U bevindt zich op:Inwoners /Zorg en Wmo / Persoonsgebonden budget

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg of ondersteuning kunt regelen. U kunt hulp inkopen van een professionele zorgverlener, een zzp'er of een mantelzorger. Het pgb-Wmo is voor volwassenen die hun ondersteuning zelf willen inkopen. Het pgb-Jeugdwet is voor jeugdigen onder de 18 jaar. 

PGB budgetten 2017

Had u in 2016 een persoonsgebonden budget (PGB) en loopt uw indicatie ook in 2017 door? Dan ontvangt u een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zodra uw budget voor 2017 klaar staat. De gemeente stuurt daarover geen brief meer. De SVB beheert uw budget en betaalt uw zorgverlener(s). U kunt uw saldo en betalingen ook altijd bekijken via Mijn PGB (inloggen met DigiD verplicht).  Ga voor meer informatie naar de website van de SVB.

 

Verschil zorg in natura en pgb

Zorg in natura betekent dat u hulp of ondersteuning krijgt van een zorgverlener die een contract heeft met de gemeente. Dan regelt de zorgverlener hoe u zorg krijgt. Kiest u voor een pgb, dan regelt u alles zelf. Zo kunt u zorg inkopen bij zorgverleners waar de gemeente geen contract mee heeft.

 

Voorwaarden pgb van de gemeente

Het besluit om zelf zorg in te kopen, neemt u altijd samen met uw contactpersoon van de Toegang. De voorwaarden voor een pgb-Jeugdwet en pgb-Wmo zijn in grote lijnen hetzelfde.

 • U hebt een indicatie op basis van de Jeugdwet of Wmo.
 • U bent in staat om het budget te beheren. U kunt dus zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen. U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Dit mag niet dezelfde persoon of organisatie zijn die ook hulp aan u gaat verlenen. Staat u onder bewindvoering, dan is het pgb wellicht geen goede optie.
 • De zorg die u inkoopt sluit aan bij het plan van aanpak dat is gemaakt.
 • Voor een pgb-Jeugdwet en Beschermd Wonen gelden een aantal extra kwaliteitseisen. De kwaliteitseisen staan beschreven in de budgetplannen (zie punt 3 onder 'Een pgb aanvragen').

Een pgb is alleen mogelijk voor (een aantal) individuele voorzieningen en bijvoorbeeld niet voor hulp aan huis of een Wmo-pas voor de regiotaxi.

 

Een pgb aanvragen

Tijdens de aanvraag hebt u samen met uw contactpersoon van de Toegang afspraken gemaakt over wat u nodig hebt en waarvoor. Die afspraken hebt u samen vastgelegd in een plan van aanpak. Daarna gaat u zelf aan de slag.  Korte handleiding pgb aanvragen (pdf, 42KB).

 1. U regelt zelf de inkoop van zorg / ondersteuning. Bij wie bepaalt u zelf, mits u zich houdt aan de voorwaarden.
 2. U maakt zelf prijsafspraken met de zorgverlener
 3. U legt de afspraken - samen met uw zorgverlener - vast in een  zorgovereenkomst van de SVB (verplicht vanaf 1 april 2017).  
 4. U legt de afspraken -samen met uw zorgverlener- vast in het budgetplan:  
  -  Budgetplan Jeugdhulp (pdf, 177KB) en  invultips budgetplan Jeugdhulp (pdf, 69KB)
  -  Budgetplan Wmo (pdf, 178KB) en  invultips budgetplan Wmo (pdf, 67KB)
 5. -  Budgetplan Wmo Beschermd Wonen (pdf, 166KB)
 6. Met het budgetplan en ondertekend plan van aanpak gaat u terug naar uw contactpersoon van de Toegang. Als alles goed is ingevuld wordt er bij de gemeente een beschikking aangevraagd.
 7. U stuurt een kopie van de zorgovereenkomst naar de SVB.
 8. U ontvangt binnen 2 weken een beschikking van de gemeente.
 

Uitgaven en betalingen pgb

Uw pgb wordt overgemaakt naar de  Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert uw budget en betaalt uw zorgverlener(s). Dit noemen we trekkingsrecht. De SVB betaalt pas nadat u de factuur van de zorgverlener hebt goedgekeurd. Iedere maand ontvangt u een overzicht van uw bestedingen en het resterend budget. U kunt het saldo en uw betalingen ook bekijken via  Mijn PGB. Budget dat u niet besteedt, wordt aan het einde van het jaar terugbetaald aan de gemeente. Om uw zorgverlener te kunnen betalen heeft de SVB een kopie nodig van de zorgovereenkomst.

 

Tarieven en hoogte pgb

Uw contactpersoon bepaalt de hoogte van het pgb. Bij het vaststellen van het bedrag wordt gekeken naar de voorziening, uw beperking, get type zorgverlener en get aantal uren/dagdelen zorg dat nodig is.  Bekijk de pgb-tarieven 2017 (pdf, 119KB).

 

Eigen bijdrage en pgb

Of u een eigen bijdrage betaalt en hoeveel is afhankelijk van de zorg waarvoor u een pgb ontvangt en de hoogte van uw inkomen.  Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Per periode van 4 weken ontvangt u een factuur van het CAK die u zelf betaalt. Het pgb mag u niet gebruiken om uw eigen bijdrage te betalen. Voor een pgb-Jeugdwet betaalt u geen eigen bijdrage. 

 

Herbeoordeling pgb

Loopt uw indicatie af in 2016
Neemt u dan 8 weken voor de einddatum contact op met de Toegang om afspraken te maken voor de toekomst.

Feestdagenuitkering pgb

U mag als budgethouder uw zorgverlener een extraatje geven voor de feestdagen, als u tenminste voldoende budget (over) hebt. Uw pgb-budget wordt nooit door de gemeente verhoogd om een feestdagenuitkering te kunnen betalen.  Meer over de feestdagenuitkering.