U bevindt zich op:Inwoners /Zorg en Wmo / Persoonsgebonden budget

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg of ondersteuning kunt regelen. U kunt hulp inkopen bij een professionele zorgverlener of binnen uw eigen sociaal netwerk. Het pgb-Wmo is voor volwassenen die hun ondersteuning zelf willen inkopen. Het pgb-Jeugdwet is voor jeugdigen onder de 18 jaar. 

Verschil zorg in natura en pgb

Zorg in natura betekent dat u hulp of ondersteuning krijgt van een zorgverlener die een contract heeft met de gemeente. Dan regelt de zorgverlener dat u de zorg krijgt die u nodig heeft en de zorgaanbieder regelt zelf het financiële gedeelte met de gemeente. Kiest u voor een pgb, dan regelt u alles zelf. Met een pgb hebt u alle vrijheid om zorg in te kopen bij zorgverleners waar de gemeente geen contract mee heeft.

Voorwaarden pgb van de gemeente

Het besluit om zelf zorg in te kopen, neemt u altijd samen met uw contactpersoon van de toegang. De voorwaarden voor een pgb-Jeugdwet en pgb-Wmo zijn in grote lijnen hetzelfde.

 • U bent in het bezit van een indicatie op basis van de Jeugdwet of Wmo.
 • U bent in staat om het budget te beheren. U kunt dus zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen. U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Dit mag niet dezelfde persoon of organisatie zijn die ook hulp aan u verleent. Staat u onder bewindvoering, dan is het pgb wellicht geen goede optie.
 • De zorg die u inkoopt sluit aan bij het plan van aanpak dat is gemaakt en het resultaat dat daarin is omschreven.
 • Voor een pgb-Jeugdwet en Beschermd Wonen gelden een aantal extra kwaliteitseisen.

Een pgb is alleen mogelijk voor (een aantal) individuele voorzieningen en bijvoorbeeld niet voor hulp aan huis of een Wmo-pas voor de regiotaxi.

Een pgb aanvragen

Tijdens de aanvraag hebt u samen met uw contactpersoon van de toegang afspraken gemaakt over wat u nodig hebt en waarvoor. Die afspraken hebt u samen vastgelegd in een plan van aanpak. Daarna gaat u zelf aan de slag. Korte handleiding pgb aanvragen (pdf,42KB).

 1. U regelt zelf de inkoop van zorg/ondersteuning. Bij wie bepaalt u zelf, mits u zich houdt aan de voorwaarden.
 2. U maakt zelf prijsafspraken met de zorgverlener
 3. U legt de afspraken -samen met uw zorgverlener- vast in een zorgovereenkomst van de SVB (verplicht vanaf 1 april 2017).  
 4. U legt de afspraken -samen met uw zorgverlener- vast in het budgetplan:  
  - Budgetplan Jeugdhulp (pdf,206KB) en invultips budgetplan Jeugdhulp (pdf,69KB)
  - Budgetplan Wmo (pdf,178KB) en invultips budgetplan Wmo (pdf,67KB)
 5. - Budgetplan Wmo Beschermd Wonen (pdf,166KB)
  Bij jeugdhulp en beschermd wonen moet de zorgverlener aan de kwaliteitseisen voldoen die in het budgetplan staan beschreven. U moet er voor zorgen dat de zorgverlener de kwaliteitseisen ondertekent, want daarmee verklaart de zorgverlener dat aan de eisen wordt voldaan. Kan de zorgverlener niet aan de eisen voldoen, dan moet u op zoek gaan naar een andere zorgverlener.  
 6. Met het ondertekend budgetplan en ondertekend plan van aanpak gaat u terug naar uw contactpersoon van de toegang. Als alles goed is ingevuld wordt er bij de gemeente een beschikking aangevraagd.
 7. U stuurt een kopie van de zorgovereenkomst naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 8. U ontvangt binnen 2 weken een beschikking van de gemeente.

Uitgaven en betalingen pgb

Uw pgb wordt overgemaakt naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert uw budget en betaalt uw zorgverlener(s), dit wordt ook wel trekkingsrecht genoemd. De SVB betaalt pas nadat u de factuur van de zorgverlener hebt goedgekeurd. Iedere maand ontvangt u een overzicht van uw bestedingen en het resterend budget. U kunt het saldo en uw betalingen ook bekijken via Mijn PGB. Budget dat u niet besteedt, wordt aan het einde van het jaar terugbetaald aan de gemeente. Om uw zorgverlener te kunnen betalen heeft de SVB een kopie nodig van de zorgovereenkomst.

Tarieven en hoogte pgb

Uw contactpersoon van de toegang bepaalt de hoogte van het pgb. Daarbij wordt gekeken naar de voorziening, uw beperking, het type zorgverlener en het aantal uren/dagdelen zorg dat nodig is. Onder aan deze pagina kunt u de tarieven inzien of downloaden.

Eigen bijdrage en pgb

Of u een eigen bijdrage betaalt en hoeveel is afhankelijk van de zorg waarvoor u een pgb ontvangt en de hoogte van uw inkomen. Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Per periode van 4 weken ontvangt u een factuur van het CAK die u zelf betaalt. Het pgb mag u niet gebruiken om uw eigen bijdrage te betalen. Voor een pgb-Jeugdwet betaalt u geen eigen bijdrage. 

Herbeoordeling pgb

Loopt uw indicatie af in 2017? Neemt u dan 8 weken voor de einddatum contact op met de toegang voor een afspraak voor een herindicatie.