Kosten kinderopvang

Gaat uw kind naar de peuteropvang of kinderopvang? Dan heeft u misschien recht op een gemeentelijke bijdrage in de kosten.

Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst

Alle ouders betalen een eigen bijdrage voor de peuteropvang of kinderopvang. Hoeveel u zelf betaalt, is afhankelijk van uw situatie. Ouders die werken, studeren of een inburgeringscursus volgen, kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Bijdrage kosten kinderopvang aanvragen?
Direct regelen

Vergoeding van de gemeente voor kosten kinderopvang

U kunt in de volgende gevallen een vergoeding aanvragen voor de eigen bijdrage kinderopvang of peutervoorziening:

 • U bent mantelzorger.
 • U heeft om sociale of medische reden kinderopvang nodig en krijgt geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.
 • U ontvangt een bijstandsuitkering terwijl u een re-integratietraject volgt of parttime werkt. U vraagt dan een vergoeding aan voor de eigen bijdrage die overblijft nadat u kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst heeft aangevraagd.

Uw aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld. De gemeente controleert of kinderopvang noodzakelijk is. Wijzigingen geeft u door met het wijzigingsformulier kinderopvang.

Bereid uw aanvraag goed voor | Dit moet u bij de hand hebben

Wilt u de vergoeding voor de kinderopvang aanvragen? Bereid deze dan goed voor:

 • U moet uw DigiD en rekeningnummer bij de hand hebben.
 • Als u een partner heeft, zorg dan dat u ook zijn/haar gegevens bij de hand heeft (inclusief BSN).
 • Kopie geldig identiteitsbewijs of verblijfsvergunning.
 • Kopie bankpas of bankafschrift (alleen als u geen uitkering heeft).
 • Kopie inkomensbewijs (bijvoorbeeld salarisstrook, uitkeringsspecificatie, pensioen, alimentatie).
 • Kopie contract of offerte van de kinderopvangorganisatie.
 • Kopie relevante medische verklaringen en/of rapporten (als u de aanvraag doet in verband met een sociale of medische indicatie).

Als u een partner heeft, dan moet u ook de volgende bijlagen toevoegen in de aanvraag:

 • Kopie geldig identiteitsbewijs of verblijfsvergunning van uw partner.
 • Kopie inkomensbewijs (bijvoorbeeld salarisstrook, uitkeringsspecificatie, pensioen, alimentatie) van uw partner.

Wijzigingen doorgeven kinderopvang

Ontvangt u een vergoeding van de gemeente voor kinderopvang of peutervoorziening? En verandert er iets in uw situatie? Bijvoorbeeld in uw inkomen of het aantal uren opvang dat u afneemt? Geef wijzigingen direct door aan de afdeling Werk & Inkomen. Meer over het doorgeven van wijzigingen aan de afdeling Werk & Inkomen. 

Krijgt u (ook) kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? Pas dan ook meteen uw gegevens voor de kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. Dit kan via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of via de app Kinderopvangtoeslag. Dan ontvangt u de toeslag waar u recht op hebt. Niet te veel en niet te weinig. 

Hulp bij de aanvraag

Wilt u hulp bij het aanvragen van de gemeentelijke bijdrage of de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? De 'Formulierenhulp dichtbij', uw kinderopvangorganisatie of peutervoorziening kan u helpen bij de aanvraag.