Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM)

Voor inwoners met een laag inkomen is er een collectieve zorgverzekering van CZ of VGZ. Dan bent u met korting goed verzekerd. Naast de korting die iedereen krijgt, betaalt de gemeente ook een deel van de premie. Meedoen betekent dus minder betalen voor meer zorg!

Zorgverzekering 2022

 • Op 12 november maken de zorgverzekeraars de zorgpremies voor 2022 bekend.
 • De collectieve zorgverzekering 2022 aanvragen kan vanaf 16 november 2021. 
 • U hebt de CZM 2021? Dan krijgt u in november een brief van de gemeente met informatie.

Voorwaarden collectieve zorgverzekering 2021

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent inwoner van de gemeente Tilburg.
 • U heeft (samen met uw partner) een netto-inkomen tot 120% van het minimum.
 • U heeft (samen) niet meer vermogen dan toegestaan.

Bekijk de tabel met bedragen onderaan deze pagina. Is uw inkomen of vermogen hoger dan toegestaan, dan heeft u geen recht op de collectieve zorgverzekering van de gemeente.

Collectieve zorgverzekering aanvragen en vergelijken

Ga naar www.gezondverzekerd.nl 

 • om te zien of u in aanmerking komt
 • voor het aanvragen van de verzekering
 • om van pakket te wisselen
 • voor het vergelijken van premies en vergoedingen

U maakt al gebruik van de collectieve zorgverzekering?

Dan stuurt CZ of VGZ u half november 2021 een nieuwe polis voor 2022. Als u niets wilt wijzigen, doet u niets. Als u van pakket wilt wisselen, regelt u dat vóór 31 december 2021. Dan heeft u de polis op tijd in huis. Wilt u een andere verzekering aanvragen, dan kunt u de collectieve zorgverzekering stopzetten.

Hulp nodig bij het aanmelden of overstappen

Vrijwilligers van de Formulierenhulp Dichtbij helpen u graag met de aanvraag via Gezondverzekerd.nl. Zij kunnen geen informatie of advies geven over de (inhoud van) verzekeringen. Daarvoor neemt u contact op met CZ of VGZ of vergelijk zorgpakketten via Gezondverzekerd.nl.

Afhandeling collectieve zorgverzekering

Aanvragen worden binnen 8 weken afgehandeld. Bij deelname ontvangt u een informatiepakket van CZ of VGZ. Het betalen van de premie of het declareren van zorgkosten regelt u met de zorgverzekeraar. De gemeente controleert ieder jaar of u nog recht heeft op de verzekering. Voor het stopzetten neemt u contact op met de gemeente. De collectieve zorgverzekering stopt per direct als u naar een andere gemeente verhuist of als CZ of VGZ de verzekering beëindigt wegens betalingsachterstand.

Vermogenstabel CZM 2021

Vermogenstabel collectieve zorgverzekering 2021
LeefsituatieMaximaal toegestaan
vermogen
Alleenstaande€   6.295,00
Alleenstaande ouder€ 12.590,00
Gehuwden€ 12.590,00

Inkomenstabel CZM 2021

Inkomenstabel collectieve zorgverzekering 2021  (120% van minimum)
LeefsituatieMaximaal toegestaan
netto inkomen per maand
(zonder vakantietoeslag)
Alleenstaande 18 jaar tot AOW-leeftijd € 1.226
Alleenstaande vanaf AOW-leeftijd € 1.363
Alleenstaande ouder 18 jaar tot AOW-leeftijd € 1.576
Alleenstaande ouder vanaf AOW-leeftijd € 1.662
Gehuwden 18 jaar tot AOW-leeftijd € 1.751
Gehuwden vanaf AOW-leeftijd € 1.847

Heeft u (samen) een hoger inkomen? Dan heeft u geen recht op de collectieve zorgverzekering van de gemeente Tilburg.

Inkomen berekenen

Voor het berekenen van uw inkomen (en dat van uw partner), telt u alle inkomsten van één maand bij elkaar op. Ook als uw partner geen gebruik wil maken van de collectieve zorgverzekering. 

Optellen (netto) 

 • Inkomsten uit arbeid/uitkering (zonder vakantietoeslag)
 • Pensioen, alimentatie/onderhoudsbijdrage
 • Overige inkomsten (bijvoorbeeld rente of inkomsten uit verhuur)
 • Alleen voor echtparen:
  • Algemene heffingskorting Belastingdienst (IB/PVV) voor de minst verdienende partner 
 • Alleen voor alleenstaande ouders: 
  • Tegemoetkoming alleenstaande ouders (2021: €270 p/mnd). Dit bedrag zit inbegrepen in het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders van de Belastingdienst. Het bedrag daarboven telt u niet mee als inkomen. 

Niet meetellen 

 • Bijzondere bijstand
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden budget (bedrag boven de €270 p/mnd, zie hierboven) 
 • Persoonsgebonden budget waarmee u zorg inkoopt 
 • Woonkostentoeslag

Hulp nodig bij het berekenen van uw inkomen? Stuur een e-mail en een medewerker van de gemeente neemt contact met u op.

Compensatie eigen risico en Wtcg

De Compensatie eigen risico (Cer) en Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) zijn afgeschaft. Dat waren regelingen voor mensen met hoge zorgkosten. De gemeente Tilburg biedt met het meest uitgebreide pakket van de CZM, een alternatief voor de groep die door de afschaffing het hardst geraakt is: chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen. Voor inwoners met een hoger inkomen dan 120% van het sociaal minimum, is er helaas geen alternatief.