logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Omgevingsplan

Vanaf 1 januari 2024 zijn de gemeentelijke bestemmingsplannen automatisch overgezet naar het omgevingsplan. Dit tijdelijke omgevingsplan gaat de komende jaren (tot 2032) omgevormd tot een nieuw volwaardig omgevingsplan. Dit plan bevat niet alleen informatie over de functie van een gebied en de bouwregels, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem. Het omgevingsplan kan ook regels bevatten over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid. Controleer altijd of uw plan past binnen het geldende omgevingsplan.

Omgevingsplan inzien

Het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) raadpleegt u via het Omgevingsloket, via regels op de kaart. Alle officiële bekendmakingen van de overheid staan op de website Officiële bekendmakingen

Zienswijze indienen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedere belanghebbende een reactie geven op het ontwerp. Dat heet een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van de naam van het bestemmingsplan:

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Zienswijze bestemmingsplan 2023

Reageren kan online

Zienswijze 2024 indienen

Conceptverzoek

Een conceptverzoek (voorheen adviesverzoek) is een verzoek om te laten onderzoeken of uw plan past in het omgevingsplan, voor u een vergunning aanvraagt. Als uw initiatief niet past binnen de voorschriften van het omgevingsplan gaan we voor u onderzoeken of we toch kunnen meewerken aan uw initiatief. Hiervoor is meer tijd nodig. Als het conceptverzoek wordt goedgekeurd, moet u als u uw plan wilt uitvoeren wel nog een omgevingsvergunning aanvragen.

Hoe ziet Tilburg eruit over 25 jaar? Hoe kan de stad welvarend en leefbaar blijven? Die vragen staan in de Omgevingsvisie Tilburg 2040, die richting geeft aan de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.

De visie laat zien hoe de stad zich op de lange termijn kan ontwikkelen. Zo wil de gemeente haar economie versterken en op internationaal niveau een rol van betekenis spelen. Tilburg wil dit doen door de krachten te bundelen met Eindhoven, Den Bosch, Breda en Helmond. Samen zouden ze kunnen werken aan het versterken van de concurrentiepositie, een goede bereikbaarheid en een aantrekkelijke leefomgeving.

Komt u er niet uit, of heeft u andere vragen, vul dan het contactformulier in. Een medewerker van team Vergunningen neemt dan binnen 5 werkdagen contact met u op. Indien nodig, wordt er een afspraak met u gemaakt. 

Links