logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Verhuizing doorgeven

Geef uw nieuwe adres binnen 5 dagen na uw verhuisdatum door, of maximaal 4 weken er voor. Dit hoeft alleen bij de gemeente waar u gaat wonen.

Verhuizen

Geef uw adreswijziging online door

VERHUIZEN

Online doorgeven

U geeft uw verhuizing online door met DigiD. Geen DigiD? Vraag die dan aan via www.digid.nl. U heeft de inloggegevens binnen enkele dagen in huis.

De adreswijziging is 5 dagen na uw verhuisdatum verwerkt. Het nieuwe adres staat dan op MijnOverheid bij Identiteit, Persoonsgegevens.

Komt u vanuit een andere gemeente? Dan krijgt uw oude gemeente automatisch uw nieuwe adres door. U hoeft zich dus niet uit te schrijven. Komt u naar Tilburg vanuit het buitenland, lees dan de informatie over vestiging vanuit het buitenland

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de meeste overheidsinstanties zoals de Belastingdienst, DUO, de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen.

Video: uitleg over verhuizen

U gaat verhuizen. Maar hoe geeft u dit door? Als u ouder bent dan 16 jaar, kunt u zelf uw verhuizing doorgeven. U kunt uw verhuizing doorgeven vanaf 4 weken voor de verhuisdatum tot uiterlijk 5 dagen erna. Als u naar de gemeente Tilburg of binnen de gemeente Tilburg verhuist geeft u bij ons de adreswijziging door. Dit kan heel gemakkelijk via tilburg.nl. Log in met uw DigiD en doorloop de stappen. Verhuist u naar een andere gemeente? Geef dit dan door bij uw nieuwe gemeente. De gemeente Tilburg schrijft u dan automatisch uit. Een verhuizing binnen de gemeente Tilburg controleren we voordat deze wordt verwerkt. Als er aanvullende informatie nodig is, nemen we contact met u op. Tot slot ontvangt u een controlebrief op het nieuwe adres, bestemd voor de bewoners van het adres.

 • u zelf, als u 16 jaar of ouder bent
 • echtgenoten, als zij samen naar hetzelfde adres verhuizen
 • een gemachtigde
 • een ouder of voogd, voor een inwonend kind. Voor een kind onder de 16 dat zonder ouders verhuist, maakt u een afspraak via 14 013.
 • een hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, als de patiënt zelf niet in staat is om de verhuizing door te geven.

U kunt het ook schriftelijk of aan de balie doorgeven. Bel 14 013 voor een afspraak. U stuurt op of neemt mee: 

 • kopie geldig legitimatiebewijs
 • kopie van uw huurcontract of koopcontract
 • bij inwonen of samenwonen: kopie van het legitimatiebewijs van de eigenaar/hoofdbewoner
 • bij inwonen of samenwonen: schriftelijke instemming van de eigenaar/hoofdbewoner (zelf schrijven of print formulier Toestemming inschrijving hoofdbewoner)

De gemeente controleert de nieuwe gegevens zorgvuldig om fouten en adresfraude te voorkomen. Wilt u zien op welk adres u geregistreerd staat? Dat kan op Mijn gemeente. Om te controleren hoeveel mensen op uw adres staan ingeschreven, kijkt u op MijnOverheid (Identiteit / Adresgegevens).

Wilt u een adreswijziging doorgeven van iemand die onterecht op uw adres staat ingeschreven? Laat dan de gemeente een adresonderzoek opstarten.

Als u kunt aantonen dat u nergens woont, of u verblijft in een instelling, komt u mogelijk in aanmerking voor een briefadres. Dat kan het adres van een familielid of vriend zijn. De hoofdbewoner van het adres moet toestemming geven en is verplicht om uw post aan u door te geven. 

Bel 14 013 om te informeren of u in aanmerking komt voor een briefadres, of maak een afspraak aan de balie. De gemeente beoordeelt uw situatie en adviseert over het mogelijke vervolg. Een aanvraag wordt binnen 4 weken verwerkt. Zodra het briefadres niet meer nodig is, kunt u dit melden door online uw verhuizing door te geven.

U kunt de gemeente vragen om uw persoonsgegevens geheim te houden. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als u tijdelijk in een blijf-van-mijn-lijfhuis woont.

 1. Uw gegevens worden dan niet meer gedeeld met organisaties en niet-overheidsinstellingen zoals maatschappelijk werk, onderwijs en kerken. Deurwaarders, en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst blijven wel toegang houden tot uw adres- en persoonsgegevens. Uw adres wordt zonder uw toestemming sowieso niet aan particulieren of commerciële instellingen doorgegeven.
 2. Ook voor u zelf betekent het dat we geen gegevens verstrekken via telefoon of website. U moet dan zelf met uw legitimatie naar de balie komen om bv. uw verhuizing door te geven.

U kunt geheimhouding online aanvragen. Het is dan binnen 5 werkdagen actief. Intrekken doet u met het PDF-formulier geheimhouding intrekken. Stuur dit naar Gemeente Tilburg, afd. Dienstverlening, Team KCC/SK6, Postbus 90118, 5000 LA Tilburg. Als u wilt weten aan wie over u gegevens zijn verstrekt uit de basisadministratie, dan kunt u dat schriftelijk opvragen bij de gemeente. Stuur een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee. Binnen vier weken krijgt u een overzicht thuisgestuurd.

U bent verplicht om uw juiste adres op tijd aan de gemeente door te geven. Dat is belangrijk, want bijvoorbeeld uw studiefinanciering, toeslagen of pensioen zijn hier van afhankelijk. De gemeente Tilburg kan een bestuurlijke boete opleggen als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen. Deze boete is een prikkel om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft. 

Om een woning of kamer te gaan huren in sommige delen van Groenewoud is een huisvestingsvergunning nodig. Als u een woning gaat huren via de woningbouwcorporatie, dan vraagt de corporatie de vergunning namens u aan.

Websites

Heeft u ook gedacht aan