U bevindt zich op:Inwoners /Zorg en Wmo / Wmo

De Wmo

We willen allemaal dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan wonen en anderen kan ontmoeten. Ook ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, chronisch zieken, gehandicapten of mensen met psychische problemen.

Wat valt onder de Wmo

Op T-Helpt vindt u veel informatie over de Wmo, maar ook tips voor oplossingen waar u zelf misschien nog niet aan hebt gedacht. Voorbeelden van hulpmiddelen en voorzieningen zijn hulp aan huis, woningaanpassingen, een rolstoel of vervoersvoorzieningen zoals een regiotaxipas of scootmobiel. Daarnaast ondersteunt de Wmo mantelzorgers en vrijwilligers die zich inzetten voor familie, vrienden of mensen in de buurt. De gemeente organiseert ook ondersteuning voor beschermd wonen en begeleiding. Voor mensen die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben, is er de Wet langdurige zorg.

Locaties Loket Z?
Bekijk de kaart

Wmo of beschermd wonen aanvragen

Voor informatie of advies kunt u contact opnemen met Loket Z of een van de andere partners van de Toegang

  • Eenvoudige vragen worden door Loket Z vaak binnen één werkdag afgehandeld.
  • Voor een advies op maat maken we een afspraak.
  • Op werkdagen kunt u tussen 10:00 uur en 12:00 uur zonder afspraak naar de balie. Houd rekening met een wachttijd. Loket Z werkt 's middags alleen op afspraak.

Feestdagen

  • Koningsdag: 27 april gesloten
  • Bevrijdingsdag: 5 mei gesloten
  • Hemelvaart: 25 mei gesloten
  • Vrijdag na Hemelvaart: 26 mei gesloten
  • 2e Pinksterdag: 5 juni gesloten

Locaties Loket Z

Adressen Loket Z
LocatieAdres
Loket Z Centrum

Op 4 mei gesloten wegens verhuizing

Stadswinkel Centrum
Stadhuisplein 128, 5038 TC Tilburg (t/m 3 mei 2017)
Spoorlaan 181, 5038 CB Tilburg (vanaf 8 mei 2017)

Loket Z WestWijkcentrum 't Sant
Beneluxlaan 74, 5042 WS Tilburg
Loket Z Noord

Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1, 5011 LP Tilburg

Loket Z Zuid

MFA Spijkerbeemden
Don Sartostraat 4, 5022 HA Tilburg

Herbeoordeling Wmo

Heeft u al een indicatie voor zorg op basis van de Wmo, dan kunt u 8 weken voor de einddatum contact opnemen met uw vaste contactpersoon, Loket Z of een van de andere partners van de toegang voor en herbeoordeling of herindicatie.

Eigen bijdrage

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, betaalt u voor de zorg die u van de gemeente ontvangt een eigen bijdrage. U krijgt hierover automatisch bericht van het CAK. Het CAK berekent de hoogte van uw eigen bijdrage. Uw eigen bijdrage wordt berekend per periode van 4 weken. Uw eigen bijdrage berekenen.

Klachten Wmo

Bent u niet tevreden over de manier waarop u geholpen wordt? Bespreek dit altijd eerst met uw contactpersoon. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de organisatie waar uw contactpersoon werkzaam is. Een klacht indienen over medewerker gemeente Tilburg. Een onafhankelijke cliëntondersteuner, kan u daarbij helpen. Wilt u gebruik maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner? Stuur een e-mail naar onafhankelijkeclientondersteuning@meeregiotilburg.nl of bel 013-542 41 00.

Bezwaar Wmo

Als u het niet eens bent met de beschikking, dan kunt u hiertegen bezwaar maken (DigiD verplicht). Ook hierbij kunt u een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen om u te helpen.