Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die 5 jaar of langer van een laag inkomen moeten leven. Het inkomen van de partner telt ook mee.

U krijgt in 2021

 • 840 euro als u getrouwd bent of samenwoont en kinderen heeft van 12 t/m 17 jaar
 • 600 euro als u getrouwd bent of samenwoont zonder kinderen of met kinderen jonger dan 12 jaar
 • 540 euro als u alleenstaande ouder bent
 • 420 euro als u alleenstaand bent

Voorwaarden individuele inkomenstoeslag

Heeft u een partner, dan gelden deze voorwaarden ook voor uw partner.

 • U bent inwoner van de gemeente Tilburg
 • U bent 21 jaar of ouder en u heeft nog geen recht op pensioen of AOW
 • U heeft de laatste 5 jaar in Nederland gewoond
 • U ontvangt geen tegemoetkoming in de studiekosten (DUO)
 • U heeft de laatste 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen, ook niet van een andere gemeente
 • U moet al 60 maanden (5 jaar) rondkomen van een inkomen op bijstandsniveau (zie verderop)  
 • U heeft weinig vermogen (spaargeld of bezittingen)
 • U heeft de laatste 12 maanden geen 100% maatregel ontvangen op uw uitkering
 • U zit momenteel niet in detentie

Inkomenstoeslag aanvragen.
Direct regelen

Aanvragen individuele inkomenstoeslag

Hebt u in de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen, dan kunt u de regeling direct aanvragen met uw DigiD. Voor de aanvraag heeft u nodig:

 • inkomensgegevens van de laatste 5 jaar van u en uw gezin
 • bankafschriften van de laatste 3 maanden
 • jaaropgave(n) afgelopen jaar
 • voorlopige beschikking Belastingdienst
 • persoonsgegevens partner en kind(eren)

Afhandeling individuele inkomenstoeslag

Hebben wij uw aanvraag en alle bewijsstukken ontvangen? Dan hoort u binnen 8 weken of u de toeslag krijgt. Vaak moet de gemeente informatie opvragen bij het UWV Werkbedrijf en dat duurt een paar weken. Krijgt u de toeslag, dan staat het bedrag binnen 2 weken op uw rekening.

Normen 110% (vanaf 1 januari 2021)

Bijstandsnormen 110% (van 1-1-2021 t/m 31-12-2021)
U bent tussen de 21 jaar en AOW-leeftijdUw netto inkomen
per maand zonder
vakantiegeld is lager dan
Uw vermogen is lager dan
Alleenstaande€ 1.123€ 6.295
Alleenstaande ouder€ 1.444€ 12.590
Gehuwd/samenwonend€ 1.605€ 12.590

Aan deze bedragen bedragen kunt u geen rechten ontlenen. De gemeente rekent uit of u recht heeft op de regeling.

Het inkomen berekenen?

Voor het berekenen van uw inkomen (en dat van uw partner), telt u alle inkomsten van één maand bij elkaar op. 

Optellen 

 • Inkomsten uit arbeid/uitkering (zonder vakantietoeslag)
 • Pensioen, alimentatie/onderhoudsbijdrage
 • Overige inkomsten
 • Alleen voor echtparen:
  • Algemene heffingskorting Belastingdienst (IB/PVV) voor de minst verdienende partner 
 • Alleen voor alleenstaande ouders: 
  • Tegemoetkoming alleenstaande ouders (2021: €270 p/mnd). Dit bedrag zit inbegrepen in het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders van de Belastingdienst. Het bedrag daarboven telt u niet mee als inkomen. 

Niet meetellen 

 • Bijzondere bijstand
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden budget (het bedrag boven de €270 p/mnd uit, zie hierboven) 
 • Persoonsgebonden budget waarmee u zorg inkoopt 
 • Woonkostentoeslag

Bezwaar maken individuele inkomenstoeslag

Heeft u een afwijzing ontvangen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken (DigiD verplicht).

Langdurigheidstoeslag

De langdurigheidstoeslag bestaat niet meer. Op 1 januari 2015 is de langdurigheidstoeslag vervangen door de individuele inkomenstoeslag.