Onderhoud Rozenstraat

Gemeente Tilburg is volop bezig met de ontwikkelingen in de openbare ruimte. De Rozenstraat is één van de projecten die in 2023/2024 uitgevoerd gaat worden.

Hierbij is aandacht voor: 
•    Vervanging van de riolering en de bestrating
•    Aanleg waterberging
•    Bomen en groen

De bewoners konden hun wensen en ideeën laten weten, ter verbetering van de straat. Deze wensen zijn waar mogelijk verwerkt in het voorlopig ontwerp.

Werkzaamheden kabels en leidingen

Enexis en Brabant Water hebben werkzaamheden gepland voor het vervangen van gas- en waterleidingen. Deze bedrijven infomeren bewoners zelf over deze werkzaamheden. Vanwege het nieuwbouwproject Spaendonck in de Enschotsestraat moeten ook in de Rozenstraat kabels en leidingen worden verplaatst en deels nieuw aangelegd. Nu kan de gemeente nog niet aangeven wanneer dit gaat plaatsvinden, omdat de procedure nog niet is afgerond. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Bayram Küçük, projectleider gemeente Tilburg. Bayram is van maandag t/m donderdag bereikbaar via telefoonnummer 06 50 09 12 49 en per e-mail bayram.kucuk@tilburg.nl.