Winteropvang NOAD

De tijdelijke winteropvang in de weersbestendige tent op het NOAD-terrein is 1 december gestart. De gemeente verzorgt daar samen met Traverse opvang voor dakzloze arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. 

Vanwege de kou in de wintermaanden en vanuit de gedachte dat iedereen in Tilburg recht heeft op een dak boven zijn hoofd, wordt er tijdelijk een extra opvanglocatie ingericht. De opvang vindt plaats in een weersbestendige tent waarin alle voorzieningen aanwezig zijn. De noodopvang sluit uiterlijk 1 april 2022. 

Dag- en nacht openstelling 

De daklozen kunnen van 20:00 uur tot 08:00 uur terecht in de opvang. Zij krijgen hier een bed, kunnen gebruik maken van een toilet en een douche en er wordt een kop koffie of thee geboden. Er is geen dagprogramma. 

Beheer en begeleiding 

Traverse zorgt voor de faciliteiten en er zijn medewerkers aanwezig voor ontvangst en bewaking. Stichting Barka zet zich in voor deze mensen met hulp en ondersteuning bij het krijgen van werk of terugkeer naar hun land van herkomst. 

Evaluatiemoment voor buurtbewoners

Wij vinden wij het belangrijk om met buurtbewoners te bespreken hoe de opvang verloopt en of er nog verbeteringen nodig zijn. Het eerste evaluatiemoment in januari heeft geen extra aandachtpunten opgeleverd.

Graag nodigen wij buurtbewoners uit voor een tweede evaluatiemoment op dinsdag 8 maart om 19:00 uur.

Buurtbewoners kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: algemeen@smo-traverse.nl. Afhankelijk van de coronamaatregelen die begin maart gelden, besluiten wij of dit gesprek digitaal of op locatie wordt gehouden. Wij informeren buurtbewoners daarover per mail als zij zich hebben aangemeld.

Impressie opvanglocatie

Door de corona-maatregelen is het voor buurtbewoners helaas niet mogelijk om een kijkje te nemen in de opvanglocatie. We hebben daarom een video gemaakt om toch een indruk te geven.  

Meer informatie 

Heeft u vragen? Hieronder plaatsen we de meest gestelde vragen en antwoorden.
Deze webpagina wordt bij wijzigingen bijgewerkt. 

Heeft u vragen over het werk van Traverse? Dan kunt u bellen naar 013 - 205 51 00. 

Vragen die u mogelijk heeft over de winteropvang 

 • Voor wie is de tijdelijke opvang? 

De opvang is bedoeld voor dakloze arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. In de regio Tilburg is dit een groep van ongeveer 25 mannen en vrouwen. Het kan zijn dat er ook andere dakloze inwoners gebruik maken van de tijdelijke winteropvang. Als er meer dan 25 opvangplekken nodig zijn in deze tijdelijke opvang, bijvoorbeeld vanwege de coronamaatregelen, dan informeren wij u daarover. 

 • Waarom is gekozen voor deze locatie? 

Deze winteropvang is extra naast de bestaande opvanglocaties voor daklozen in de stad. Er is naar verschillende locaties en panden gekeken in de gemeente. Deze locatie bleek het meest geschikt: het kan snel in gebruik worden genomen en de binnenstad is op loopafstand. Ook is het groot genoeg voor ongeveer 25 personen om de nacht veilig te kunnen doorbrengen. 

 • Vanaf wanneer wordt de winteropvang gebruikt? 

We gaan uit van begin december, maar de locatie kan iets eerder geopend worden als de weersomstandigheden daar om vragen. 

 • Hoe lang is deze winteropvang nodig? 

Het gaat om een tijdelijke opvang voor de wintermaanden. Dat betekent in principe tot 1 april. Als de weersomstandigheden daar om vragen, wordt de locatie iets langer opengehouden. 

De uitbreiding van de openingstijden door de strenge lockdown duurt tot ten minste 14 januari 2022. Daarna horen we van de overheid of dit verlengd wordt. Wij informeren u daar weer over. 

 • Is er beheer en begeleiding aanwezig? 

Er is altijd iemand namens Traverse aanwezig tijdens de openingstijden van deze locatie. Twee of drie beveiligers zorgen ervoor dat de opvang goed verloopt. De mensen die gebruik maken van de opvang worden ondersteund door Stichting Barka. Deze stichting begeleidt deze groep personen naar werk en zet zo veel mogelijk in op het organiseren van terugkeer naar het land van herkomst. 

 • Wat wordt er gedaan om de opvang goed te laten verlopen? 

Traverse, stadstoezicht en de wijkagent werken nauw samen om ervoor te zorgen dat de tijdelijke bewoners een goede buur zijn. Met alle gebruikers van de opvang worden afspraken gemaakt. 

 • Is dit van invloed op de herontwikkeling van het NOAD-terrein voor collectieve burgerinitiatieven? 

De tijdelijke winteropvang voor daklozen heeft hier geen invloed op. De tijdelijke opvang is ruim voor de start van de toekomstige bouwwerkzaamheden op het terrein gesloten. 

 • Wie kan ik bellen bij eventuele overlast over de winteropvang?

Wilt u de beveiliger van de opvang spreken of overlast vanuit de opvang doorgeven? Bel naar 06-33 21 97 76 of 013 - 205 51 00. 

Bij strafbare feiten of overlast die op dat moment plaatsvindt: bel de politie op 0900-8844 of 112.

Vervuiling in de openbare ruimte, overlastsituaties die niet dringend zijn? Gebruik de app Fixi of bel 14 013.

 • Blijft de anti-kraakwoning op het NOAD-terrein bewoond?

De anti-kraakwoning op het NOAD-terrein is op dit moment bewoond. De verhuur hiervan wordt zo spoedig mogelijk gestopt. De woning wordt tijdens de komende wintermaanden tijdelijk niet verhuurd.  

 • Waarom is er besloten de winteropvang overdag extra te openen?

Dat heeft te maken met de strenge lockdown. Omdat alles in de stad nu gesloten is, kunnen dak- en thuislozen overdag geen overdekte en verwarmde plek meer vinden. Gemeenten moeten daarom overdag ook dak- en thuislozen opvangen.

 • Ik heb geen computer, hoe kan ik deelnemen aan het evaluatie moment op 12 januari?

Heeft u geen e-mailadres of mogelijkheid om de bijeenkomst bij te wonen via een mobiele telefoon, tablet, laptop of computer? Vraag dan hulp aan uw buren. Mogelijk kan iemand u helpen met aanmelden of door het beschikbaar stellen van een apparaat voor dat moment. 

 • Wanneer is er een tweede evaluatiemoment?

In maart is er een tweede evaluatiemoment. Ook daarvoor ontvangt u tegen die tijd een datum en uitnodiging per brief.

 • Waar kan ik terecht met vragen over de opvang? 

Heeft u vragen over het werk van Traverse? Dan kunt u bellen naar 013 - 205 51 00.