Jeugdwerkloosheid

Ben je tussen de 18 en 27 jaar, woon je in de regio Midden-Brabant en zoek je werk of wil je weer naar school? Dan zijn er het Jongerenpunt Midden-Brabant en het RMC Tilburg.

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie

Tussen de 18 en 23 jaar, niet meer op school en nog geen mbo-diploma op minimaal mbo niveau 2, een havo- of een vwo-diploma? Neem dan contact op met RMC Tilburg. Meer informatie op de pagina Wet RMC op deze website.

Jongerenpunt Midden-Brabant

Het Jongerenpunt Midden-Brabant is bedoeld voor:

  • Jongeren van 18 tot 27 jaar zonder uitkering en met startkwalificatie (dat wil zeggen een diploma op minimaal mbo niveau 2, havo of vwo)
  • Jongeren van 23 tot 27 jaar zonder uitkering en zonder startkwalificatie.

Bij Jongerenpunt Midden-Brabant kunnen jongeren, die thuiszitten zonder opleiding, baan of uitkering, aankloppen met hun vragen op het gebied van werk, school en inkomen.  Het jongerenpunt begeleidt deze jongeren naar een duurzame baan, een (leer)werkplek , een (vervolg)opleiding, een traject richting werk of onderwijs, of een zorg/hulpverleningstraject. De geboden ondersteuning hangt  af van de situatie. Samen met de jongere kijken de jongerenregisseurs van het jongerenpunt naar de mogelijkheden. Iedereen is ergens goed in en wil gezien en gewaardeerd worden.

Jongerenloket en startersbeurs voor jongeren

Op de pagina werk en scholing op deze website staat meer informatie over het jongerenloket en de startersbeurs.