel € 5320,-

Reparatie(kosten) rolstoel of scootmobiel (Wmo)

Heeft u een rolstoel of scootmobiel te leen en is het middel oud, kapot of versleten? Of is de accu van uw scootmobiel niet sterk genoeg? Neem dan contact op met de leverancier, Harting-Bank. Heeft u een rolstoel of scootmobiel in eigendom? Dan betaalt u de reparatiekosten van uw persoonsgebonden budget. Soms is een vergoeding voor reparatiekosten mogelijk. Vraag Toegang Tilburg naar de mogelijkheden.

Vervangen rolstoel of scootmobiel (Wmo)

Vragen over reparaties of verzekeringen zijn voor de leverancier. Bel Toegang Tilburg voor informatie over:

 • vergoeding van reparatiekosten
 • vervanging of aanpassing wegens medische redenen
 • een afspraak voor het ophalen van een rolstoel of scootmobiel die niet gebruikt wordt. De gemeente regelt géén winterstalling voor scootmobielen.