logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Dus ook mensen met een minimumloon of AOW.

Actieknop bijzondere bijstand aanvragen

Direct regelen

Bijzondere bijstand aanvragen

Voorwaarden bijzondere bijstand

Waarvoor kunt u bijzondere bijstand aanvragen

Voor dingen die u écht nodig hebt, maar niet zelf kunt betalen. De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld schoolkosten van de kinderen.

Waarvoor is geen bijzondere bijstand mogelijk

Bijzondere bijstand is niet mogelijk voor gewone dagelijkse dingen, zoals eten, kleding, een paspoort, boete of alimentatie. Ook niet voor zaken die andere instanties betalen zoals een verzekering, belastingdienst of zorgverzekering.

Ook medische kosten worden niet vergoed via bijzondere bijstand. Wat medische kosten zijn is niet altijd even duidelijk. Voor u is ziek en medisch misschien hetzelfde, maar de wet maakt verschil. U kunt bijvoorbeeld wél bijzondere bijstand aanvragen voor extra kosten nierdialyse, maaltijdvoorziening, alarmering en aanleunkosten, bewassing, dieet, kleding, verwarmingskosten of de eigen bijdrage WMO/Hulp aan huis. De wet bepaalt wat medische kosten zijn.

Bij twijfel kunt u het beste een aanvraag indienen. De gemeente onderzoekt de noodzaak en beoordeelt of u wel of geen recht hebt.

Eigen bijdrage bijzondere bijstand

Als uw inkomen hoger is dan bijstandsniveau, dan wordt een draagkrachtberekening gemaakt. Daaruit blijkt of u een eigen bijdrage moet betalen en hoeveel. De volgende inkomsten tellen niet mee met de draagkrachtberekening: kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, studietoelage voor directe studiekosten en kinderkortingen van de Belastingdienst. 

Bijzondere bijstand aanvragen

Vraag bijzondere bijstand aan (DigiD verplicht) vóórdat u de bijzondere kosten zelf betaalt. Anders kan de gemeente de noodzaak niet vaststellen.
De 'Formulierenhulp' kan u helpen met de aanvraag. Via Bereken uw recht kunt u een proefberekening maken.

Welke gegevens heeft u nodig voor de aanvraag

Wij vragen naar het inkomen en vermogen van uzelf, uw partner en thuiswonende kinderen van 18 jaar of ouder. Tenzij u die gegevens onlangs heeft opgegeven voor een bijstandsuitkering of een andere aanvraag bijzondere bijstand. Dan hoeft u ze niet nog een keer door te geven.
Heeft u een partner? Dan vraagt u bijzondere bijstand samen aan en moet uw partner ook inloggen met DigiD.

Bewijsstukken

Aan het einde van het formulier ziet u welke bewijsstukken u moet aanleveren. Als u digitaal bewijsstukken meestuurt, kunnen wij uw aanvraag sneller afhandelen. Tip! Maak goed leesbare foto's van uw bewijsstukken. Nasturen per post kan ook. Voorbeelden van bewijsstukken zijn:

Afhandeling

De afhandeling van uw aanvraag duurt maximaal 8 weken, vanaf het moment dat wij alle bewijsstukken hebben ontvangen. Als de gemeente besluit dat u bijzondere bijstand krijgt, dan wordt het bedrag op uw rekening gestort of rechtstreeks overgemaakt naar de leverancier.

Bezwaar maken bijzondere bijstand

Heeft u een afwijzing ontvangen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken (DigiD verplicht).

Schoolkosten

Het nieuwe schooljaar start binnenkort. Als ouder(s) van schoolgaande kinderen staat u voor veel extra kosten. Denk aan schoolspullen, gymkleding, de sport- of scouting-vereniging, muziekles of een laptop om het huiswerk te kunnen maken. Mensen met een laag inkomen kunnen voor deze kosten een vergoeding aanvragen. Dit kan via de bijzondere bijstand. Wij raden u aan om eerst een vergoeding aan te vragen bij Stichting Leergeld. 

Stichting Leergeld

Voor sommige van deze kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen. We raden u aan om voor de kosten eerst een vergoeding aan te vragen bij Stichting Leergeld. Stichting Leergeld vergoedt namelijk meer kosten.

Bij Stichting Leergeld kunt u een vergoeding krijgen voor de kosten voor zwemles (tot diploma B), de contributie en kleding voor een sportclub. Dit is niet mogelijk via de bijzondere bijstand. Bovendien kan Stichting Leergeld meerdere laptops/pc's per gezin verstrekken, als blijkt dat het nodig is. Bij de aanvraag van bijzondere bijstand geldt altijd de regel: 1 laptop of pc per gezin.

Voor welke schoolkosten kan ik een vergoeding krijgen?

 In 2024 kunt u bij Stichting Leergeld o.a. terecht voor:

Belangrijk: Stichting Leergeld vergoedt geen ouderbijdrage voor schoolactiviteiten. De ouderbijdrage is vrijwillig. De school mag dit niet verplichten. Bespreek dit met school als dit wel gebeurt. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met Stichting Leergeld. Zij helpen u graag. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Stichting Leergeld. Dit kan door een mail te sturen naar: info@leergeldtilburg.nl of bel 013 580 12 11 (maandag-, dinsdag- en woensdag- en donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur). Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de website van stichting Leergeld.

Woonkostentoeslag aanvragen

Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand om de huur of hypotheek te betalen. Het is een tijdelijke regeling als uw inkomen plotseling daalt waardoor u uw huis niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld bij een ziekte, scheiding of werkloosheid. Voor de aanvraag kunt u het aanvraagformulier bijzondere bijstand gebruiken. Of u recht hebt op woonkostentoeslag is afhankelijk van uw inkomen én uw huur- of woonlasten. Woonlasten zijn bijvoorbeeld de hypotheekrente, opstalverzekering, erfpachtcanon of onderhoudskosten.
 

Websites

Formulieren