logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf zorg inkopen. U kiest dan zelf wie uw zorgaanbieder of zorgverlener wordt. Bijvoorbeeld een professionele zorgverlener of iemand in uw eigen omgeving. U moet wel alles zelf regelen, ook de administratie.

Alles zelf regelen

Voor het werken met een pgb moet u verschillende dingen weten en kunnen. Lees meer over pgb-vaardigheden op Rijksoverheid.nl. Of doe de pgb-test en kijk of een pgb bij u past. Kunt u geen pbg beheren of wilt u dat niet, dan kunt u iemand machtigen om alles voor u te regelen. Staat u onder bewindvoering, dan is een pgb misschien geen goed idee. 

Een pgb aanvragen

Een pgb aanvragen gaat altijd in overleg met de Toegang. Samen maakt u afspraken over wat u nodig hebt en waarvoor. Dat wordt vastgelegd in een plan van aanpak. Daarna gaat u zelf aan de slag. 

Kwaliteitseisen pgb aangescherpt

Bij een persoonsgebonden budget (pgb) gelden er kwaliteitseisen voor de zorgverleners. Die kwaliteitseisen zijn er om ervoor te zorgen dat u goede zorg krijgt. Zodat uw zorgverlener u ook echt kan helpen met het halen van uw zorgdoelen. 

Andere vraag over het pgb voor Jeugdhulp? Bekijk het infoblad pgb Jeugdhulp 2024 >

Tarieven en hoogte pgb

Uw contactpersoon van de Toegang bepaalt de hoogte van het pgb. Daarbij wordt gekeken naar de voorziening, uw beperking, het type zorgverlener en het aantal uren/dagdelen zorg dat nodig is. De tarieven staan in de verordening maatschappelijke ondersteuning of verordening jeugdhulp. Deze staan op de website Lokale Regelgeving van Overheid.nl. Gebruik zoekwoord: verordening maatschappelijke of verordening jeugdhulp.

Of u een eigen bijdrage betaalt is afhankelijk van de zorg waarvoor u een pgb ontvangt. De eigen bijdrage mag u niet uit uw pgb betalen.

Uw pgb wordt overgemaakt naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert uw budget en betaalt uw zorgverlener(s). De SVB betaalt pas nadat u facturen goedkeurt. U krijgt iedere maand een overzicht van uw bestedingen en budget. U kunt uw saldo en betalingen ook bekijken via Mijn PGB.

Loopt uw indicatie af? Neem 8 weken voor de einddatum contact op met de toegang voor een afspraak voor een herindicatie.

De gemeente Tilburg vindt het belangrijk dat geld voor de zorg goed wordt besteed. Daarom houden we toezicht op zorgaanbieders. We controleren o.a. welke zorg u krijgt en hoeveel geld de aanbieder in rekening brengt. 

Signalen over zorgfraude of onrechtmatigheden kunt u doorgeven aan het Meldpunt zorg. Bijvoorbeeld bij twijfels of iemand wel de juiste kwaliteit of hoeveelheid zorg krijgt. Of bij vermoedens van vervalsing van zorgovereenkomsten, het bewust sturen van verkeerde rekeningen of onterecht gebruik van een persoonsgebonden budget. Iedereen kan een melding zorg (anoniem) doorgeven. De gemeente start een onderzoek als een tip concrete informatie bevat. Over het onderzoek wordt niet gecommuniceerd.

Downloads