U bevindt zich op:Stad & Bestuur /Bestuur /College van B en W / Burgemeester Theo Weterings

Burgemeester Theo Weterings

Theo Weterings (VVD) is sinds november 2017 burgemeester van Tilburg.

Portefeuille

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Integraal Veiligheidsbeleid
 • Handhaving (inclusief OMWB)
 • Algemene bestuurszaken (inclusief lobby & regionale samenwerking)
 • Communicatie (inclusief stadspromotie)
 • Internationale aangelegenheden (representatie)
 • Burgerzaken
 • Integriteitsbeleid
 • Onderzoek & Informatie

Contact

Opmerkingen of vragen voor de burgemeester? Gebruik het algemene contactformulier.

Ambassadeurschappen

 • Inloophuis Midden-Brabant - ambassadeur
 • Stichting Met je Hart - ambassadeur
 • Stichting MuzieKids Studio - beschermheer
 • Comité van aanbeveling Kringdag Gildekring Maasland - zitting in comité t.b.v. gildedag
 • Comité van aanbeveling LustWarande / Oude Warande - zitting in comité t.b.v. expositie
 • Comité van aanbeveling Koningshoevenontmoeting
 • Comité van aanbeveling Stichting Koninklijke Souvenir Kamermuziek

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Voorzitter VNG commissie bestuur en veiligheid en bestuurslid VNG
 • Voorzitter DB Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Voorzitter AB Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Voorzitter AB Regio Hart van Brabant
 • Lid AB Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • Lid DB Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • Co-voorzitter Taskforce Aanpak Georganiseerde Criminaliteit
 • Voorzitter Stichting Kunst en Onderneming Brabant (KOBRA)
 • Voorzitter Midpoint Brabant
 • Regioburgemeester Eenheid Zeeland / West-Brabant Nationale Politie
 • Lid landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen
 • Lid AB Veiligheidsberaad
 • Lid AB G40 Stedennetwerk
 • Lid AB Belgisch-Nederlands Grensoverleg (Benego)
 • Voorzitter Raad van Toezicht DITSS, Dutch Institute for Technology, Safety & Security

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

Functie/OrganisatieSindsTijdVergoeding
Juryvoorzitter Hein Roethofprijs 20 uur per jaar 

Inkomen (bezoldiging) burgemeester

Hoeveel loon (bezoldiging) de burgemeester van Tilburg krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast krijgt hij een aantal onkostenvergoedingen. De precieze bedragen staan op de pagina inkomen en bestuurskosten van Theo Weterings.