U bevindt zich op:Inwoners /Zorg en Wmo / Wmo

De Wmo

Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en anderen kunnen ontmoeten. Ook ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, chronisch zieken, gehandicapten of mensen met psychische problemen.

Wat valt onder de Wmo

Op T-Helpt vindt u informatie over de Wmo, maar ook tips voor oplossingen waar u zelf misschien nog niet aan hebt gedacht. Hulpmiddelen en voorzieningen zijn bijvoorbeeld hulp aan huis, woningaanpassingen, een rolstoel, een Wmo-pas voor regiovervoer of scootmobiel. De Wmo ondersteunt mantelzorgers en vrijwilligers die hulp bieden aan familie, vrienden of mensen in de buurt. De gemeente regelt ook ondersteuning voor beschermd wonen en begeleiding. Voor mensen die langdurig 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben met weinig kans op herstel, is er de Wet langdurige zorg.

Locaties Loket Z?
Bekijk de kaart

Wmo of beschermd wonen aanvragen

Gebruik het contactformulier Loket Z of bel 14 013 of een van de andere partners van de toegang

  • Op vragen krijgt u binnen één werkdag antwoord
  • Voor advies op maat maakt u een afspraak
  • Op werkdagen kunt u tussen 10:00 uur en 12:00 uur zonder afspraak naar de balie van Loket Z. Houd wel rekening met een wachttijd. Loket Z werkt 's middags alleen op afspraak.

Locaties Loket Z

Adressen Loket Z
LocatieAdres
Loket Z Centrum

Stadswinkel Centrum
Spoorlaan 181, 5038 CB Tilburg

Loket Z WestWijkcentrum 't Sant
Beneluxlaan 74, 5042 WS Tilburg
Loket Z Noord

Stadswinkel Noord (in Verhalenhuis)
Wagnerplein 4, 5011 LR Tilburg

Loket Z Zuid

MFA Spijkerbeemden
Don Sartostraat 4, 5022 HA Tilburg

Herbeoordeling Wmo

Heeft u een Wmo indicatie en wilt u die verlengen? Dan kunt u 8 weken voor de einddatum contact opnemen met uw vaste contactpersoon, met Loket Z of een van de andere partners van de toegang voor een herbeoordeling of herindicatie.

Eigen bijdrage Wmo 2018

Voor zorg van de gemeente betaalt u een eigen bijdrage. Hoeveel u betaalt ligt aan uw omstandigheden. U krijgt hierover vanzelf bericht van het CAK. Het CAK berekent de hoogte van uw eigen bijdrage. Uw eigen bijdrage wordt berekend per periode van 4 weken. Uw eigen bijdrage berekenen.

Eigen bijdrage Wmo vanaf 1 januari 2019

In 2019 wordt het abonnementstarief ingevoerd. Het kabinet neemt deze maatregelen om stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Huishoudens betalen vanaf 1 januari 2019 voor een Wmo maatwerkvoorziening een vast tarief van maximaal 17,50 euro per vier weken. Dit geldt in 2019 nog niet voor hulp aan huis. Het tarief voor hulp aan huis wijzigt pas in 2020. Betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK, dan krijgt u tussen 1 en 15 december 2018 een brief van het CAK met meer informatie. Meer over de veranderingen op de website van het CAK

Klachten Wmo

Bent u niet tevreden over de manier waarop u geholpen wordt? Bespreek dit altijd eerst met uw contactpersoon. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de organisatie waar uw contactpersoon werkt. Een klacht indienen over medewerker gemeente Tilburg. Een onafhankelijke cliëntondersteuner, kan u daarbij helpen. Wilt u gebruik maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner? Stuur een e-mail naar onafhankelijkeclientondersteuning@meeregiotilburg.nl of bel MEE Regio Tilburg via 013-542 41 00.

Bezwaar Wmo

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken (DigiD verplicht). Ook hierbij kunt u een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen om u te helpen.

Meldpunt zorg

Signalen over zorgfraude of onrechtmatigheden kunt u doorgeven aan het Meldpunt zorg. Zoals twijfels of iemand wel de juiste kwaliteit of hoeveelheid zorg ontvangt die is afgesproken. Bij vermoedens van vervalsing van zorgovereenkomsten, het bewust sturen van verkeerde rekeningen of onterecht gebruik van een persoonsgebonden budget. Iedereen kan een melding zorg (anoniem) doorgeven. De gemeente start een onderzoek als een tip concrete informatie bevat. Over het onderzoek wordt niet gecommuniceerd.