Burgemeester Theo Weterings

Theo Weterings (VVD) is sinds november 2017 burgemeester van Tilburg.

Portefeuille

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Integraal Veiligheidsbeleid
 • Handhaving (inclusief OMWB)
 • Algemene bestuurszaken (inclusief lobby & regionale samenwerking)
 • Communicatie (inclusief stadspromotie)
 • Internationale aangelegenheden (representatie)
 • Burgerzaken
 • Integriteitsbeleid
 • Onderzoek & Informatie

Contact

Opmerkingen of vragen voor de burgemeester? Gebruik het algemene contactformulier.

Foto's en biografie

In onderstaande ZIP-map staan foto's van burgemeester Theo Weterings. Deze mogen, met naamsvermelding van de fotograaf, vrij gebruikt worden in alle media. De naam van de fotograaf staat in de bestandsnaam. In de map zit ook een biografie van de burgemeester.

Ambassadeurschappen

 • Inloophuis Midden-Brabant - ambassadeur
 • Stichting Met je Hart - ambassadeur
 • Stichting MuzieKids Studio - beschermheer
 • Comité van aanbeveling LustWarande / Oude Warande - zitting in comité t.b.v. expositie
 • Comité van aanbeveling Koningshoevenontmoeting
 • Comité van aanbeveling Stichting Koninklijke Souvenir Kamermuziek

Onbezoldigde ambtsgebonden nevenfuncties

 • Voorzitter VNG commissie bestuur en veiligheid en bestuurslid VNG
 • Voorzitter toezichtsraad Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant
 • Voorzitter DB Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Voorzitter AB Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Voorzitter AB Regio Hart van Brabant
 • Lid AB Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • Lid DB Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • Co-voorzitter Taskforce Aanpak Georganiseerde Criminaliteit
 • Voorzitter Stichting Kunst en Onderneming Brabant (KOBRA)
 • Voorzitter Midpoint Brabant
 • Lid AB Veiligheidsberaad
 • Lid AB G40 Stedennetwerk
 • Lid AB Belgisch-Nederlands Grensoverleg (Benego)
 • Lid van het Strategisch Beraad Ondermijning
 • Lid van het Strategisch Beraad Veiligheid
 • Voorzitter Raad van Toezicht DITSS, Dutch Institute for Technology, Safety & Security
 • Co-voorzitter stichting beheer en uitvoering TF-RIEC
 • Regioburgemeester Eenheid Zeeland / West-Brabant Nationale Politie; en in die functie:   
  - Voorzitter van de verbrede driehoek
  - Voorzitter van het veiligheidscollege
  - Lid van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie

Onbezoldigde niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Juryvoorzitter Hein Roethofprijs (20 uur per jaar)

Inkomen (bezoldiging) burgemeester

Hoeveel loon (bezoldiging) de burgemeester van Tilburg krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast krijgt hij een aantal onkostenvergoedingen. De precieze bedragen staan op de pagina inkomen en bestuurskosten van Theo Weterings.