Wethouder Esmah Lahlah

Esmah Lahlah is sinds 2018 wethouder van Tilburg.

Portefeuille

 • Arbeidsparticipatie
 • Bestaanszekerheid
 • Integrale aanpak asiel en integratie
 • Mondiale bewustwording
 • 3e loco
 • Wijkwethouder: Goirke-Hasselt, Bouwmeesterbuurt, Groeseind/Hoefstraat, Loven-Besterd en Theresia

Contact

Opmerkingen of vragen voor de wethouder? Gebruik het algemene contactformulier.

Foto's en biografie

In onderstaande ZIP-map staan foto's van wethouder Esmah Lahlah. Deze mogen, met naamsvermelding van de fotograaf, vrij gebruikt worden in alle media. De naam van de fotograaf staat in de bestandsnaam. In de map zit ook een biografie van de wethouder.

Esmah Lahlah op Social Media

Onbezoldigde nevenfuncties

 • Voorzitter AB Diamantgroep
 • Voorzitter DB Diamantgroep
 • Voorzitter Stuurgroep Regionaal Werkbedrijf HvB
 • Duovoorzitter van de G40-themagroep Vergunninghouders en Asiel
 • Lid Raad van Advies van Sociaal Werk Nederland
 • Lid Kring van Advies van Halt Nederland

Onbezoldigde niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Bestuurslid ISPCAN (International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect)
 • Raadslid onderwijsraad

Bezoldigde niet-ambtsgebonden nevenfunctie

 • Lid Onderwijsraad (vanaf 1 april 2021. Conform vergoedingsregeling OCW € 1.686,25 per maand, inclusief reis- en verblijfkosten)

Inkomen (bezoldiging) wethouder

Hoeveel loon (bezoldiging) een wethouder van Tilburg krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast hebben de wethouders recht op een aantal onkostenvergoedingen en aanvullende regelingen. De precieze bedragen zijn te lezen op de pagina Inkomen en bestuurskosten Esmah Lahlah.