Oplaadpunten voor elektrisch vervoer

Elektrische oplaadpunten in openbaar gebied: hoe werkt het?

Openbare oplaadpunten

Tilburg zorgt dat bewoners, bezoekers én bedrijven op openbaar toegankelijke plaatsen kunnen opladen. Begin 2020 waren er al ruim 300 openbare laadpalen in de gemeente. Eind 2020 is dat gegroeid tot 420. In 2025 moeten het er al 1000 zijn. Deze aantallen zijn nodig om aan de verwachte laadbehoefte te kunnen voldoen.

Waar de openbare oplaadpunten staan, ziet u op de website oplaadpunten.nl en op diverse smartphone-apps zoals Smoov, InCharge of Oplaadpunten.

Wel of niet parkeren bij een laadpaal?

Er wordt met een verkeersbord aangegeven of de parkeerplaats is gereserveerd voor laden. Als er geen verkeersbord bij het parkeervak staat, mag daar dus ook een 'normale' brandstofauto parkeren. Op een voor laden gereserveerde parkeerplaats mag alleen geparkeerd worden door een ladende elektrische auto. Dat wil zeggen dat de auto met de laadkabel aangesloten moet zijn.

Een deel van de oplaadpunten staat in het gebied met betaaldparkeren of in de parkeergarages. Hier betaalt u het parkeertarief dat voor die zone of garage geldt.

Aanvragen openbaar oplaadpunt

Een laadpaal in de openbare ruimte is algemeen toegankelijk voor iedereen en niet exclusief voor één gebruiker of voertuig. In de gemeente Tilburg zijn 2 bedrijven actief waar u openbare laadpalen kunt aanvragen. Dat zijn:

U heeft vrije keuze bij welke van de 2 bedrijven u een laadpaal bij u in de buurt aanvraagt.

Allego plaatst na een aanvraag 1 laadpaal met een capaciteit van 11kW per socket (stopcontact). Informatie over het laadtarief op de website allego.nl. De gemeente reserveert bij de laadpaal in beginsel 1 parkeerplaats. Een 2e wordt pas gereserveerd nadat is aangetoond hoe de laadpaal wordt gebruikt en uitbreiding gerechtvaardigd is.

ParknCharge plaatst na een aanvraag 2 laadpalen naast elkaar waarvan 1 van de sockets een capaciteit heeft van 22 kW. De overige 3 hebben een capaciteit van maximaal 7 kW. Ook hanteren zij een zogenaamd connectietarief. Informatie over het laadtarief op de website parkncharge.nl. De gemeente reserveert bij deze laadpalen in beginsel 1 of 2 parkeerplaatsen, afhankelijk van de situatie. Ook hier geldt dat uitbreiding van gereserveerde parkeerplaatsen gebeurt als daar behoefte aan is.