Hulp bij (dreigend) baanverlies

Door de coronacrisis dreigen meer mensen hun werk te verliezen of zijn ze dit inmiddels al kwijtgeraakt. Daarom is het RMT Arbeidsmarktregio Midden-Brabant opgericht. Dit team biedt extra, intensieve begeleiding en ondersteuning om aan het werk te blijven of om nieuw werk te vinden. Een opstap naar nieuw werk dus.

Het is belangrijk dat inwoners die hun baan kwijt zijn of deze dreigen te verliezen zo snel mogelijk nieuw of ander werk vinden. Het UWV, de gemeente of de vakbond kan hierbij ondersteunen. Maar juist nu kunnen sommige mensen wat extra hulp gebruiken. Denk aan mensen die (om)scholing nodig hebben voor de nieuwe baan die langs komt. Of mensen die het solliciteren verleerd zijn omdat zij dit al lang niet meer gedaan hebben. Voor hen is het Regionaal Mobiliteitsteam (kortweg RMT) Arbeidsmarktregio Midden-Brabant opgericht.

Maak werk van werk 

Geldt dit voor jou? Ben jij als gevolg van de coronacrisis je baan of werk verloren of dreig je dit te verliezen? Heb je hierbij extra hulp nodig? Pak dan deze unieke kans en maak werk van jouw werk samen met het RMT Arbeidsmarktregio Midden-Brabant.

Je krijgt professionele, persoonlijke en onafhankelijke ondersteuning en begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan, maar blijft zelf altijd de baas over wat er gebeurt. Samen met een begeleider bekijk je wat in jouw situatie nodig is, maak je een persoonlijk plan en ga je aan de slag. Zo nodig regelt de begeleider extra voorzieningen voor je, zoals testen, onderzoeken, loopbaaninstrumenten en scholing. Dit alles kost je geen geld, je moet wel gemotiveerd zijn. 

Interesse?

Kijk voor meer informatie op de website rmtmiddenbrabant.nl