U bevindt zich op:Inwoners /Verhuizen, (ver)bouwen / Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

Als u verhuist, geeft u dat door aan de gemeente waar u gaat wonen. Geef uw nieuwe adres binnen 5 dagen na de verhuisdatum door, of maximaal 30 dagen ervoor.

Geef uw adreswijziging online door
Verhuizen

Online doorgeven

U geeft uw verhuizing online door met DigiD. Geen DigiD? Vraag die dan aan via www.digid.nl. U heeft de DigiD inlogcode binnen enkele dagen in huis.

Komt u naar de gemeente Tilburg vanuit een andere gemeente? Dan krijgt uw oude gemeente automatisch het nieuwe adres door. U hoeft zich dus niet uit te schrijven.

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de meeste overheidsinstanties zoals de Belastingdienst, DUO, de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen.

Komt u naar Tilburg vanuit het buitenland, lees dan de informatie over vestiging vanuit het buitenland.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • u zelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • echtgenoten, als zij samen naar hetzelfde adres verhuizen
  • een gemachtigde
  • een ouder of voogd, voor een inwonend kind. Voor een kind onder de 16 dat zonder ouders verhuist, maakt u een afspraak via 14 013.
  • een hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, als de patiënt zelf niet in staat is om de verhuizing door te geven.

Online doorgeven
Emigratie

Vertrek naar het buitenland

Gaat u langer dan 8 maanden in het buitenland wonen, meld uw emigratie dan bij de gemeente.

Als er niemand achter blijft op uw adres, kunt u de emigratie met DigiD online doorgeven of schriftelijk met het aangifteformulier (pdf,178KB). Stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee!

Als er iemand (of meerdere personen) achter blijft op uw adres, gaat u persoonlijk naar het loket. Plan een afspraak binnen 5 werkdagen voor uw vertrek.

In veel landen heeft u een bewijs van uitschrijving nodig. Vraag hierom wanneer u uw emigratie doorgeeft. Na uw emigratie vraagt u dit bewijs aan bij een gemeente met een Register Niet Ingezetenen (RNI), zoals Breda of Eindhoven. Een emigratie kan financiële gevolgen hebben. Neem contact op met uw zorgverzekeraar en het SVB voor uw pensioen. Bij de Belastingdienst kunt u een correspondentieadres doorgeven. Een bijstandsuitkering vervalt.

Adres controleren

De gemeente controleert de nieuwe gegevens zorgvuldig om fouten en adresfraude te voorkomen. Wilt u zelf checken op welk adres u geregistreerd staat? Dat kan met DigiD op Mijn gemeente.

Wilt u een adreswijziging doorgeven van iemand die onterecht op uw adres staat ingeschreven? Laat dan de gemeente een adresonderzoek opstarten.

Schriftelijk of aan de balie

Een verhuizing doorgeven kan ook schriftelijk of aan de balie. Bel 14 013 voor een afspraak. U neemt mee: 

  • kopie geldig legitimatiebewijs
  • kopie van uw huurcontract of koopcontract
  • bij inwonen of samenwonen: kopie van het legitimatiebewijs van de eigenaar/hoofdbewoner
  • bij inwonen of samenwonen: schriftelijke instemming van de eigenaar/hoofdbewoner (zelf schrijven of print formulier Toestemming inschrijving hoofdbewoner (pdf,156KB))

Briefadres

Als u kunt aantonen dat u nergens woont, of u verblijft in een instelling, komt u mogelijk in aanmerking voor een briefadres. Dat kan het adres van een familielid of vriend zijn. De hoofdbewoner van het adres moet toestemming geven (pdf,134KB) en is verplicht om uw post aan u door te geven. U regelt dit schriftelijk (pdf,235KB). Stuur een kopie mee van het legitimatiebewijs van u allebei. De gemeente laat u binnen 8 weken weten of het adres als briefadres wordt geaccepteerd.

Geheimhouding

Uw adres wordt zonder uw schriftelijke toestemming niet aan particulieren of commerciële instellingen doorgegeven. Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wél opvragen. Wilt u niet dat zij uw adres ontvangen? Dan kunt u de gemeente verzoeken om geheimhouding. Let op: deurwaarders, advocaten en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst moeten wettelijke taken uitvoeren. Zij blijven gewoon toegang houden tot uw adres- en persoonsgegevens. Geheimhouding vraagt u per post aan. Stuur het formulier verzoek geheimhouding (pdf,120KB) naar Gemeente Tilburg, afd. Dienstverlening, Team KCC/SK6, Postbus 90118, 5000 LA Tilburg. Op dezelfde manier kunt u de geheimhouding intrekken (pdf,503KB). Als u wilt weten aan wie over u gegevens zijn verstrekt uit de basisadministratie, dan kunt u dat schriftelijk opvragen bij de gemeente. Stuur een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee. Binnen vier weken krijgt u een overzicht thuisgestuurd.

Bestuurlijke boete

U bent verplicht om uw juiste adres op tijd aan de gemeente door te geven. Dat is belangrijk, want bijvoorbeeld uw studiefinanciering, toeslagen of pensioen zijn hier van afhankelijk. De gemeente Tilburg kan een bestuurlijke boete opleggen als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen. Deze boete is een prikkel om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft.