logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Subsidie Jongerencultuur 2023-2024

De subsidieregeling Jongerencultuur 2023-2024 is voor het stimuleren van actieve beoefening van cultuur en deelname aan het cultuuraanbod van en door jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 27 jaar. Culturele instellingen en makers in de gemeente Tilburg konden vanaf 1 januari 2024 de subsidie aanvragen. Het subsidieplafond is inmiddels bereikt. U kunt de subsidie dus niet meer aanvragen.

Uitgangspunten

Met deze subsidie kunt u culturele projecten organiseren die een aanvulling zijn op het bestaand cultureel aanbod voor en door jongeren in Tilburg. Het gaat hier om alle vormen van cultuur die aansluiten op de belevingswereld en de behoefte van jongeren. Denk aan: beeldende kunst, podiumkunsten, film, letteren, erfgoed, design, gaming, digitale cultuur, mode, maar ook alle hybride, nieuwe en experimentele vormen hiertussen. De culturele projecten zijn bedoeld voor Tilburgse jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 27 jaar.

Voorwaarden Subsidie Jongerencultuur 2023-2024

Wie kan de subsidie aanvragen?

De subsidie kan worden aangevraagd door zelfstandige professionals in het culturele domein of door een opgerichte privaatrechtelijke rechtspersoon.

Beoordelingscriteria

De aanvraag beoordelen we op de volgende punten:

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een aanvraag op alle criteria als voldoende te zijn beoordeeld. Download het beoordelingskader Subsidieregeling Jongerencultuur 2023-2024

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie niet meer aanvragen. Het subsidieplafond van € 200.000,- is bereikt. 

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2024 is € 200.000,-. Het plafond is inmiddels bereikt. 

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Met vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Seye Cadmus (beleidsmedewerker cultuur) via telefoonnummer 06 310 207 96 of per e-mail via jongerencultuur@tilburg.nl