U bevindt zich op:Stad & Bestuur /Bestuur /College van B en W / Wethouder Berend de Vries

Wethouder Berend de Vries

Berend de Vries is sinds 2010 wethouder van Tilburg voor D66.

Portefeuille

 • Economie (inclusief internationale acquisitie)
 • Circulaire economie (inclusief afval)
 • Ruimtelijke ordening (strategisch ruimtelijk beleid)
 • Energietransitie (exclusief gebouwde omgeving)
 • Citymarketing
 • BrabantStad
 • Projecten: Spoorzone, Piushaven en Stappegoor
 • 1e loco
 • Wijkwethouder: Groenewoud (inclusief Stappegoor), Noordhoek (inclusief Spoorpark), Koningshaven (Jeruzalem, Hoogvenne, Fatima en Broekhoven)

Contact

Opmerkingen of vragen voor de wethouder? Gebruik het algemene contactformulier.

Berend de Vries op Social Media

Nevenfuncties

 • Lid / vice-voorzitter VNG commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu
  Namens VNG ten behoeve van een te sluiten Nationaal Klimaatakkoord lid van het Klimaatberaad en lid van de tafel Elektriciteit.
 • Bestuurslid Klimaatverbond Nederland (Belangenorganisatie gemeenten / provincies / waterschappen)
 • Voorzitter Vereniging van Contractanten Afvalsturing Noord-Brabant (VVC)
 • Voorzitter Stichting Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij Energie en Duurzaamheid (MOED)
 • Voorzitter Tilburgse Klimaatadviesraad
 • (roulerend) Voorzitter Raad van Commissarissen van Wijkontwikkelingsmaatschappij De Werkplaats
 • Bestuurslid Midpoint Brabant; namens HvB (portefeuille Economie)
 • Directeur / Bestuurder Bemij BV
 • Directeur /  Bestuurder t Laar BV
 • Commissaris Gate2 BV
 • Commissaris Bakertand BV
 • Visit Brabant: lid van de Board
 • Voorzitter Stuurgroep Stappegoor  (gemeente Tilburg en Consortium Nieuw Stappegoor)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Marketing Tilburg
 • Lid AB Logistiek Midden-Brabant
 • Lid raad van deelnemers van Stichting LOF (Leisure Ontwikkelingsfonds Noord-Brabant); namens Midpoint
 • Voorzitter Stichting Stedenlink  
 • Lid Milieuforum / Eurocities (via BrabantStad)
 • Plaatsvervangend Voorzitter Stuurgroep Regionale Energiestrategie HvB

Inkomen (bezoldiging) wethouder

Hoeveel loon (bezoldiging) een wethouder van Tilburg krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast hebben de wethouders recht op een aantal onkostenvergoedingen en aanvullende regelingen. De precieze bedragen zijn te lezen op de pagina Inkomen en bestuurskosten Berend de Vries.