logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Bouwen en verbouwen

Archief bouwen en milieu & vergunningaanvragen

In het archief bouwen en milieu vindt u de verleende vergunningen vanaf 1906. 

Overzicht vergunningen en regelingen

Als u gaat bouwen of verbouwen kunnen deze vergunningen en regelingen van belang zijn:

Omgevingsvergunning

De vergunningen voor bouwen, slopen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt lopende aanvragen omgevingsvergunning online inzien.

Asbest

Om asbest te verwijderen, maakt u een asbestmelding of een sloopmelding via het Omgevingsloket.

Bouwafval en slopen

Met sloopafval kunt u bij de Milieustraat terecht. 

Gebruik openbare ruimte

Wilt u iets plaatsen op openbare grond voor bouw- of sloopwerkzaamheden? Lees dan de algemene regels voor het gebruik openbare ruimte goed door. Denk bijvoorbeeld aan een steiger of bouwcontainer. Het moet kleiner dan 15 m2 zijn en mag er niet langer dan 4 weken staan. Voor iets dat groter is dan 15m2, of langer dan 4 weken blijft staan, vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. Doe dit minstens 8 weken voor u wil starten met bouwen.

Melden bouw

(Ver)bouwt u met een vergunning? Met het formulier Melden bouw kunt u de gemeente melden dat de bouwwerkzaamheden starten of ten einde zijn. Een ambtenaar bouwtoezicht/handhaving komt de voorwaarden controleren die in de vergunning zijn vastgelegd.

Duurzaam bouwen

Gaat u zelf een woning bouwen? Vanaf 1 mei 2023 toetsen wij alle bouwplannen met behulp van klimaatscores. Klimaatscores geven per gebied aan hoeveel groen u minimaal moet ontwikkelen en hoeveel verharding u maximaal mag gebruiken. Bij meerdere woningen geldt ook het puntensysteem Natuurinclusief Bouwen. Er is een handig duurzaamheidsinstrument voor u ontwikkeld, dat uw plannen automatisch scoort. Vraag het instrument en de beleidsstukken op via klimaatbestendig@tilburg.nl. Wilt u graag inspiratie opdoen voor vergroening? Kijk dan op de website duurzamertilburg.nl.

Boom kappen

Bomen bepalen voor een groot gedeelte of het prettig wonen is in een wijk. Controleer dus altijd of u een boom wel mag kappen op de website Omgevingsloket (vergunningcheck) en op de lijst monumentale bomen. Illegaal kappen wordt beboet. 

Tijdelijke verhuur

Tijdelijk verhuren van uw woning kan een uitkomst zijn als u zit met dubbele woonlasten.

Kamerverhuur

Wilt u kamers verhuren? Een omzettingsvergunning is nodig als er aan 3 of meer personen kamers worden verhuurd.

Grond bij woning aankopen

Wilt u een groenstrook van de gemeente kopen, vraag dat dan aan via het formulier Aankoop grond bij woning. Stuur het formulier naar Gemeente Tilburg, Vastgoedbedrijf, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg. Voor meer informatie kunt u bellen naar 14 013 en vragen naar de heer van Turnhout of de heer Kuijsters van afdeling Vastgoedbedrijf.

Rioolaansluiting

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afval- en regenwater. Woningen en andere gebouwen hebben daarvoor een aansluiting op het gemeentelijk hoofdriool. De aansluiting wordt tot aan uw erfgrens door de gemeente aangelegd. U kunt een rioolaansluiting schriftelijk aanvragen met het formulier Rioolaansluitingen. Voor een prijsindicatie stuurt u een e-mail naar riolen@tilburg.nl.

Inrit

Uw inrit wijzigen of een nieuwe inrit maken? Dat moet u melden met het formulier Inrit. De gemeente stuurt u een brief met een uitvoeringstekening en een lijst van aannemers waar u een offerte kunt opvragen. De betaling regelt u met de aannemer. Moet de gemeente voor de aanleg of wijziging een lantaarnpaal of boom weghalen, dan zijn de kosten hiervan ook voor u.

Aanvraag tijdelijke verkeersmaatregelen

Dagelijks ontvangt de gemeente Tilburg aanvragen voor tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM). Hiervoor maakt de gemeente gebruik van de applicatie Tijdelijke Verkeersmaatregelen van LTC Andes.

U kunt een verzoek voor tijdelijke verkeersmaatregelen indienen via de site ltc.andes.nl. Meer informatie kunt u opvragen via cpw@tilburg.nl. Kijk voor meer informatie op de pagina Wegwerkzaamheden.

Splitsingsvergunning

Om een gebouw te splitsen in appartementen heeft u een splitsingsvergunning nodig. Deze is er om te voorkomen dat een woning afzonderlijk verkocht wordt, die ontstaan is door illegaal splitsen van een pand. De vergunning is niet nodig als daarvoor een omgevingsvergunning verleend is. Vraag de vergunning aan met het formulier Splitsingsvergunning. Dit kost 174,20 euro (2024). U kunt het met de bijlagen e-mailen naar mailregistratie.wabo@tilburg.nl. De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit. Bij vragen neemt u contact op met team Vergunningen via het contactformulier. Enkel voor korte vragen zijn wij maandag tot en met vrijdag 09:00 - 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 013.

Onttrekkingsvergunning

Wilt u woonruimte helemaal of voor een deel anders gaan gebruiken dan voor wonen, dan kan een vergunning nodig zijn. Dit voorkomt dat woningen worden gebruikt voor activiteiten die niet gewenst zijn in een woonomgeving. De vergunning is niet nodig: 

Vraag de vergunning aan met het formulier Onttrekkingsvergunning. Dit kost 174,20 euro (2023). U kunt het met de bijlagen e-mailen naar mailregistratie.wabo@tilburg.nl. De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag. Bij vragen neemt u contact op met team Vergunningen via het contactformulier. Voor heel korte vragen zijn wij maandag tot en met vrijdag 09:00 - 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 013.

Parkeernormen

De gemeente stelt bij bouwprojecten eisen aan het aantal parkeerplaatsen voor fiets en auto. Voor nieuwbouwprojecten geldt de nota parkeernormen. Uitgangspunt is dat het parkeren van fietsen en auto's op eigen terrein opgelost moet worden.

Komt u er na het lezen van deze informatie niet uit, vul dan het contactformulier in. Een medewerker van team Vergunningen neemt dan binnen 5 werkdagen contact met u op.