U bevindt zich op:Inwoners /Zorg en Wmo / Jeugdhulp

Jeugdhulp

We willen allemaal dat kinderen gezond en veilig opgroeien en hun talenten ontwikkelen, zodat ze opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Daar zijn jongeren en hun ouders in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor. Als het aankomt op jeugdhulp verwachten we dan ook dat u eerst kijkt wat u zelf kunt doen of wat u kunt doen met hulp uit de omgeving. Als er in uw directe omgeving (tijdelijk) geen mensen beschikbaar zijn om u te ondersteunen, dan lossen we het anders op. En als blijkt dat professionele hulp nodig is, dan bieden we die zo licht en zo dichtbij mogelijk.

 

Wie stel ik mijn vragen?

Heeft u een vraag  over uw kind? Bijvoorbeeld over opvoeding, school, echtscheiding of huiselijk geweld? Kijk dan voor informatie en tips op www.t-helpt.nl.
Komt u er zelf of met hulp uit uw omgeving niet uit? Dan kunt u terecht bij het IMW, MEE, de GGD, Loket Z of Werk & Inkomen van de gemeente Tilburg. Samen vormen zij de toegang voor ondersteuningsvragen. U heeft geen verwijzing nodig en de ondersteuning is gratis. Weet u niet bij welke organisatie uw vraag over uw kind thuis hoort, begin dan bij het IMW. U kunt natuurlijk ook altijd met uw vraag of probleem bij uw huisarts of wijkverpleegkundige terecht.

 

We maken een afspraak

We maken een afspraak en bekijken samen hoe we uw vraag of probleem het beste kunt oplossen. We bespreken welke mensen in uw omgeving kunnen meedenken en/of helpen. Zodat u zelf weer verder kunt.

 

Een passende oplossing

Als blijkt dat u ondersteuning nodig hebt, krijgt u één contactpersoon. Hij of zij zoekt samen met u naar de meest logische en passende oplossing. Als het kan samen met mensen uit uw omgeving. Geen standaardoplossing, maar dat wat u of uw kind écht nodig heeft.

 
Contact Toegang voor ondersteuningsvragen
OrganisatieVoor vragen overContact
GGD Hart voor BrabantOpgroeien en opvoeden

0900-4636443
www.ggdhvb.nl

Loket ZWmo en inkomensondersteuning14013
MEE regio TilburgLeven met een beperking013-5424100
www.meeregiotilburg.nl
Instituut Maatschappelijk Werk (IMW)Maatschappelijk werk, jeugdhulp 013-5952710
www.imwtilburg.nl
Werk en InkomenWerk en uitkering14013 
 

Iemand meenemen naar het gesprek

U mag altijd iemand meenemen naar de gesprekken met uw contactpersoon. Bijvoorbeeld uw partner, een familielid, vriend of een vrijwilliger. Bij wat moeilijkere vragen is voor goed advies vaak specifieke kennis en ervaring nodig. Dan kunt u zonder verwijzing gratis gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner helpt u met het voorbereiden en voeren van gesprekken, denkt met u mee en komt op voor uw belangen. De cliëntondersteuner kan u helpen om weloverwogen keuzes te maken over uw zorg. Hij of zij bepaalt niet welke hulp u krijgt. E-mail sturen voor hulp van een cliëntondersteuner.

 

Verlengen jeugdhulp

Heeft u (uw kind) een indicatie voor jeugdhulp, dan kunt u 6 weken voor de einddatum contact opnemen met uw contactpersoon bij de toegang voor ondersteuningsvragen voor een herbeoordeling of herindicatie.

 

Klachten jeugdhulp

Bent u niet tevreden over de manier waarop u geholpen wordt? Bespreek dit altijd eerst met uw contactpersoon. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de organisatie waar uw contactpersoon werkzaam is. Een onafhankelijk vertrouwenspersoon van Zorgbelang Brabant, kan u daarbij helpen. Een klacht indienen over een medewerker van de gemeente.

 

Bezwaar jeugdhulp

Als u het niet eens bent met de beschikking van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken (DigiD verplicht). Leg in uw bezwaarschrift uit om welke beschikking het gaat en waarom u het oneens bent. U kunt een onafhankelijk cliëntondersteuner vragen u hierbij te helpen.

 

Jeugdhulp vanaf 18 jaar

Ontvang je jeugdhulp via de gemeente en word je binnenkort 18 jaar? Dan val je niet meer onder de Jeugdwet. Heb je ook na je 18e jaar zorg of ondersteuning nodig, dan kan dat via een andere wet geregeld worden. Bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Neem uiterlijk een half jaar voordat je 18 jaar wordt contact op met je begeleider of zorgverlener.

 

Huiselijk geweld en kindermishandeling: Veilig thuis

Veilig Thuis is er voor advies, hulp of ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kun je terecht als je hulp zoekt of je zorgen maakt over anderen. De experts van Veilig Thuis zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Telefoon 0800 2000 (gratis) of kijk op de website van Veilig Thuis.

 

Persoonsgebonden budget (pgb)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen zelf hun zorg regelen en betalen. De gemeente behoudt het pgb behouden, zodat Tilburgers zoveel mogelijk zelf kunnen kiezen van wie ze ondersteuning willen. De werkwijze is wel veranderd. Meer over het pgb