Aanmeldformulier Tilburgs Jeugdlintje

Persoonsgegevens aanvrager

Wie verdient een Tilburgs Jeugdlintje?

Vul hier de naam in van de jongere of het kind dat volgens u een jeugdlintje verdient.

Een jury bekijkt of degene die u aanmeldt in aanmerking komt voor een jeugdlintje. Geef daarom zo goed en uitgebreid mogelijk aan waarom u vindt dat de jongere het jeugdlintje verdient. De jury kijkt hoe bijzonder het vrijwilligerswerk of de prestatie van de jongere is, naar de uitstraling die het werk of de prestatie heeft op de omgeving en op wat voor manier de jongere een voorbeeld is voor andere jongeren. Als de jury meer informatie wil, kan het zijn dat ze contact met u opnemen.

Aanbeveling

Vul hier de gegevens in van iemand die uw aanmelding steunt.

Ruimte voor extra toelichting

Akkoordverklaring

U moet hier aangeven dat u akkoord gaat met de ingevulde gegevens.