De Wmo

Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en anderen kunnen ontmoeten. Ook ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, chronisch zieken, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt daarbij. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

Zelf oplossingen regelen

Voor een Wmo-voorziening heeft u een beschikking (besluit) nodig van de gemeente. Op T-Helpt vindt u informatie over oplossingen waar u zelf misschien nog niet aan hebt gedacht. Oplossingen waar u geen beschikking voor nodig heeft.

Wat valt onder de Wmo?

Voorzieningen die onder de Wmo vallen zijn bijvoorbeeld:

Wmo of beschermd wonen aanvragen

Voor informatie over de Wmo of een vraag over zorg of ondersteuning kunt u terecht bij de Toegang Tilburg. Vanwege corona is het inloopspreekuur van Loket Z gesloten. 

Wmo besluit verlengen?

Heeft u een Wmo indicatie en wilt u die verlengen? Dan kunt u 8 weken voor de einddatum contact opnemen met uw vaste contactpersoon of met Toegang Tilburg.

Eigen bijdrage Wmo

Voor zorg van de gemeente betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK berekent hoeveel u gaat betalen. In 2020 betaalt u maximaal € 19,00 per maand voor alle Wmo-maatwerkvoorzieningen. Dit noemen ze ook wel het abonnementstarief. Meer over de eigen bijdrage op hetcak.nl

Klachten Wmo

Bent u niet tevreden over de manier waarop u geholpen wordt? Bespreek dit altijd eerst met uw contactpersoon. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de organisatie waar uw contactpersoon werkt. Een klacht indienen over medewerker gemeente Tilburg.

Bezwaar Wmo

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken (DigiD verplicht). U kunt een meedenker vragen u hierbij te helpen.

Toezicht Wmo en Jeugdwet

De gemeente Tilburg vindt het belangrijk dat geld voor de zorg goed wordt besteed. Daarom houden we toezicht op zorgaanbieders. We controleren o.a. welke zorg u krijgt en hoeveel geld de aanbieder in rekening brengt. 

Meldpunt zorg

Signalen over zorgfraude of onrechtmatigheden kunt u doorgeven aan het Meldpunt zorg. Zoals twijfels of iemand wel de juiste kwaliteit of hoeveelheid zorg ontvangt die is afgesproken. Bij vermoedens van vervalsing van zorgovereenkomsten, het bewust sturen van verkeerde rekeningen of onterecht gebruik van een persoonsgebonden budget. Iedereen kan een melding zorg (anoniem) doorgeven. De gemeente start een onderzoek als een tip concrete informatie bevat. Over het onderzoek wordt niet gecommuniceerd.

Wet langdurige zorg

Voor mensen die langdurig 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben met weinig kans op herstel, is er de Wet langdurige zorg.