logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Verblijf buitenland of buiten gemeente Tilburg met een bijstandsuitkering

Met een uitkering moet u altijd vóóraf uw verblijf in het buitenland of buiten de gemeente Tilburg doorgeven. Volgt u een re-integratietraject, bespreek uw plannen dan eerst met uw begeleider. Bespreek uw plannen met uw coach bij de gemeente als u daar een traject volgt. Zorg dat u weet óf u weg mag en hoe lang. Gaat u te lang, zonder toestemming of loopt u door uw verblijf in het buitenland of buiten de gemeente Tilburg een baan mis, dan stopt de uitkering.

Actieknop vakantie melden

Direct regelen

Verblijf buitenland of buiten gemeente Tilburg doorgeven?

Verblijf buitenland en buiten gemeente Tilburg en arbeidsverplichting

Ook tijdens uw verblijf in het buitenland en buiten de gemeente Tilburg moet u voldoen aan de arbeidsverplichting. Dit betekent dat u:

Verblijf buitenland of buiten gemeente Tilburg doorgeven

Uw verblijf in het buitenland of buiten de gemeente Tilburg doorgeven is heel eenvoudig. Na het versturen van het online formulier, krijgt u een e-mail met een nummer. Bewaar de e-mail goed, dat is het bewijs dat het formulier verzonden is. Uw melding wordt binnen 5 werkdagen verwerkt. Over uw melding ontvangt u verder geen bericht, tenzij de afdeling Werk & Inkomen vragen heeft over uw melding. Dan neemt de afdeling contact met u op. Heeft u samen met uw partner een uitkering en gaat u samen weg? Dan moet u allebei apart uw verblijf in het buitenland of buiten de gemeente Tilburg doorgeven.

Verblijf in het buitenland of buiten de gemeente Tilburg

Met een bijstandsuitkering mag u 4 weken per jaar (28 dagen) naar het buitenland. De periode mag u zelf verdelen (de zaterdag en zondag tellen ook mee). Bijvoorbeeld 2x2 weken of 1x4 weken. Wat niet mag is de dagen van 2 jaar achter elkaar opnemen, dus 4 weken in december en 4 weken in januari. Dan is het verblijf langer dan 4 weken en dat is niet toegestaan. De dag van vertrek telt niet mee en wordt van uw 28 dagen ingehouden. De dag van terugkomst wel.

Te lang weg, te laat terug

Blijft u langer dan 28 dagen in het buitenland, dan stopt uw uitkering. Ook als u ziek bent geweest. U moet dan opnieuw een uitkering aanvragen en weer alle bewijsstukken aanleveren. Neem daarvoor bij terugkomst meteen contact op met de afdeling Werk & Inkomen. U ontvangt geen uitkering over de periode dat u te lang wegbleef. Had u de late terugkomst kunnen voorkomen, dan krijgt u minder uitkering dan daarvoor. Dat noemen we een maatregel.

Verblijf in Nederland

Als u in Nederland blijft mag u soms langer wegblijven dan 28 dagen. Dan moet u wel:

Ziek tijdens uw verblijf in het buitenland of buiten de gemeente Tilburg

Wordt u ziek tijdens uw verblijf in het buitenland of buiten de gemeente Tilburg? Geef dat meteen door aan de afdeling Werk & Inkomen. Ook als u in het buitenland bent. Bij terugkomst in Nederland moet u weer direct de afdeling Werk & Inkomen bellen en een leesbare verklaring van een arts inleveren, waaruit duidelijk blijkt dat u te ziek was om te reizen.

Eerder terug van uw verblijf in het buitenland of buiten Tilburg

Geef het ook door als u eerder terugkomt. Geef het altijd door aan de afdeling Werk & Inkomen. Volgt u een traject? Meldt het dan bij uw begeleider, zodat u samen afspraken kunt maken over het vervolg van uw traject.