Subsidie Jongerencultuur 2023-2024

De Subsidieregeling Jongerencultuur 2023-2024 is om de actieve beoefening van cultuur en deelname aan het cultuuraanbod te stimuleren van en door jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 27 jaar. Culturele instellingen en makers in de gemeente Tilburg kunnen de subsidie aanvragen. 

Uitgangspunten

Aanvragen kan tot 31 december 2024. De subsidie is eenmalig. Met deze subsidie kunt u culturele projecten organiseren die een aanvulling zijn op het bestaand cultureel aanbod voor en door jongeren in Tilburg. Het gaat hier om alle vormen van cultuur die aansluiten op de belevingswereld en de behoefte van jongeren: van beeldende kunst, podiumkunsten, film, letteren, erfgoed, design, gaming, digitale cultuur, mode, maar ook alle hybride, nieuwe en experimentele vormen hiertussen. De culturele projecten zijn bedoeld voor Tilburgse jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 27 jaar.

Voorwaarden Subsidie Jongerencultuur 2023-2024

 • De activiteit wordt voor of door Tilburgse jongeren georganiseerd;
 • De activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd is gericht op actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd;
 • De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd vindt plaats binnen Gemeente Tilburg;
 • De activiteit wordt binnen één jaar gerealiseerd nadat de subsidie is ontvangen. 

Wie kan de subsidie aanvragen?

De subsidie kan worden aangevraagd door zelfstandige professionals in het culturele domein of door een opgerichte privaatrechtelijke rechtspersoon;

Beoordelingscriteria

De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten:

 • De activiteit sluit aan op de behoefte en belevingswereld van jongeren en/of komt voort uit betrokkenheid van jongeren.
 • De activiteit heeft een artistiek component en is een aanvulling op bestaand cultureel aanbod in de vrije tijd voor en door jongeren in Tilburg.
 • De activiteit draagt bij aan het versterken van de (online en/of offline) infrastructuur van jongerencultuur in de verschillende Tilburgse stadsdelen, wijken en dorpen.
 • De activiteit is toegankelijk en geschikt voor alle Tilburgse jongeren en stimuleert de deelname aan cultuur.
 • De aanvraag is inhoudelijk en financieel haalbaar. De hoogte van de subsidie staat in redelijke verhouding tot de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een aanvraag op alle criteria als voldoende te zijn beoordeeld. Download het beoordelingskader Subsidieregeling Jongerencultuur 2023-2024

Subsidie aanvragen

Dit moet u aanleveren

 • Het ingevulde aanvraagformulier.
 • Een inhoudelijk projectplan.
 • Een sluitende begroting.
 • Een recente kopie van een bankafschrift waar in ieder geval; de tenaamstelling en het rekeningnummer duidelijk op te zien zijn.

Hoogte subsidieaanvraag

U kunt maximaal € 24.999,- aanvragen.

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor deze regeling is jaarlijks € 200.000,- voor de jaren 2023 en 2024. De subsidie kan tot 31 december 2024 aangevraagd worden.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Met vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Seye Cadmus (beleidsmedewerker cultuur) via telefoonnummer 06 310 207 96 of per e-mail via jongerencultuur@tilburg.nl