Individuele studietoeslag

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te betalen. Heb je een beperking, dan is bijverdienen vaak moeilijk. Misschien heb je recht op individuele studietoeslag.

Individuele studietoeslag is een steuntje in de rug om toch een opleiding te volgen of af te maken. Het is geen lening die je moet terugbetalen. Je mag het geld gewoon houden en gebruiken waarvoor je maar wilt. Bijvoorbeeld voor kamerhuur, of om je studiebeurs te verlagen. Dan hoef je minder geld te lenen en heb je minder schuld.

Voorwaarden

 • je bent 18 jaar of ouder
 • je hebt geen of weinig vermogen
 • je hebt een medische, psychische en/of verstandelijke beperking
 • je hebt recht op studiefinanciering of een bijdrage op grond van de WTOS
 • je bent zelf niet in staat om met werk het minimumloon te verdienen of een bijbaan te hebben naast jouw studie
 • je ontvangt geen Wajong van het UWV.

Hoe hoog is de studietoeslag?

De hoogte van de studietoeslag per maand (vanaf 1 januari 2022):

 • 18 jaar € 150
 • 19 jaar € 180
 • 20 jaar € 240
 • 21 jaar en ouder € 300

Let op: ontving je vóór 1 januari 2022 al de individuele studietoeslag? Dan krijg je dit
schooljaar (2021/2022) € 300 per maand. Dat geldt voor iedereen. Het maakt dus
niet uit of je 18 jaar bent, of ouder. Dit noemen we de overgangstermijn.

Individuele studietoeslag aanvragen
Direct regelen 

Aanvragen

Individuele studietoeslag vraag je aan in de gemeente waar je woont, ook als je in een andere gemeente studeert. De toeslag gaat in op de eerste van de maand waarin je deze aanvraagt en telt voor het lopende studiejaar. Voor het nieuwe studiejaar vraag je de toeslag opnieuw aan.

Met de aanvraag stuur je altijd mee:

 • Kopie legitimatiebewijs (ID-kaart of paspoort).
 • Kopie bewijs dat je niet in staat bent tot het bijverdienen tijdens de studie of het verdienen van het minimumloon. Je bent dit niet verplicht. Het kan zijn dat wij dan een medisch advies aanvragen.
 • Kopie bankafschriften laatste drie (volledige) maanden, van alle rekeningen (ook spaarrekeningen en paypal)
 • Beschikking toekenning WSF
 • Bewijs inschrijving opleiding
 • Indien van toepassing bewijzen van schulden
 • Indien van toepassing een huurovereenkomst

Mogelijk hebben we, afhankelijk van je persoonlijke situatie, nog meer bewijsstukken van je nodig. Je ontvangt hierover dan bericht van ons.

Afhandeling

Je hoort binnen 8 weken of je individuele studietoeslag krijgt. Je ontvangt hierover een brief. De individuele studietoeslag voor uitwonende studenten wordt per maand uitbetaald en voor thuiswonende studenten per jaar. Individuele studietoeslag moet je ieder studiejaar opnieuw aanvragen.

Individuele studietoeslag stopt als jij stopt

Je bent verplicht wijzigingen die gevolgen hebben voor jouw recht op individuele studietoeslag aan ons door te geven. Onderbreek je jouw studie of stop je met jouw studie? Het kan ook zijn dat je niet meer voldoet aan één van de andere voorwaarden. Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. De individuele studietoeslag stopt dan. Geef wijzigingen op tijd door. Dan hoef je geen geld terug te betalen. Wil je daarna weer individuele studietoeslag ontvangen? Dan moet je opnieuw een aanvraag indienen.