logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

De Wmo

Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en anderen kunnen ontmoeten. Ook ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, chronisch zieken, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt daarbij. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

Zelf oplossingen regelen

Voor een Wmo-voorziening heeft u een beschikking (besluit) nodig van de gemeente. Op T-Helpt vindt u informatie over oplossingen waar u zelf misschien nog niet aan hebt gedacht. Oplossingen waar u geen beschikking voor nodig heeft.

Wat valt onder de Wmo?

Voorzieningen die onder de Wmo vallen zijn bijvoorbeeld:

Wmo of beschermd wonen aanvragen

Voor informatie over de Wmo of vragen over zorg of ondersteuning gaat u naar de Toegang Tilburg.

Wmo besluit verlengen?

Heeft u een Wmo indicatie en wilt u die verlengen? Dan kunt u 8 weken voor de einddatum contact opnemen met Toegang Tilburg.

Eigen bijdrage Wmo

Bijna iedereen betaalt voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een eigen bijdrage. Dit noemen ze ook wel het abonnementstarief. Het is een vast bedrag per maand. Het maakt niet uit hoeveel hulp, ondersteuning of hulpmiddelen u krijgt. Het bedrag is landelijk vastgesteld door de overheid. In 2023 betaalt u € 19,00 per maand. Per 1 januari 2024 wordt de eigen bijdrage € 20,60 per maand. Dit is een besluit van minister. Een hogere eigen bijdrage is nodig vanwege stijgende kosten en inflatie. De eigen bijdrage kan ieder jaar hoger worden. Let op: de eigen bijdrage voor beschermd wonen met huisvesting is geen vast bedrag, maar afhankelijk van uw inkomen. Het CAK berekent hoeveel u gaat betalen. Moet u een eigen bijdrage betalen, dan stuurt het CAK iedere maand een rekening.  Meer over de eigen bijdrage op hetcak.nl

Bent u niet tevreden over de manier waarop u geholpen wordt? Bespreek dit altijd eerst met uw contactpersoon. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de organisatie waar uw contactpersoon werkt. Een klacht indienen over medewerker gemeente Tilburg.

Als u het niet eens bent met het besluit (beschikking) van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken (DigiD verplicht). Leg in uw bezwaar uit om welke beschikking het gaat en waarom u het oneens bent. U kunt een meedenker vragen u hierbij te helpen. U kunt ook juridische hulp aanvragen bij verschillende organisaties in de stad. Bekijk de organisaties die u kunnen ondersteunen op T-Helpt > 

Signalen over zorgfraude of onrechtmatigheden kunt u doorgeven aan het Meldpunt zorg. Zoals twijfels of iemand wel de juiste kwaliteit of hoeveelheid zorg ontvangt die is afgesproken. Bij vermoedens van vervalsing van zorgovereenkomsten, het bewust sturen van verkeerde rekeningen of onterecht gebruik van een persoonsgebonden budget. Iedereen kan een melding zorg (anoniem) doorgeven. De gemeente start een onderzoek als een tip concrete informatie bevat. Over het onderzoek wordt niet gecommuniceerd.

Voor mensen die langdurig 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben met weinig kans op herstel, is er de Wet langdurige zorg.

Websites