Wethouder Bas van der Pol

Bas van der Pol is sinds mei 2021 wethouder van Tilburg voor D66.

Portefeuille

 • Economie (inclusief internationale acquisitie)
 • Circulaire economie (inclusief afval)
 • Ruimtelijke ordening (strategisch ruimtelijk beleid)
 • Energietransitie (exclusief gebouwde omgeving)
 • Citymarketing
 • BrabantStad
 • Projecten: Spoorzone, Piushaven en Stappegoor
 • 6e loco
 • Wijkwethouder: Groenewoud (inclusief Stappegoor), Noordhoek (inclusief Spoorpark), Koningshaven (Jeruzalem, Hoogvenne, Fatima en Broekhoven)

Contact

Opmerkingen of vragen voor de wethouder? Gebruik het algemene contactformulier.

Bas van der Pol op Social Media

Ambtsgebonden nevenfuncties (verbonden partijen)

 • Commissaris (vanuit de inhoud) bij Gate2 BV
 • Directeur/bestuurder bij Bemij, beheersmij gemeente Tilburg BV
 • Directeur/bestuurder bij BT t Laar BV
 • (roulerend) Voorzitter RvC bij BV Wijkontwikkelingsmaatschappij De Werkplaats
 • Commissaris bij Bakertand BV
 • Voorzitter stuurgroep bij Stg. MOED
 • Lid bestuur namens Hart van Brabant bij Stg. Midpoint Brabant

Ambtsgebonden nevenfuncties (overig)

 • Lid bestuur bij de Vereniging van Contractanten Afvalsturing Noord-Brabant (VvC)
 • Lid bestuur bij Mindlabs
 • Lid van Poho Milieu en Afval regio Hart van Brabant
 • Lid van Poho Leefomgeving en Milieu Hart van Brabant
 • Lid en vicevoorzitter van Stuurgroep REKS
 • Lid van de board bij Visit Brabant
 • Lid algemeen bestuur bij Logistiek Midden-Brabant
 • Lid raad van deelnemers (namens Midpoint) bij Stichting Leisure Ontwikkelingsfonds Noord-Brabant
 • Lid (via BrabantStad) van Milieuforum / Eurocities

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid van de Ledenraad Rabobank Rotterdam
 • Lid van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst (beroepenveldencommissie)

Inkomen (bezoldiging) wethouder

Hoeveel loon (bezoldiging) een wethouder van Tilburg krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast hebben de wethouders recht op een aantal onkostenvergoedingen en aanvullende regelingen. De precieze bedragen zijn te lezen op de pagina Inkomen en bestuurskosten Bas van der Pol.