Verhuizen vanuit het buitenland

Verhuist u vanuit het buitenland naar Tilburg (immigratie), of bent u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk laten inschrijven bij de gemeente. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen.

Hervestiging of eerste vestiging?

  • Komt u voor het eerst naar Nederland (of woonde u voor 1-10-1994 voor het laatst in Nederland)? Bel dan 14 013 voor een afspraak bij het Nieuwkomersloket. Uw inschrijving is definitief zodra de gemeente een melding van de IND krijgt dat u rechtmatig in Nederland verblijft.
  • Woonde u al eerder in Nederland? Maak dan zelf online een afspraak voor hervestiging. 

Quarantaineplicht

Vanaf 1 juni 2021 is thuisquarantaine (thuisblijven) verplicht als u na een verblijf in bepaalde landen (terug) naar Nederland komt. Deze quarantaineplicht geldt ook als u gevaccineerd bent.

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs van ieder die ingeschreven wordt.
  • Reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
  • Bewijs van uitschrijving als u komt van de Nederlandse Antillen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba, Sint Eustatius).
  • Bewijs van uitschrijving als u komt van België of Duitsland, met uitzondering van studenten.
  • Huur- of koopcontract van uw woning of toestemming van de hoofdbewoner bij wie u gaat inwonen.
  • Originele documenten uit het buitenland van uzelf en van uw kinderen, bv. geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte. Alleen Engelse, Duitse en Franse akten worden zonder vertaling door beëdigd vertaler geaccepteerd. De documenten moeten (afhankelijk van het land van afgifte) voldoen aan de legalisatievoorschriften. Zie hiervoor de website van de Rijksoverheid.

Niet-EU burgers

Bent u geen EU-burger? Dan moet u zich eerst melden bij de IND voor een verblijfsvergunning. Meer informatie over een verblijfsvergunning, vindt u op de website van de IND.

Nederlandse nationaliteit

Als u de Nederlandse nationaliteit wilt aanvragen, kunt u een verzoek indienen bij de gemeente. Vraag eerst het informatiepakket aan. U kunt dan zelf vaststellen of u aan de voorwaarden voldoet. Daarna kunt u het toegestuurde kennisgevingsformulier met bewijsstukken naar de gemeente sturen. U moet een geldige verblijfsvergunning hebben. Voor de uitgebreide voorwaarden kijkt u op de website van de IND, of vraag de folder aan via: 088 0430 430.

Inburgering

Als u na 1 januari 2013 een verblijfsvergunning heeft gekregen, dan verloopt uw inburgering niet via de gemeente maar via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U moet uw inburgering zelf regelen en zelf betalen. Neem contact op met DUO via 050 599 96 00 of kijk op www.inburgeren.nl.

New in the Netherlands

Coming from the European Union and want to work and live in the Netherlands? Please check these brochures in different languages. It will give you a brief description of all the necessary actions you must take after your arrival. From registering with the municipality where you want to live, your rights and obligations as an employee or self-employed person, to the rules and customs of living in the Netherlands.

Study in Tilburg

Foreign students who have been accepted into a study program in Tilburg are eligible for Dutch residency for the duration of their course. You will need to register with the municipality (gemeente) if you will stay at least 4 months in the Netherlands. Make an appointment to visit Stadswinkel Centrum for your registration.

At the end of your course you'll have to deregister before leaving the Netherlands. Make an appointment for emigration, or use the form 'Notification of move abroad'. Send this to Gemeente Tilburg, Afdeling Dienstverlening, SK1/kamer 10, Antwoordnummer 300, 5000 WB Tilburg.

Visit I*ESN for more information on your stay in Tilburg.