U bevindt zich op:Inwoners /Zorg en Wmo / Jeugdhulp

Jeugdhulp

We willen allemaal dat kinderen gezond en veilig opgroeien en hun talenten ontwikkelen, zodat ze opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Daar zijn jongeren en hun ouders in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor. Als het aankomt op jeugdhulp verwachten we dan ook dat u eerst kijkt wat u zelf kunt doen of wat u kunt doen met hulp uit de omgeving. Als er in uw directe omgeving (tijdelijk) geen mensen beschikbaar zijn om u te ondersteunen, dan lossen we het anders op. En als blijkt dat professionele hulp nodig is, dan bieden we die zo licht en zo dichtbij mogelijk.

 

Wie stel ik mijn vragen?

Met vragen over jeugdhulp kunt u terecht bij een van de partners van de Toegang, herkenbaar aan het label T-Aanpak. De medewerkers van de Toegang bieden zelf ondersteuning of regelen dat er hulp komt als dat nodig is. U krijgt één contactpersoon.

Contactgegevens
OrganisatieVoor vragen overTelefoon
GGDOpgroeien en opvoeden0900-4636443
Loket ZWmo en inkomensondersteuning14013
MEELeven met een beperking013-5424100
IMWSociaal maatschappelijk werk, jeugdhulp 013-5952710
Werk en InkomenWerk en uitkering14013 
 

Jeugdtaken van de gemeente

  • Hulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen
  • Uitvoering van kinderbescherming en jeugdreclassering
  • Aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Specialistische hulp voor jongeren met een verstandelijke beperking
  • Geestelijke gezondheidszorg of gesloten jeugdzorg
 

Verlengen jeugdhulp

Heeft u (uw kind) een indicatie voor jeugdhulp, dan kunt u 6 weken voor de einddatum contact opnemen met de Toegang voor een herbeoordeling of herindicatie.

 

Klachten jeugdhulp

Bent u niet tevreden over de wijze waarop u geholpen wordt? Bespreek dit altijd eerst met uw contactpersoon. Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u altijd een klacht indienen bij de organisatie waar uw contactpersoon werkzaam is. Een onafhankelijk vertrouwenspersoon van Zorgbelang Brabant, kan u daarbij helpen. Een klacht indienen over het gedrag van een medewerker van de gemeente.

 

Bezwaar jeugdhulp

Als u het niet eens bent met de beschikking, dan kunt u hiertegen bezwaar maken (DigiD verplicht). Leg in uw bezwaarschrift uit om welke beschikking het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Vermeld in ieder geval uw naam, adres en datum. Denk bij schriftelijk bezwaar maken aan het plaatsen van uw handtekening en stuur uw bezwaarschrift met een kopie van de beschikking naar: Gemeente Tilburg, t.a.v. Burgemeester en wethouders, Postbus 90118, 5000 LA TILBURG.

 

Jeugdhulp vanaf 18 jaar

Ontvang je jeugdhulp via de gemeente en word je binnenkort 18 jaar? Dan val je niet meer onder de Jeugdwet. Heb je ook na je 18e jaar zorg of ondersteuning nodig, dan kan dat via een andere wet geregeld worden. Bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Het is belangrijk dat je op tijd in gesprek gaat met je begeleider of zorgverlener.

 

Persoonsgebonden budget (pgb)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen zelf hun zorg regelen en betalen. De gemeente behoudt het pgb behouden, zodat Tilburgers zoveel mogelijk zelf kunnen kiezen van wie ze ondersteuning willen. De werkwijze is wel veranderd. Meer over het pgb

 

Huiselijk geweld en kindermishandeling: Veilig thuis

Veilig Thuis is er voor advies, hulp of ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kun je terecht als je hulp zoekt of je zorgen maakt over anderen. De experts van Veilig Thuis zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Telefoon 0800 2000 (gratis) of kijk op de website van Veilig Thuis.