U bevindt zich op:Inwoners /Laag inkomen / Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die 5 jaar of langer van een laag inkomen moeten leven. Het inkomen van de partner telt ook mee.

Heeft u in 2017 de individuele inkomenstoeslag ontvangen?

Dan krijgt u eind maart 2018 een brief van de gemeente met een antwoordformulier waarmee u de regeling eenvoudig kunt aanvragen. Heeft u eind maart geen brief ontvangen, dan kunt u de toeslag digitaal aanvragen met uw DigiD (zie verderop op deze pagina). 

Heeft u het antwoordformulier teruggestuurd?

Wij verwerken de antwoordstroken zo snel mogelijk en op volgorde van binnenkomst. Helaas kunnen niet nakijken of wij uw antwoordstrook al hebben ontvangen. De individuele inkomenstoeslag wordt binnen 8 weken na ontvangst van het antwoordformulier overgemaakt.

Bedragen individuele inkomenstoeslag 2018

 • 793 euro voor gehuwden/samenwonenden met kinderen van 12 t/m 17 jaar
 • 553 euro voor gehuwden/samenwonenden zonder kinderen of met kinderen jonger dan 12 jaar
 • 498 euro voor een alleenstaande ouder
 • 387 euro voor een alleenstaande

Voorwaarden individuele inkomenstoeslag

Heeft u een partner, dan gelden deze voorwaarden ook voor uw partner.

 • U bent tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd
 • U heeft de afgelopen 5 jaar aaneengesloten in Nederland gewoond
 • U ontvangt geen tegemoetkoming in de studiekosten (DUO)
 • U heeft de laatste 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen, ook niet via een andere gemeente
 • U moet al 60 maanden (5 jaar) rondkomen van een inkomen op bijstandsniveau. De gemeente gaat uit van een gemiddeld maandinkomen van maximaal 110% van de voor u geldende bijstandsnorm
 • Uw vermogen bijvoorbeeld spaargeld of bezittingen, is niet hoger dan toegestaan
 • U heeft de laatste 12 maanden geen 100% maatregel ontvangen op uw uitkering
 • U zit momenteel niet in detentie.

Normen 110% (1-1-2018)

Bijstandsnormen 110% (van 1-1-2018 t/m 30-6-2018)
U bent tussen de 21 jaar en AOW-leeftijdUw netto inkomen
per maand exclusief
vakantiegeld is lager dan
Uw vermogen is lager dan
Alleenstaande€ 1.036,77€ 6.020
Alleenstaande ouder€ 1.332,99€ 12.040
Gehuwd/samenwonend€ 1.481,10€ 12.040

Bovenstaande bedragen zijn richtlijnen en exclusief vakantietoeslag. U kunt aan deze bedragen geen rechten ontlenen. De gemeente berekent of u recht hebt op de regeling.

Inkomenstoeslag aanvragen.
Direct regelen

Aanvragen individuele inkomenstoeslag

Hebt u in de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen, dan kunt u de regeling direct aanvragen met uw DigiD. Voor de aanvraag heeft u nodig:

  • burgerservicenummer
  • bankafschriften
  • jaaropgave(n) afgelopen jaar
  • voorlopige beschikking Belastingdienst
  • persoonsgegevens partner en kind(eren)

Afhandeling individuele inkomenstoeslag

Heeft u het webformulier verstuurd en alle bewijsstukken ingeleverd, dan ontvangt u binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag. Vaak moet de gemeente informatie opvragen bij het UWV Werkbedrijf en dat duurt een paar weken. Heeft u een brief ontvangen waarin staat dat u recht heeft op de individuele inkomenstoeslag, dan staat het bedrag binnen 2 weken op uw rekening.

Bezwaar maken individuele inkomenstoeslag

Heeft u een afwijzing ontvangen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken (DigiD verplicht).

Langdurigheidstoeslag

De langdurigheidstoeslag bestaat niet meer. Op 1 januari 2015 is de langdurigheidstoeslag vervangen door de individuele inkomenstoeslag.