U bevindt zich op:Inwoners /Laag inkomen / Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die 5 jaar of langer van een laag inkomen moeten leven. Het inkomen van de partner telt ook mee.

Filmpje Individuele Inkomenstoeslag

Wilt u een eenvoudige uitleg over de individuele inkomenstoeslag? Bekijk dan het filmpje.

U krijgt in 2019

 • 812 euro voor gehuwden/samenwonenden met kinderen van 12 t/m 17 jaar
 • 572 euro voor gehuwden/samenwonenden zonder kinderen of met kinderen jonger dan 12 jaar
 • 516 euro voor een alleenstaande ouder
 • 400 euro voor een alleenstaande

Voorwaarden individuele inkomenstoeslag

Heeft u een partner, dan gelden deze voorwaarden ook voor uw partner.

 • U staat ingeschreven in de gemeente Tilburg
 • U bent 21 jaar of ouder en u heeft nog geen recht op pensioen
 • U heeft de laatste 5 jaar in Nederland gewoond
 • U ontvangt geen tegemoetkoming in de studiekosten (DUO)
 • U heeft de laatste 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen, ook niet via een andere gemeente
 • U moet al 60 maanden (5 jaar) rondkomen van een inkomen op bijstandsniveau. De gemeente gaat uit van een gemiddeld inkomen per maand van maximaal 110% van de voor u geldende bijstandsnorm
 • U heeft weinig vermogen (spaargeld of bezittingen)
 • U heeft de laatste 12 maanden geen 100% maatregel ontvangen op uw uitkering
 • U zit momenteel niet in detentie.

Normen 110% (vanaf 1 juli 2019)

Bijstandsnormen 110% (van 1-7-2019 t/m 31-12-2019)
U bent tussen de 21 jaar en AOW-leeftijdUw netto inkomen
per maand zonder
vakantiegeld is lager dan
Uw vermogen is lager dan
Alleenstaande€ 1.076,79€ 6.120
Alleenstaande ouder€ 1.384,44€ 12.240
Gehuwd/samenwonend€ 1.538,27€ 12.240

Deze bedragen zijn richtlijnen en zonder vakantietoeslag. U kunt aan deze bedragen geen rechten ontlenen. De gemeente rekent of u recht hebt op de regeling.

Inkomenstoeslag aanvragen.
Direct regelen

Aanvragen individuele inkomenstoeslag

Hebt u in de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen, dan kunt u de regeling direct aanvragen met uw DigiD. Voor de aanvraag heeft u nodig:

 • inkomensgegevens van de laatste 5 jaar van u en uw gezin
 • bankafschriften van de laatste 3 maanden
 • jaaropgave(n) afgelopen jaar
 • voorlopige beschikking Belastingdienst
 • persoonsgegevens partner en kind(eren)

Afhandeling individuele inkomenstoeslag

Hebben wij uw aanvraag en alle bewijsstukken ontvangen? Dan hoort u binnen 8 weken of u de toeslag krijgt. Vaak moet de gemeente informatie opvragen bij het UWV Werkbedrijf en dat duurt een paar weken. Krijgt u de toeslag, dan staat het bedrag binnen 2 weken op uw rekening.

Bezwaar maken individuele inkomenstoeslag

Heeft u een afwijzing ontvangen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken (DigiD verplicht).

Langdurigheidstoeslag

De langdurigheidstoeslag bestaat niet meer. Op 1 januari 2015 is de individuele inkomenstoeslag daarvoor in de plaats gekomen.