logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen door ziekte of een handicap. Soms is leerlingenvervoer mogelijk omdat de school te ver weg ligt. De gemeente gaat uit van vervoer naar een school die het dichtst bij huis of de instelling ligt.

Voorwaarden

Bijdrage kosten leerlingenvervoer

Of u een bijdrage in de kosten voor leerlingenvervoer krijgt hangt af van:

De bijdrage in de kosten leerlingenvervoer wordt alleen gegeven voor de rit naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Vervolgens kijken we voor welke vorm van vervoer u een bijdrage in de kosten krijgt. Het (leren) reizen met de fiets en het openbaar vervoer worden gestimuleerd en staan centraal. In de beleidsregels leerlingenvervoer staan de volledige voorwaarden en regels.

We willen dat uw kind zo zelfstandig mogelijk reist. Dit is goed voor de ontwikkeling. We kijken dus of uw kind op de fiets of met het openbaar vervoer naar school kan reizen. Als het nodig is worden ook de vervoerskosten van een begeleider vergoed.

Het zelf naar school leren reizen is belangrijk voor de zelfstandigheid. Er wordt ook gekeken of er een combinatie in vervoer mogelijk is (deels met de fiets/openbaar vervoer en deels een vergoeding voor de auto/ taxivervoer). Wanneer u/uw netwerk uw kind (deels) met de auto naar school brengt kunt u hier een kilometer vergoeding voor ontvangen. Het is fijn als uw kind zo min mogelijk afhankelijk is van taxivervoer, daarom is het taxivervoer het allerlaatste waar wij naar kijken. Taxivervoer is alleen mogelijk in combinatie met andere kinderen die dit vervoer ook nodig hebben.

Leerlingenvervoer aanvragen of verlengen

Direct regelen

Leerlingenvervoer aanvragen of verlengen

Aanvragen

U vraagt een bijdrage in de kosten leerlingenvervoer altijd aan voor het nieuwe schooljaar of het al begonnen schooljaar. U kunt geen vergoeding leerlingenvervoer aanvragen voor een schooljaar dat al voorbij is.

Welke bewijsstukken heeft u nodig voor de aanvraag?

Aan het einde van het formulier ziet u welke bewijsstukken u moet aanleveren. Als u de bewijsstukken direct digitaal meestuurt, kunnen wij uw aanvraag sneller afhandelen. Tip! Maak goed leesbare foto's van uw bewijsstukken. Later toevoegen via www.tilburg.nl/mijngemeente kan ook, maar doe dit wel zo snel mogelijk. Wij kunnen uw aanvraag pas in behandeling nemen als deze compleet is. De volgende bewijsstukken hebben we altijd van u nodig:

Aan­vra­gen voor het nieu­we school­jaar?

Zorg er­voor dat uw aan­vraag­for­mu­lier vóór 1 juni bin­nen is bij team Leer­lin­gen­ver­voer. Dan kan uw aan­vraag op tijd wor­den be­oor­deeld. Al­leen dan is het ver­voer van­af de eer­ste school­dag al ge­re­geld.

Aan­vra­gen als het school­jaar al is be­gon­nen?

Team Leer­lin­gen­ver­voer be­han­delt uw aan­vraag dan zo snel mo­ge­lijk. Houd re­ke­ning met een wacht­tijd.

Heeft u een afwijzing ontvangen en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken (DigiD verplicht).

Zodra u gebruik maakt van leerlingenvervoer per taxi is Regiovervoer Midden-Brabant uw contactpersoon. In het boekje 'prettig onderweg' staat beschreven hoe alles werkt. Gebruik uw inlogcode voor voor het doorgeven van: 

  • ziekmeldingen (minimaal 1 uur voor aanvang van de rit)
  • betermeldingen (minimaal 1 dag van tevoren)
  • klachten

Is uw kind niet op de afgesproken tijd opgehaald? Neem dan direct telefonisch contact op: 0900 775 58 62.

Links

Formulieren