U bevindt zich op:Inwoners /Zorg en Wmo / Wmo

De Wmo

Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en anderen kunnen ontmoeten. Ook ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, chronisch zieken, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt daarbij. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

Zelf oplossingen regelen

Voor een Wmo-voorziening heeft u een beschikking (besluit) nodig van de gemeente. Op T-Helpt vindt u informatie over oplossingen waar u zelf misschien nog niet aan hebt gedacht. Oplossingen waar u geen beschikking voor nodig heeft.

Wat valt onder de Wmo

Voorzieningen die onder de Wmo vallen zijn bijvoorbeeld:

Loket Z een

vraag stellen

Locaties Loket Z?
Bekijk de kaart

Wmo of beschermd wonen aanvragen

Voor informatie over de Wmo of een vraag over zorg of ondersteuning kunt u terecht bij Loket Z of een van de andere partners van de toegang

  • Bel 14 013 of klik op de oranje knop voor het contactformulier
  • Op vragen krijgt u binnen één werkdag antwoord
  • Voor advies op maat maakt u een afspraak
  • Op werkdagen kunt u tussen 10:00 uur en 12:00 uur zonder afspraak naar de balie van Loket Z. Houd wel rekening met een wachttijd. Loket Z werkt 's middags alleen op afspraak.

Locaties Loket Z

Adressen Loket Z
LocatieAdres
Loket Z Centrum

Stadswinkel Centrum
Spoorlaan 181, 5038 CB Tilburg

Loket Z West

MFA 't Kruispunt
Sinopelstraat 1, 5044 KP Tilburg

Loket Z Noord

Stadswinkel Noord (in Verhalenhuis)
Wagnerplein 4, 5011 LR Tilburg

Loket Z Zuid

MFA Spijkerbeemden
Don Sartostraat 4, 5022 HA Tilburg

Verlenging Wmo besluit

Heeft u een Wmo indicatie en wilt u die verlengen? Dan kunt u 8 weken voor de einddatum contact opnemen met uw vaste contactpersoon, met Loket Z of een van de andere partners van de toegang voor een herbeoordeling of herindicatie.

Eigen bijdrage Wmo

Voor zorg van de gemeente betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK berekent hoeveel u gaat betalen. Voor Wmo-maatwerkvoorzieningen betaalt u in maximaal 17,50 euro per vier weken. Dit geldt in 2019 nog niet voor hulp aan huis. In 2020 wordt de maximale eigen bijdrage aangepast naar 19 euro per maand. Lees meer over de veranderingen in 2020 op www.hetCAK.nl.

Klachten Wmo

Bent u niet tevreden over de manier waarop u geholpen wordt? Bespreek dit altijd eerst met uw contactpersoon. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de organisatie waar uw contactpersoon werkt. Een klacht indienen over medewerker gemeente Tilburg.

Bezwaar Wmo

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken (DigiD verplicht). Ook hierbij kunt u een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen om u te helpen.

Meldpunt zorg

Signalen over zorgfraude of onrechtmatigheden kunt u doorgeven aan het Meldpunt zorg. Zoals twijfels of iemand wel de juiste kwaliteit of hoeveelheid zorg ontvangt die is afgesproken. Bij vermoedens van vervalsing van zorgovereenkomsten, het bewust sturen van verkeerde rekeningen of onterecht gebruik van een persoonsgebonden budget. Iedereen kan een melding zorg (anoniem) doorgeven. De gemeente start een onderzoek als een tip concrete informatie bevat. Over het onderzoek wordt niet gecommuniceerd.

Wet langdurige zorg

Voor mensen die langdurig 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben met weinig kans op herstel, is er de Wet langdurige zorg.