logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Uitkering terugbetalen

De gemeente kan u verplichten tot het terugbetalen van de bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld als u zich niet aan de regels heeft gehouden, teveel heeft ontvangen of geen recht had op een uitkering. De gemeente zal het bedrag inhouden op uw uitkering of op een andere manier terugeisen. Dat kan tot 20 jaar na betaling, ook bij gezinsleden of (ex)partners.

Hoeveel uitkering terugbetalen

Als u uitkering moet terugbetalen, dan staat in het 'terugvorderingsbesluit' waarom u moet terugbetalen en hoeveel. U moet het terug te betalen bedrag binnen 30 dagen betalen. In het besluit staat naar welk bankrekeningnummer. 

U kunt niet terugbetalen

Vraag om een betalingsregeling als u het bedrag niet in een keer kunt terugbetalen. Bel daarvoor het nummer in de brief. Wij berekenen dan hoeveel u minimaal nodig heeft om van te leven (uw beslagvrije voet). Alles daarboven kan gebruikt worden voor het aflossen van de schuld. Dat is uw aflossingscapaciteit. Schulden aan de Belastingdienst hebben voorrang. Met andere schulden hoeft de gemeente geen rekening te houden. Heeft u schulden of bent u bang dat u in de schulden raakt? Ga voor gratis hulp en advies naar schuldhulpverlening.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de terugvordering, dan kunt u bezwaar maken (DigiD verplicht). Let op! Zolang de bezwaarprocedure loopt, moet u de terugvordering nog steeds betalen.

Beslag leggen

Betaalt u de schuld niet af, dan kan de gemeente beslag leggen op uw inkomen. Dat wil zeggen dat een deel van uw inkomsten naar een schuldeiser gaat, in dit geval naar de gemeente. Zowel gemeenten als de Belastingdienst kunnen zonder uitspraak van een rechter, beslag leggen op uw inkomsten zoals salaris, uitkering, spaargeld, vakantiegeld, 13e maand, alimentatie of teruggaaf van belastingen. Beslag op bijzondere bijstand, kinderbijslag of studiefinanciering is niet mogelijk.

Beslagvrije voet

Als er beslag ligt op uw inkomen, mag u een deel van uw inkomen of uitkering houden. Dit deel kunt u gebruiken om uw vaste lasten en boodschappen van te betalen. Het bedrag dat u elke maand mag houden heet de beslagvrije voet. Met de rest van uw inkomen boven deze beslagvrije voet moet u uw schulden terugbetalen. Dat bedrag is minimaal 5 procent van uw inkomen. Wilt u uw beslagvrije voet zelf berekenen of meer informatie hierover? Kijk dan op uwbeslagvrijevoet.nl.

Links