Kosten kinderopvang

Gaat uw kind naar de peuteropvang of kinderopvang? Dan heeft u misschien recht op een gemeentelijke bijdrage in de kosten.

Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst

Alle ouders betalen een eigen bijdrage voor de peuteropvang of kinderopvang. Hoeveel u zelf betaalt, is afhankelijk van uw situatie. Ouders die werken, studeren of een inburgeringscursus volgen, kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Bijdrage kosten kinderopvang aanvragen?

Vergoeding van de gemeente voor kosten kinderopvang

Naast kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst is er ook een bijdrage van de gemeente.

Voor wie?

 • U hebt een bijstandsuitkering en u bent mantelzorger.
 • U hebt een bijstandsuitkering en u volgt een re-integratietraject of u werkt parttime.
 • U hebt een bijstandsuitkering en er zijn sociale of medische reden waarom kinderopvang nodig is. U hebt dan een sociaal medische indicatie (smi). U krijgt geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.
 • U hebt geen bijstandsuitkering en geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Er zijn sociale of medische reden waarom kinderopvang nodig is. U hebt een sociaal medische indicatie (smi).

Wat voor vergoeding?

De gemeente beoordeelt of een vergoeding voor de eigen bijdrage of voor kosten kinderopvang mogelijk is. 

Wanneer krijgt u antwoord?

Uw aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld. De gemeente controleert of kinderopvang noodzakelijk is. Wijzigingen geeft u door met het wijzigingsformulier kinderopvang.

Bereid uw aanvraag goed voor | Dit moet u bij de hand hebben

Wilt u de vergoeding voor de kinderopvang aanvragen? Bereid deze dan goed voor:

 • U moet uw DigiD en rekeningnummer bij de hand hebben.
 • Als u een partner heeft, zorg dan dat u ook zijn/haar gegevens bij de hand heeft (inclusief BSN).
 • Kopie geldig identiteitsbewijs of verblijfsvergunning.
 • Kopie bankpas of bankafschrift (alleen als u geen uitkering heeft). Let op: het bankrekeningnummer moet overeenkomen met de bankrekeningnummer op de aanvraag (tenzij er sprake is van bewindvoering).
 • Kopie inkomensbewijs. Bijvoorbeeld salarisstrook, uitkeringsspecificatie, pensioen, alimentatie. Let op: zorg voor kopieën van minimaal 3 recente maanden. Bijvoorbeeld uitkeringsspecificaties van de afgelopen drie maanden. 
 • Kopie contract of offerte van de kinderopvangorganisatie.
 • Kopie relevante medische verklaringen en/of rapporten (als u de aanvraag doet in verband met een sociale of medische indicatie).

Als u een partner heeft, dan moet u ook de volgende bijlagen toevoegen in de aanvraag:

 • Kopie geldig identiteitsbewijs of verblijfsvergunning van uw partner.
 • Kopie inkomensbewijs (bijvoorbeeld salarisstrook, uitkeringsspecificatie, pensioen, alimentatie) van uw partner.

Wijzigingen doorgeven kinderopvang

Ontvangt u een vergoeding van de gemeente voor kinderopvang of peutervoorziening? En verandert er iets in uw situatie? Bijvoorbeeld in uw inkomen of het aantal uren opvang dat u afneemt? Geef wijzigingen direct door aan de afdeling Werk & Inkomen. Meer over het doorgeven van wijzigingen aan de afdeling Werk & Inkomen. 

Krijgt u (ook) kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? Pas dan ook meteen uw gegevens voor de kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. Dit kan via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of via de app Kinderopvangtoeslag. Dan ontvangt u de toeslag waar u recht op hebt. Niet te veel en niet te weinig. 

Hulp bij de aanvraag

Wilt u hulp bij het aanvragen van de gemeentelijke bijdrage of de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? De 'Formulierenhulp dichtbij', uw kinderopvangorganisatie of peutervoorziening kan u helpen bij de aanvraag.