Zelf bouwen in Tilburg

Zelf bouwen heeft veel voordelen. Een daarvan is dat de bouwer weinig concessies hoeft te doen aan zijn woonwensen. Daarnaast hebben zelfgebouwde woningen meestal een kwalitatief hoger niveau. De komende jaren verkoopt de gemeente op meerdere locaties in de stad betaalbare bouwkavels.

Aanbod kavels

De gemeente Tilburg heeft een gevarieerd aanbod aan kavels waar men zelf een woning kan bouwen. Deze kavels zijn interessant voor starters en geïnteresseerden in het hogere segment. Hieronder een overzicht van de kavels (stukken grond) die de gemeente Tilburg aanbiedt. Op deze kavels mogen volgens het bestemmingsplan woningen gebouwd worden. Bij elke kavel een verwijzing naar een website voor meer informatie over de verkoop.

Het aanbod van ontwikkelaars in Tilburg staat op funda.nl en tilburgwoont.nl.

Varianten

Zelfbouw in Tilburg kent 3 varianten:

Individueel Particulier Opdrachtgeverschap

Een particulier koopt een kavel waarop hij zelf naar eigen wens een woning bouwt. Meestal in samenwerking met een architect en aannemer.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Samen met andere mensen realiseert de koper een eigen nieuwbouwproject. Voordelen zijn dat het collectief veel geld bespaart en de toekomstige buurt naar eigen wens kan inrichten.

Mede-opdrachtgeverschap

De grond is in handen van de projectontwikkelaar. De toekomstige bewoners krijgen in een vroeg stadium zeggenschap in het bouwproces en blijven daarbij betrokken.

Kijk voor meer informatie op de website van het ICEB of rijksoverheid.nl.

Stimuleringsmaatregelen

Rabobank Tilburg: voorfinanciering CPO projecten

De Rabobank is, onder bepaalde voorwaarden, bereid een lening te verstrekken aan een groep particulieren of aspirant-kopers die zich verenigen in een CPO vereniging. Met die lening kunnen de kosten in een eerste fase van een CPO project voorgefinancierd worden. Meer informatie: Rabobank Tilburg, Frank van Elderen, tel. 013 5379911 of via financieeladvies.tilburg@rabobank.nl.

Woningbouwcorporatie Tiwos: achtervang CPO projecten

Tiwos is bereid om onder bepaalde voorwaarden als 'achtervang' op te treden. Bijvoorbeeld als blijkt dat tijdens het proces of bij de start van de bouw een koper uit de CPO vereniging is weggevallen. TIWOS kan het initiatief mogelijk alsnog laten doorgaan. Meer informatie: Tiwos, Koos Boer, tel. 013-5490740 of via koosboer@tiwos.nl.