Burgemeester Theo Weterings

Theo Weterings (VVD) is sinds november 2017 burgemeester van Tilburg.

Portefeuille

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Integraal Veiligheidsbeleid
 • Handhaving (inclusief OMWB)
 • Algemene bestuurszaken (inclusief lobby & regionale samenwerking)
 • Communicatie (inclusief stadspromotie)
 • Internationale aangelegenheden (representatie)
 • Burgerzaken
 • Integriteitsbeleid
 • Onderzoek & Informatie

Contact

Opmerkingen of vragen voor de burgemeester? Gebruik het algemene contactformulier.

Ambassadeurschappen

 • Inloophuis Midden-Brabant - ambassadeur
 • Stichting Met je Hart - ambassadeur
 • Stichting MuzieKids Studio - beschermheer
 • Comité van aanbeveling Kringdag Gildekring Maasland - zitting in comité t.b.v. gildedag
 • Comité van aanbeveling LustWarande / Oude Warande - zitting in comité t.b.v. expositie
 • Comité van aanbeveling Koningshoevenontmoeting
 • Comité van aanbeveling Stichting Koninklijke Souvenir Kamermuziek

Onbezoldigde ambtsgebonden nevenfuncties

 • Voorzitter VNG commissie bestuur en veiligheid en bestuurslid VNG
 • Voorzitter toezichtsraad Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant
 • Voorzitter DB Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Voorzitter AB Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Voorzitter AB Regio Hart van Brabant
 • Lid AB Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • Lid DB Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • Co-voorzitter Taskforce Aanpak Georganiseerde Criminaliteit
 • Voorzitter Stichting Kunst en Onderneming Brabant (KOBRA)
 • Voorzitter Midpoint Brabant
 • Lid AB Veiligheidsberaad
 • Lid AB G40 Stedennetwerk
 • Lid AB Belgisch-Nederlands Grensoverleg (Benego)
 • Lid van het Strategisch Beraad Ondermijning
 • Lid van het Strategisch Beraad Veiligheid
 • Voorzitter Raad van Toezicht DITSS, Dutch Institute for Technology, Safety & Security
 • Co-voorzitter stichting beheer en uitvoering TF-RIEC
 • Regioburgemeester Eenheid Zeeland / West-Brabant Nationale Politie; en in die functie:   
  - Voorzitter van de verbrede driehoek
  - Voorzitter van het veiligheidscollege
  - Lid van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie

Onbezoldigde niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Juryvoorzitter Hein Roethofprijs (20 uur per jaar)

Inkomen (bezoldiging) burgemeester

Hoeveel loon (bezoldiging) de burgemeester van Tilburg krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast krijgt hij een aantal onkostenvergoedingen. De precieze bedragen staan op de pagina inkomen en bestuurskosten van Theo Weterings.