U bevindt zich op:Inwoners /Zorg en Wmo / Wmo

De Wmo

We willen allemaal dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan wonen en anderen kan ontmoeten. Ook ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, chronisch zieken, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Als het aankomt op zorg en ondersteuning verwachten we dat u eerst kijkt wat u zelf kunt doen of wat u kunt doen met hulp uit de omgeving.  En als blijkt dat professionele hulp nodig is, dan bieden we die zo licht en zo dichtbij mogelijk.

 

Wie stel ik mijn vragen?

Met vragen over Wmo en Beschermd Wonen kunt u terecht bij een van de partners van de Toegang, herkenbaar aan het label T-Aanpak. De medewerkers van de Toegang bieden zelf ondersteuning of regelen dat er hulp komt als dat nodig is. U krijgt één contactpersoon.

Contactgegevens Toegang
OrganisatieVoor vragen overTelefoon
GGDOpvoeden en opgroeien0900-4636443
Loket ZWmo en inkomensondersteuning14 013
MEELeven met een beperking013-5424100
IMWSociaal maatschappelijk werk, jeugdhulp 013-5952710
Werk en InkomenWerk en uitkering14 013
 

Wat valt onder de Wmo

Op T-Helpt vindt u veel informatie over de Wmo, maar ook tips voor oplossingen waar u zelf misschien nog niet aan hebt gedacht. Voorbeelden van hulpmiddelen en voorzieningen zijn hulp aan huis, woningaanpassingen, een rolstoel of vervoersvoorzieningen zoals een regiotaxipas of scootmobiel. Daarnaast ondersteunt de Wmo mantelzorgers en vrijwilligers die zich inzetten voor familie, vrienden of mensen in de buurt. Sinds 1 januari 2015 organiseert de gemeente ook ondersteuning voor beschermd wonen en begeleiding. 

Voor mensen die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben, is er de nieuwe Wet langdurige zorg.

 

Herindicatie Wmo

Heeft u al een indicatie voor zorg op basis van de Wmo, dan kunt u 6 weken voor de einddatum contact opnemen met de Toegang voor een herbeoordeling.

 

Persoonsgebonden budget (Pgb)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen zelf hun zorg regelen en betalen. De werkwijze is wel veranderd sinds 2015. Meer over het pgb

 

Wmo of beschermd wonen aanvragen

Voor informatie of advies kunt u contact opnemen met Loket Z of een van onze partners van de Toegang, herkenbaar aan het logo T-Aanpak. De professional kijkt samen met u naar wat er precies aan de hand is. Ook wordt besproken wat u al heeft gedaan om het probleem zelf op te lossen of met hulp uit uw omgeving. Is ondersteuning nodig dan krijgt u geen standaardoplossing, maar dat wat ú nodig heeft.

  • Eenvoudige vragen aan Loket Z worden vaak binnen één werkdag afgehandeld.
  • Voor een advies op maat maken kunt u een afspraak maken.
  • Liever zonder afspraak naar de balie? Dat kan tussen 10:00 en 12:00 uur. Houd rekening met een wachttijd. Loket Z werkt 's middags alleen op afspraak.

Locaties Loket Z?
Bekijk de kaart

 

Locaties Loket Z

Adressen Loket Z
LocatieAdres
Loket Z CentrumStadswinkel Centrum
Stadhuisplein 128, 5038 TC Tilburg
Loket Z WestWijkcentrum 't Sant
Beneluxlaan 74, 5042 WS Tilburg
Loket Z Noord

Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1, 5011 LP Tilburg

Loket Z Zuid

MFA Spijkerbeemden
Don Sartostraat 4, 5022 HA Tilburg

 

Eigen bijdrage

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, betaalt u voor de zorg die u van de gemeente ontvangt een eigen bijdrage. U krijgt hierover automatisch bericht van het CAK. Het CAK berekent de hoogte van uw eigen bijdrage. Uw eigen bijdrage wordt berekend per periode van 4 weken.  Uw eigen bijdrage berekenen.

 

Klachten Wmo

Bent u niet tevreden over de wijze waarop u geholpen wordt? Bespreek dit altijd eerst met uw contactpersoon. Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u altijd een klacht indienen bij de organisatie waar uw contactpersoon werkzaam is. Een klacht indienen over het gedrag van een medewerker van de gemeente.

 

Bezwaar Wmo

Als u het niet eens bent met de beschikking, dan kunt u hiertegen bezwaar maken (DigiD verplicht). Leg in uw bezwaarschrift uit om welke beschikking het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Vermeld in ieder geval uw naam, adres en datum. Denk bij schriftelijk bezwaar maken aan het plaatsen van uw handtekening en stuur uw bezwaarschrift met een kopie van de beschikking naar: Gemeente Tilburg, t.a.v. Burgemeester en wethouders, Postbus 90118, 5000 LA TILBURG