Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM)

Voor inwoners met een laag inkomen is er een collectieve zorgverzekering van CZ of VGZ. Dan bent u met korting goed verzekerd. Naast de korting die iedereen krijgt, betaalt de gemeente ook een deel van de premie. Meedoen betekent dus minder betalen voor meer zorg!

Voorwaarden collectieve zorgverzekering

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Tilburg, Berkel-Enschot of Udenhout.
 • U heeft (samen met uw partner) een netto-inkomen tot 130% van het minimum/
 • U heeft (samen) niet meer vermogen dan toegestaan.

Bekijk de tabel met bedragen onderaan deze pagina.

Collectieve zorgverzekering aanvragen en vergelijken

Ga naar www.gezondverzekerd.nl 

 • voor het aanvragen van de verzekering
 • om van pakket te wisselen
 • voor het vergelijken van premies en vergoedingen
 • om te zien of u in aanmerking komt

U maakt al gebruik van de collectieve zorgverzekering?

Dan stuurt CZ of VGZ u half november 2019 een nieuwe polis voor 2020. Als u niets wilt wijzigen, doet u niets. Als u van pakket wilt wisselen, regelt u dat vóór 31 december 2019. Dan heeft u de polis op tijd in huis. Wilt u een andere verzekering aanvragen, dan kunt u de collectieve zorgverzekering stopzetten.

Hulp nodig bij het aanmelden of overstappen

Vrijwilligers van de Formulierenhulp Dichtbij en van de Thuisadministratie helpen u graag met de aanvraag via Gezondverzekerd.nl. Zij kunnen geen informatie of advies geven over de (inhoud van) verzekeringen. Daarvoor neemt u contact op met CZ of VGZ of vergelijk zorgpakketten via Gezondverzekerd.nl.

Afhandeling collectieve zorgverzekering

Uw aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld. Bij deelname ontvangt u een informatiepakket van CZ of VGZ. Het betalen van de premie of het declareren van zorgkosten regelt u met de zorgverzekeraar. De gemeente kijkt ieder jaar na of u nog recht heeft op de zorgverzekering. Voor het stopzetten neemt u contact op met de gemeente. De collectieve zorgverzekering stopt per direct als u naar een andere gemeente verhuisd of als CZ of VGZ de verzekering beëindigt wegens betalingsachterstand.

Vragen?

Met vragen over de verzekering kunt u contact opnemen met CZ of VGZ. 
Contact opnemen met CZ of contact opnemen met VGZ.

Vermogenstabel CZM 2020

Vermogenstabel collectieve zorgverzekering 2020
LeefsituatieMaximaal toegestaan
vermogen
Alleenstaande€ 6.225
Alleenstaande ouder€ 12.450
Gehuwden€ 12.450

Inkomenstabel CZM 2020

Inkomenstabel collectieve zorgverzekering per 1 januari 2020 (130% van minimum)
LeefsituatieMaximaal toegestaan
netto inkomen per maand
(zonder vakantietoeslag)
Alleenstaande tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.299,62
Alleenstaande vanaf pensioengerechtigde leeftijd € 1.452,67
Alleenstaande ouder tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.670,93
Alleenstaande ouder vanaf pensioengerechtigde leeftijd € 1.772,90
Gehuwden tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.858,59
Gehuwden vanaf pensioengerechtigde leeftijd € 1.969,11

Inkomen berekenen

Voor het berekenen van uw inkomen (en dat van uw partner), telt u alle inkomsten van één maand bij elkaar op. Ook als uw partner geen gebruik wil maken van de collectieve zorgverzekering.

Optellen 

 • Inkomsten uit arbeid/uitkering (zonder vakantietoeslag)
 • Pensioen, alimentatie/onderhoudsbijdrage
 • Overige inkomsten
 • Alleen voor echtparen:
  • Algemene heffingskorting Belastingdienst (IB/PVV) voor de minst verdienende partner 
 • Alleen voor alleenstaande ouders: 
  • Tegemoetkoming alleenstaande ouders (2020: €266 p/mnd). Dit bedrag zit inbegrepen in het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders van de Belastingdienst. Het bedrag daarboven telt u niet mee als inkomen. 

Niet meetellen 

 • Bijzondere bijstand
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden budget (bedrag boven de €266 p/mnd, zie hierboven) 
 • Persoonsgebonden budget waarmee u zorg inkoopt 
 • Woonkostentoeslag

Compensatie eigen risico en Wtcg

De Compensatie eigen risico (Cer) en Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) zijn afgeschaft. Dat waren regelingen voor mensen met hoge zorgkosten. De gemeente Tilburg biedt met het meest uitgebreide pakket van de CZM, een alternatief voor de groep die door de afschaffing het hardst geraakt is: chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen. Voor inwoners met een hoger inkomen dan 130% van het sociaal minimum, is er helaas geen alternatief.