U bevindt zich op:Inwoners /Laag inkomen / Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Dus ook mensen met een minimumloon of AOW.

Voorwaarden bijzondere bijstand

 • U bent inwoner van de gemeente Tilburg.
 • U heeft nog geen kosten gemaakt.
 • De kosten zijn bijzonder, noodzakelijk en worden niet op een andere manier vergoed.
 • Uw vermogen -bijvoorbeeld auto of spaargeld- is niet hoger dan 6.020 euro voor alleenstaanden  of 12.040 euro voor alleenstaande ouders, gehuwden/samenwonenden
 • U hebt een laag inkomen. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, ligt aan uw leeftijd en persoonlijke omstandigheden. De volgende bedragen zijn richtlijnen (netto per maand):
  - € 1.131 - alleenstaanden
  - € 1.454 - alleenstaande ouders
  - € 1.616 - gehuwd/samenwonend

Bijzondere bijstand aanvragen.
Direct regelen

Waarvoor kunt u bijzondere bijstand aanvragen

Voor dingen die u écht nodig hebt, maar niet zelf kunt betalen. De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld schoolkosten van de kinderen. 

Waarvoor is geen bijzondere bijstand mogelijk

Bijzondere bijstand is niet mogelijk voor gewone dagelijkse dingen, zoals eten, kleding, een paspoort, boete of alimentatie. Ook niet voor zaken die andere instanties betalen zoals een verzekering, belastingdienst of zorgverzekering. Bij twijfel kunt u het beste een aanvraag indienen. De gemeente onderzoekt de noodzaak en beoordeeld of u wel of geen recht hebt. Vanaf 1 januari 2018 start de gemeente met een proef waarbij alle aanvragen voor medische kosten individueel en op maatwerk beoordeeld worden.

Eigen bijdrage bijzondere bijstand

Als uw inkomen hoger is dan bijstandsniveau, dan wordt een draagkrachtberekening gemaakt. Daaruit blijkt of u een eigen bijdrage moet betalen en hoeveel. De volgende inkomsten tellen niet mee met de draagkrachtberekening: kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, studietoelage voor directe studiekosten en kinderkortingen van de Belastingdienst. 

Bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand aanvragen (DigiD verplicht) doet u vóórdat u de kosten maakt. Anders kan de gemeente de noodzaak niet vaststellen. De 'Formulierenhulp dichtbij' kan u helpen met de aanvraag. 

Via Bereken uw recht maakt u een proefberekening.

Welke gegevens heeft u nodig voor de aanvraag

Wij vragen naar het inkomen en vermogen van uzelf, uw partner en thuiswonende kinderen van 18 jaar of ouder. Tenzij u die gegevens onlangs heeft opgegeven voor een bijstandsuitkering of een andere aanvraag bijzondere bijstand. Dan hoeft u ze niet nog een keer door te geven.

Bewijsstukken

Aan het einde van het formulier ziet u welke bewijsstukken u moet aanleveren. Als u digitaal bewijsstukken meestuurt, kunnen wij uw aanvraag sneller afhandelen. Tip! Maak goed leesbare foto's van uw bewijsstukken. Nasturen per post kan ook. Voorbeelden van bewijsstukken zijn:

 • loonstroken of uitkeringsspecificaties
 • prijsopgave(n)
 • bankafschriften
 • zorgpolis
 • toeslagen en/of voorlopige teruggaaf Belastingdienst

Afhandeling

De afhandeling van uw aanvraag duurt maximaal 8 weken, vanaf het moment dat wij alle bewijsstukken hebben ontvangen. Als de gemeente besluit dat u bijzondere bijstand krijgt, dan wordt het bedrag op uw rekening gestort of rechtstreeks overgemaakt naar de leverancier.

Bezwaar maken bijzondere bijstand

Heeft u een afwijzing ontvangen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken (DigiD verplicht).

Woonkostentoeslag aanvragen

Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand om de huur of hypotheek te betalen. Het is een tijdelijke regeling als uw inkomen plotseling daalt waardoor u uw huis niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld bij een ziekte, scheiding of werkloosheid. Voor de aanvraag kunt u het aanvraagformulier bijzondere bijstand gebruiken. Of u recht hebt op woonkostentoeslag is afhankelijk van uw inkomen én uw huur- of woonlasten. Woonlasten zijn bijvoorbeeld de hypotheekrente, opstalverzekering, erfpachtcanon of onderhoudskosten.