Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen door ziekte of een handicap. Soms is leerlingenvervoer mogelijk omdat de school te ver weg ligt. De gemeente gaat uit van vervoer naar een school die het dichtst bij huis of de instelling ligt.

Voorwaarden

 • Uw kind woont in de gemeente Tilburg.
 • Uw kind kan vanwege een handicap of de afstand, niet zelf van en naar school reizen.
 • Uw kind zit op een school die meer dan 6 kilometer van het huisadres ligt (afstandscriterium).
  Kan uw kind met een handicap niet (onder begeleiding) met het openbaar vervoer naar school reizen? Dan telt geen afstandscriterium.

Soorten leerlingenvervoer

Er zijn 3 soorten (vergoedingen voor) leerlingenvervoer: 

 1. Fiets- of openbaar vervoer: de gemeente beoordeelt of uw kind zelf (of met begeleiding) met de fiets of het openbaar vervoer naar school kan. Uitgangspunt is eerst de fiets en dan openbaar vervoer.
 2. Georganiseerd vervoer: een taxi(bus) brengt uw kind van en naar school. Twee werkende ouders zijn geen reden voor toekenning van taxivervoer. Een vergoeding voor het openbaar vervoer of eigen vervoer is dan misschien wel mogelijk.
 3. Eigen vervoer: vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort vervoer. Bijvoorbeeld: uw kind kan met de fiets naar school, u brengt uw kind zelf weg: u krijgt een fietsvergoeding.

In de verordening leerlingenvervoer staan de volledige voorwaarden en regels.

Aanvragen

U vraagt leerlingenvervoer altijd aan voor het nieuwe schooljaar of het al begonnen schooljaar. U kunt geen leerlingenvervoer aanvragen voor een schooljaar dat al voorbij is.

Aan­vra­gen voor het nieu­we school­jaar?

Zorg er­voor dat uw aan­vraag­for­mu­lier vóór 1 juni bin­nen is bij team Leer­lin­gen­ver­voer. Dan kan uw aan­vraag op tijd wor­den be­oor­deeld. Al­leen dan is het ver­voer van­af de eer­ste school­dag al ge­re­geld.

Aan­vra­gen als het school­jaar al is be­gon­nen?

Team Leer­lin­gen­ver­voer be­han­delt uw aan­vraag dan zo snel mo­ge­lijk. Houd re­ke­ning met een wacht­tijd.

Afhandeling

Als uw aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met de beslissing of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer. Tot die tijd kan uw kind nog geen gebruik maken van het leerlingenvervoer en bent u zelf verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind. In de brief staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen de beslissing. In bepaalde gevallen mag de gemeente de termijn met 4 weken verlengen.

Bezwaar maken

Heeft u een afwijzing ontvangen en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken (DigiD verplicht).

Vragen of klachten over het leerlingenvervoer

Zodra u gebruik maakt van leerlingenvervoer is Regiovervoer Midden-Brabant uw contactpersoon. In het boekje 'prettig onderweg' staat beschreven hoe alles werkt. Gebruik uw inlogcode voor voor het doorgeven van: 

 • ziekmeldingen (minimaal 1 uur voor aanvang van de rit)
 • betermeldingen (minimaal 1 dag van tevoren)
 • klachten

Is uw kind niet op de afgesproken tijd opgehaald? Neem dan direct telefonisch contact op: 0900 775 58 62.