U bevindt zich op:Stad & Bestuur /Bestuur /College van B en W / Burgemeester Theo Weterings

Burgemeester Theo Weterings

Theo Weterings (VVD) is sinds november 2017 burgemeester van Tilburg.

Portefeuille

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Integraal Veiligheidsbeleid
 • Handhaving (inclusief OMWB)
 • Algemene bestuurszaken (inclusief lobby & regionale samenwerking)
 • Communicatie (inclusief stadspromotie)
 • Internationale aangelegenheden (representatie)
 • Burgerzaken
 • Integriteitsbeleid
 • Onderzoek & Informatie

Contact

Opmerkingen of vragen voor de burgemeester? Gebruik het algemene contactformulier.

Ambassadeurschappen

 • Inloophuis Midden-Brabant - ambassadeur
 • Stichting Met je Hart - ambassadeur
 • Stichting MuzieKids Studio - beschermheer
 • Vereniging Vrienden van Theaters Tilburg - beschermheer
 • Comité van aanbeveling Kringdag Gildekring Maasland - zitting in comité t.b.v. gildedag
 • Comité van aanbeveling LustWarande / Oude Warande - zitting in comité t.b.v. expositie
 • Comité van aanbeveling Koningshoevenontmoeting

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Voorzitter VNG commissie bestuur en veiligheid en bestuurslid VNG
 • Voorzitter toezichtsraad Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant
 • Voorzitter DB Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Voorzitter AB Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Voorzitter AB Regio Hart van Brabant
 • Lid AB Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • Lid DB Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • Co-voorzitter Taskforce Aanpak Georganiseerde Criminaliteit
 • Voorzitter Stichting Kunst en Onderneming Brabant (KOBRA)
 • Voorzitter Midpoint Brabant
 • Regioburgemeester Eenheid Zeeland / West-Brabant Nationale Politie
 • Lid landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen
 • Lid AB Veiligheidsberaad
 • Lid AB G40 Stedennetwerk
 • Lid AB Belgisch-Nederlands Grensoverleg (Benego)
 • Voorzitter Raad van Toezicht DITSS, Dutch Institute for Technology, Safety & Security

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

Functie/OrganisatieSindsTijdVergoeding
Voorzitter RvC NCCW200620-40 uur per jaarJa
Voorzitter RvC Mees Pierson Real Estate Growth Fund201020 uur per jaarJa
Lid Raad van Toezicht Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ)201520 uur per jaar

Ja

Juryvoorzitter Hein Roethofprijs 20 uur per jaar 

Inkomen (bezoldiging) burgemeester

Hoeveel loon (bezoldiging) de burgemeester van Tilburg krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast krijgt hij een aantal onkostenvergoedingen. De precieze bedragen staan op de pagina inkomen en bestuurskosten van Theo Weterings.