Inburgeren

Komt u van buiten de Europese Unie in de gemeente Tilburg wonen? En heeft u een verblijfsvergunning? Dan is de kans groot dat u moet inburgeren. Dat betekent dat u de Nederlandse taal leert. U leert ook hoe Nederlanders leven en doet zelf al snel mee. Zo kunt u hier een goede start maken. En snel zelfstandig uw weg vinden en meedoen.

Uw inburgering

Kijk op www.inburgeren.nl of u moet inburgeren.

Welke situatie geldt voor u?

U heeft uw verblijfsvergunning gekregen na 1 januari 2022?

U bent asielmigrant

 • De gemeente Tilburg begeleidt u bij uw inburgering. U krijgt een vaste contactpersoon. U ontvangt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.
 • Daarna volgt een intake-programma van 10 weken:   
  • U werkt aan uw persoonlijk plan om in te burgeren: het ‘Plan Inburgering en Participatie (PIP)’. Hierin staan uw doelen en wat u gaat leren. Ook staat erin hoe de gemeente u hierbij helpt.
  • U gaat naar een taalschool om Nederlands te leren.
  • U gaat activiteiten doen, zoals trainingen en workshops.
  • U gaat meedoen, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk of werk.
  • U ondertekent uw PIP en volgt de leerroute die bij u past.
  • De inburgeringstermijn is maximaal drie jaar.
  • De gemeente betaalt uw inburgering.
  • Heeft u nog vragen? Stuur een e-mail naar inburgering@tilburg.nl.

U bent gezinsmigrant

U bent gezinsmigrant als u:

 • bij uw partner in Tilburg komt wonen;
 • vanuit een land buiten de Europese Unie.

U moet eerst in dat land een basisexamen Nederlands doen. Zodra u in Nederland bent, moet u binnen drie jaar inburgeren. U bent zelf verantwoordelijk voor uw inburgering, maar de gemeente helpt u hierbij.

U heeft uw verblijfsvergunning gekregen tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2022?

 • Uw inburgering gaat via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
 • Kijk voor meer informatie op www.inburgeren.nl.

Hebt u vóór 1 januari 2013 een verblijfsvergunning gekregen?

Inburgeren vanaf januari 2022

Inburgeren vanaf januari 2022 (Engels)

Participatieverklaring

Wanneer u verplicht moet inburgeren, moet u binnen 1 jaar de participatieverklaring ondertekenen. Via het participatieverklaringstraject maakt u kennis met de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Denk hierbij aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht om u te ontplooien door onderwijs, het mogen kiezen van uw partner en het recht om uw eigen mening te uiten. Stuur een e-mail naar inburgering@tilburg.nl om u aan te melden voor een participatieverklaringstraject.