Wethouder Berend de Vries

Berend de Vries is sinds 2010 wethouder van Tilburg voor D66.

Portefeuille

 • Economie (inclusief internationale acquisitie)
 • Circulaire economie (inclusief afval)
 • Ruimtelijke ordening (strategisch ruimtelijk beleid)
 • Energietransitie (exclusief gebouwde omgeving)
 • Citymarketing
 • BrabantStad
 • Projecten: Spoorzone, Piushaven en Stappegoor
 • 1e loco
 • Wijkwethouder: Groenewoud (inclusief Stappegoor), Noordhoek (inclusief Spoorpark), Koningshaven (Jeruzalem, Hoogvenne, Fatima en Broekhoven)

Contact

Opmerkingen of vragen voor de wethouder? Gebruik het algemene contactformulier.

Foto's en biografie

In onderstaande ZIP-map staan foto's van wethouder Berend de Vries. Deze mogen, met naamsvermelding van de fotograaf, vrij gebruikt worden in alle media. De naam van de fotograaf staat in de bestandsnaam. In de map zit ook een biografie van de wethouder.

Berend de Vries op Social Media

Onbezoldigde nevenfuncties

 • Lid/vice-voorzitter VNG commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu namens VNG ten behoeve van een te sluiten Nationaal Klimaatakkoord lid van het Klimaatberaad en lid van de tafel Elektriciteit.
 • Bestuurslid Klimaatverbond Nederland (Belangenorganisatie gemeenten / provincies / waterschappen)
 • Voorzitter Vereniging van Contractanten Afvalsturing Noord-Brabant (VvC)
 • Voorzitter Stichting Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij Energie en Duurzaamheid (MOED)
 • (roulerend) Voorzitter Raad van Commissarissen van Wijkontwikkelingsmaatschappij De Werkplaats
 • Bestuurslid Midpoint Brabant; namens HvB (portefeuille Economie)
 • Directeur / Bestuurder Bemij BV
 • Directeur/  Bestuurder t Laar BV
 • Commissaris Gate2 BV
 • Commissaris Bakertand BV
 • Visit Brabant: lid van de Board
 • Voorzitter Stuurgroep Stappegoor (gemeente Tilburg en Consortium Nieuw Stappegoor)
 • Lid AB Logistiek Midden-Brabant
 • Lid raad van deelnemers van Stichting LOF (Leisure Ontwikkelingsfonds Noord-Brabant); namens Midpoint
 • Lid Milieuforum / Eurocities (via BrabantStad)
 • Plv Voorzitter Stuurgroep Regionale Energiestrategie HvB
 • Bestuurslid MindLabs
 • Lid stuurgroep Smart Industry Midpoint Brabant

Inkomen (bezoldiging) wethouder

Hoeveel loon (bezoldiging) een wethouder van Tilburg krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast hebben de wethouders recht op een aantal onkostenvergoedingen en aanvullende regelingen. De precieze bedragen zijn te lezen op de pagina Inkomen en bestuurskosten Berend de Vries.