logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Jeugdhulp

We willen allemaal dat kinderen gezond en veilig opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Daar zijn jongeren en hun ouders in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor. Als het aankomt op jeugdhulp gaan we er vanuit dat u eerst kijkt wat u zelf kunt doen of wat u kunt doen met hulp uit de omgeving. Zijn er in uw directe omgeving (tijdelijk) geen mensen om u te ondersteunen, dan lossen we het anders op. En als blijkt dat professionele hulp nodig is, dan bieden we die zo licht en zo dichtbij mogelijk.

Wie stel ik mijn vragen?

Heeft u een vraag  over uw kind? Bijvoorbeeld over opvoeding, school, echtscheiding of huiselijk geweld? Kijk dan voor informatie en tips op www.T-Helpt.nl. Komt u er zelf of met hulp uit uw omgeving niet uit? Dan kunt u zonder verwijzing terecht bij Toegang Tilburg. Meer over (de werkwijze van) Toegang Tilburg.

Verlengen jeugdhulp

Heeft uw kind een indicatie voor jeugdhulp, dan kunt u 8 weken voor de einddatum contact opnemen met uw vaste contactpersoon of Toegang Tilburg voor een herbeoordeling.

Bent u niet tevreden over de manier waarop u geholpen wordt? Bespreek dit altijd eerst met uw contactpersoon. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Toegang Tilburg. Of vraag om gratis hulp of advies van een onafhankelijke vertrouwenspersoon van AKJ Zorgbelang.

Als u het niet eens bent met het besluit (beschikking) van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken (DigiD verplicht). Leg in uw bezwaar uit om welke beschikking het gaat en waarom u het oneens bent. U kunt een meedenker vragen u hierbij te helpen. U kunt ook juridische hulp aanvragen bij verschillende organisaties in de stad. Bekijk de organisaties die u kunnen ondersteunen op T-Helpt > 

De gemeente Tilburg vindt het belangrijk dat geld voor de zorg goed wordt besteed. Daarom houden we toezicht op zorgaanbieders. We controleren o.a. welke zorg u krijgt en hoeveel geld de aanbieder in rekening brengt. 

Signalen over zorgfraude of onrechtmatigheden kunt u doorgeven aan het Meldpunt zorg. Zoals twijfels of iemand wel de juiste kwaliteit of hoeveelheid zorg ontvangt die is afgesproken. Bij vermoedens van vervalsing van zorgovereenkomsten, het bewust sturen van verkeerde rekeningen of onterecht gebruik van een persoonsgebonden budget. Iedereen kan een melding zorg (anoniem) doorgeven. De gemeente start een onderzoek als een tip concrete informatie bevat. Over het onderzoek wordt niet gecommuniceerd.

Maak jij je zorgen om een kind in jouw omgeving? Heb je het gevoel dat er iets niet klopt? Op Expertisecentrum huiselijk geweld en kindermishandeling staat hoe je signalen van kindermishandeling kunt herkennen, wat je zelf kunt doen en waar je om hulp kunt vragen.

Veilig Thuis is er voor advies, hulp of ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kun je terecht als je hulp zoekt of je zorgen maakt over anderen. De experts van Veilig Thuis zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Telefoon 0800 2000 (gratis) of kijk op de website van Veilig Thuis.

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen zelf hun zorg regelen en betalen en dus zelf bepalen van wie ze ondersteuning willen. Meer over het pgb