logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Verhuren

Als u een woning of pand wilt verhuren in de gemeente Tilburg moet u aan een aantal regels voldoen. De regels geven duidelijkheid aan verhuurders en bieden huurders bescherming.

Wet goed verhuurderschap

Sinds 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. Deze wet geldt voor alle verhuurders en verhuurbemiddelaars in Nederland. In de wet staan onder meer regels over financiële zaken, de huurovereenkomst en hoe een verhuurder of bemiddelaar zich moet gedragen.

Belangrijke regels uit de Wet goed verhuurderschap zijn:

Extra regels arbeidsmigranten

Er gelden extra regels voor de verhuur aan arbeidsmigranten:

Download de flyer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor alle regels voor de verhuurders uit de Wet goed verhuurderschap.

Handhaving en overtreding

Huurders kunnen een melding maken bij de gemeente als verhuurders of verhuurbemiddelaars zich niet aan de regels houden. Na een melding doet de gemeente onderzoek. Bij een overtreding kan de gemeente een waarschuwing geven of een boete opleggen.

Huurteam en huurcommissie

Huurders in de gemeente Tilburg kunnen bij vragen rondom huren terecht bij het Huurteam Tilburg. Het Huurteam geeft huurders advies en bemiddelt bij problemen tussen verhuurders en huurders. Het Huurteam zoekt altijd naar een oplossing die voor alle partijen goed voelt. Als dit niet lukt, kunnen ze de Huurcommissie inschakelen. De Huurcommissie is een onpartijdige overheidsorganisatie die problemen tussen huurders en verhuurders voorkomt, helpt oplossen en daarover een officiële uitspraak kan doen.

Het Huurteam is er ook voor verhuurders. Ze geven advies over algemene onderwerpen, bijvoorbeeld over het correct toepassen van het puntensysteem, het berekenen van servicekosten en het inhouden van schade op de waarborgsom. Daarnaast kan het Huurteam verhuurders doorverwijzen naar andere organisaties voor extra advies.

Neem voor meer informatie over de regels over het verhuren van woningen en panden in de gemeente Tilburg contact op via goedverhuurderschap@tilburg.nl.