Vragen over jeugdhulp, zorg, werk of inkomen

Heeft u een vraag of probleem waar u zelf of met hulp van mensen uit uw omgeving niet uitkomt? Bijvoorbeeld over opvoeding, werk, schulden, mantelzorg of huiselijk geweld. Dan kunt u zonder verwijzing terecht bij het IMW, MEE, de GGD, Loket Z of de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Tilburg. Deze organisaties vormen samen met de wijkverpleegkundigen de toegang voor ondersteuningsvragen. Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Doen wat nodig is

Neemt u contact op met de toegang, dan kijkt u samen met de medewerker naar wat er precies aan de hand is. Misschien zijn er nog andere dingen die meespelen bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken of geld. U vertelt ook wat u zelf al heeft gedaan om de vraag of het probleem op te lossen of met hulp uit uw omgeving.

Zodra er een goed beeld is van uw situatie kunt u werken aan een oplossing. Samen met uw contactpersoon stelt u uw doelen vast en bepaalt u wat er nodig is om deze doelen te bereiken. Dit wordt vastgelegd in een plan van aanpak. Als ondersteuning nodig is, kan uw contactpersoon die vaak zelf bieden. Is er specialistische hulp nodig? Dan wordt de zorgverlener van wie u straks hulp krijgt, betrokken bij het maken van het plan van aanpak.

Contact Toegang voor ondersteuningsvragen
Vragen overOrganisatieContact
Maatschappelijk werk, jeugdhulpInstituut Maatschappelijk Werk (IMW)013-5952710
www.imwtilburg.nl
Leven met een beperking of chronische ziekte, voor jeugd en volwassenenMEE regio Tilburg013-5424100
www.meeregiotilburg.nl
Gezondheid, opgroeien en opvoeden (tot en met 18 jaar)GGD Hart voor Brabant

0900-4636443
www.ggdhvb.nl

Wmo (zorg) en inkomensondersteuningLoket Z14 013
Werk en uitkering, schuldhulpverleningWerk en Inkomen gemeente Tilburg14 013
www.werk.nl

Weet u niet bij welke organisatie uw vraag of probleem thuishoort? Bel dan één van deze vijf organisaties. Zij zorgen ervoor dat u op de juiste plek terechtkomt.

Iemand meenemen naar het gesprek

Waar de afspraak ook is, u mag altijd iemand meenemen naar de gesprekken met uw contactpersoon. Bijvoorbeeld uw partner, een familielid, vriend of een vrijwilliger. Bij wat moeilijkere vragen is voor goed advies vaak specifieke kennis en ervaring nodig. Dan kunt u zonder verwijzing gratis gebruik maken van een meedenker. Een meedenker helpt u met het voorbereiden en voeren van gesprekken. Hij of zij denkt met u mee en komt op voor uw belangen. De meedenker kan u helpen om weloverwogen keuzes te maken over uw zorg. Hij of zij bepaalt niet welke hulp u krijgt. Meer over meedenkers

Eigen bijdrage

Als het nodig is brengt uw contactpersoon u in contact met andere professionele hulpverleners. Het kan zijn dat u moet meebetalen aan de zorg of ondersteuning die u krijgt. Dat komt tijdens het gesprek ter sprake. In 2020 betaalt u maximaal 19 euro per maand voor alle ondersteuning vanuit de Wmo. Voor jeugdhulp geldt geen eigen bijdrage. Meer over eigen bijdrage op hetcak.nl

Uw gegevens

Om u zo goed mogelijk te ondersteunen, is het belangrijk dat uw contactpersoon uw situatie goed kent. Daarom heeft uw contactpersoon verschillende gegevens van u nodig. De partners in de toegang voor ondersteuningsvragen werken volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Zij mogen uw gegevens zonder uw toestemming niet delen met anderen, tenzij er sprake is van direct gevaar voor uzelf en/of anderen. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan voorgeschreven. U mag de documenten die worden opgenomen in uw digitale dossier altijd inzien. En u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Partners van de toegang

De partners IMW, MEE regio Tilburg, GGD Hart voor Brabant, Loket Z en de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Tilburg en vormen samen met de wijkverpleegkundigen de toegang voor ondersteuningsvragen.