Studietoeslag

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te betalen. Heb je een beperking, dan is bijverdienen vaak moeilijk. Misschien heb je recht op studietoeslag.

Studietoeslag is een steuntje in de rug om toch een opleiding te volgen of af te maken. Het is geen lening die je moet terugbetalen. Je mag het geld gewoon houden en gebruiken waarvoor je maar wilt. Bijvoorbeeld voor kamerhuur, of om je studiebeurs te verlagen. Dan hoef je minder geld te lenen en heb je minder schuld.

Voorwaarden

 • je hebt een medische, psychische en/of verstandelijke beperking
 • je hebt recht op studiefinanciering of een bijdrage op grond van de WTOS
 • je bent niet in staat een bijbaan te hebben naast jouw studie
 • je ontvangt geen Wajong van het UWV.

Hoe hoog is de studietoeslag?

De hoogte van de studietoeslag per maand (vanaf 1 januari 2023):

Leeftijd in jarenNettobedrag studietoeslag per maand
21 jaar en ouder€ 328,59
20€ 262,87
19€ 197,15
18€ 164,30
17€ 129,79
16€ 113,36
15€  98,58

Let op: de hoogte wijzigt jaarlijks op 1 januari en 1 juli.

Studietoeslag aanvragen?

Aanvragen

Studietoeslag vraag je aan in de gemeente waar je woont, ook als je in een andere gemeente studeert. De toeslag gaat in op de eerste van de maand waarin je deze aanvraagt en telt voor de duur van je studie. 

Met de aanvraag stuur je altijd mee:

 • Kopie legitimatiebewijs (ID-kaart of paspoort).
 • Kopie bewijs dat je niet in staat bent tot het bijverdienen tijdens de studie of het verdienen van het minimumloon. Je bent dit niet verplicht. Het kan zijn dat wij dan een medisch advies aanvragen.
 • Kopie bankafschriften laatste drie (volledige) maanden, van alle betaalrekeningen
 • Beschikking toekenning WSF/WTOS
 • Bewijs inschrijving opleiding

Mogelijk hebben we, afhankelijk van je persoonlijke situatie, nog meer bewijsstukken van je nodig. Je ontvangt hierover dan bericht van ons.

Afhandeling

Je hoort binnen 8 weken of je studietoeslag krijgt. Je ontvangt hierover een brief.

Wanneer stopt de studietoeslag?

Je bent verplicht wijzigingen die gevolgen hebben voor jouw recht op studietoeslag aan ons door te geven. Geef wijzigingen altijd en op tijd door. Dan hoef je geen geld terug te betalen. Wil je daarna weer studietoeslag ontvangen? Dan moet je opnieuw een aanvraag indienen.

Je studietoeslag stopt:

 • Als je stopt met je studie
 • Als je geen recht meer hebt op studiefinanciering of WTOS
 • Als je gaat werken
 • Als je buiten de gemeente Tilburg gaat wonen (dan kun je een aanvraag indienen in de gemeente waar je gaat wonen)
 • Het kan ook zijn dat je niet meer voldoet aan één van de andere voorwaarden. Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Je kunt hiervoor het wijzigingsformulier gebruiken.

De studietoeslag stopt niet:

 • Als je stage gaat lopen in het kader van je opleiding