Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen door ziekte of een handicap. Soms is leerlingenvervoer mogelijk omdat de school te ver weg ligt. De gemeente gaat uit van vervoer naar een school die het dichtst bij huis of de instelling ligt.

Voorwaarden

 • Uw kind woont in de gemeente Tilburg.
 • Uw kind gaat naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
 • De dichtstbijzijnde toegankelijke school ligt op meer dan 6 kilometer van het huisadres (afstandscriterium).

Vergoeding leerlingenvervoer

Of u een vervoersvergoeding krijgt hangt af van:

 • Het type onderwijs 
 • De afstand tussen uw huis en de school 
 • De leeftijd van uw kind 
 • De hoogte van uw inkomen 
 • De persoonlijke situatie en/of de handicap van uw kind

De vervoersvergoeding wordt alleen gegeven voor de rit naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Vervolgens kijken we welke vorm van vervoersvergoeding u krijgt. Het (leren) reizen met de fiets en het openbaar vervoer worden gestimuleerd en staan centraal. In de beleidsregels leerlingenvervoer staan de volledige voorwaarden en regels.

We willen dat uw kind zo zelfstandig mogelijk reist. Dit is goed voor de ontwikkeling. We kijken dus of uw kind op de fiets of met het openbaar vervoer naar school kan reizen. Als het nodig is worden ook de vervoerskosten van een begeleider vergoed.

Het zelf naar school leren reizen is belangrijk voor de zelfstandigheid. Er wordt ook gekeken of er een combinatie in vervoer mogelijk is (deels met de fiets/openbaar vervoer en deels een vergoeding voor de auto/ taxivervoer). Wanneer u/uw netwerk uw kind (deels) met de auto naar school brengt kunt u hier een kilometer vergoeding voor ontvangen. Het is fijn als uw kind zo min mogelijk afhankelijk is van taxivervoer, daarom is het taxivervoer het allerlaatste waar wij naar kijken. Taxivervoer is alleen mogelijk in combinatie met andere kinderen die dit vervoer ook nodig hebben.

Vergoeding leerlingenvervoer aanvragen

Aanvragen

U vraagt een vergoeding leerlingenvervoer altijd aan voor het nieuwe schooljaar of het al begonnen schooljaar. U kunt geen vergoeding leerlingenvervoer aanvragen voor een schooljaar dat al voorbij is.

Aan­vra­gen voor het nieu­we school­jaar?

Zorg er­voor dat uw aan­vraag­for­mu­lier vóór 1 juni bin­nen is bij team Leer­lin­gen­ver­voer. Dan kan uw aan­vraag op tijd wor­den be­oor­deeld. Al­leen dan is het ver­voer van­af de eer­ste school­dag al ge­re­geld.

Aan­vra­gen als het school­jaar al is be­gon­nen?

Team Leer­lin­gen­ver­voer be­han­delt uw aan­vraag dan zo snel mo­ge­lijk. Houd re­ke­ning met een wacht­tijd.

Heeft u een afwijzing ontvangen en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken (DigiD verplicht).

Zodra u gebruik maakt van leerlingenvervoer per taxi is Regiovervoer Midden-Brabant uw contactpersoon. In het boekje 'prettig onderweg' staat beschreven hoe alles werkt. Gebruik uw inlogcode voor voor het doorgeven van: 

 • ziekmeldingen (minimaal 1 uur voor aanvang van de rit)
 • betermeldingen (minimaal 1 dag van tevoren)
 • klachten

Is uw kind niet op de afgesproken tijd opgehaald? Neem dan direct telefonisch contact op: 0900 775 58 62.