Jeugdlintje

In Tilburg worden jaarlijks maximaal 10 Jeugdlintjes uitgereikt. Dat gebeurt in november, op of rond de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Een Jeugdlintje is een waardering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar, die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen en/of voor de samenleving.

Denk bijvoorbeeld aan het helpen van een zieke buurvrouw, geld inzamelen voor een goed doel of helpen met opruimen in de wijk.

Voorwaarden

Wie komen in aanmerking voor een Jeugdlintje?
Tilburgse kinderen en jongeren tot 18 jaar, die:

  • zich vrijwillig inzetten voor Tilburgers of voor de stad
  • een bijzondere maatschappelijke of persoonlijke prestatie hebben geleverd of
  • een goed initiatief hebben genomen

Het is een pre als de prestatie of activiteit: 

  • innovatief is
  • stimulerend is voor andere jongeren
  • bijdraagt aan verbinding binnen de gemeente of tussen doelgroepen
  • bijdraagt aan een fijne woon-/leefomgeving.

Het Tilburgse Jeugdlintje kan worden toegekend voor een eenmalige bijzondere prestatie, maar ook voor langdurige hulp of inzet. 

8 jongeren krijgen Jeugdlintje

Op 20 november 2021 kregen 8 kinderen een Tilburgs Jeugdlintje. De burgemeester reikte ze uit tijdens een feestelijke bijeenkomst op het Stadhuis.