Wethouder Mario Jacobs

Mario Jacobs is sinds 2014 wethouder voor GroenLinks.

Portefeuille

 • Slimme, veilige en duurzame mobiliteit
 • Parkeren
 • Groen, natuur en landschap
 • Dierenwelzijn
 • Openbare ruimte en klimaatadaptatie
 • Grondzaken
 • Monumenten en omgevingscommissie
 • Asielbeleid
 • Omgevingswet
 • Projecten: Binnenstad, Koningsplein en stadsregionale parken Stadsbos013, Koningshoeven/Moerenburg en Park Pauwels
 • 2e loco
 • Wijkwethouder: Noord, Binnenstad en Armhoef

Contact

Opmerkingen of vragen aan de wethouder? Gebruik het algemene contactformulier.

Mario Jacobs op Social Media

Onbezoldigde nevenfuncties

 • Lid VNG commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit
 • Lid van BARNovi - bestuurlijke advies raad nationale omgevingsvisie
 • Lid AB en DB GNMI (Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur)
 • Lid bestuur Tour de force
 • Lid Raad van Toezicht Nationale Databank Wegverkeergegevens
 • Regionaal ambassadeur Verkeersveiligheid
 • Duo trekker G40 werkgroep Omgevingswet/Nationale omgevingsvisie
 • Duo trekker G40 werkgroep Vluchtelingen
 • Voorzitter Programma Gezond Leisure Klimaat
 • Lid hoofdbestuur Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud
 • Plv directeur TWM Holding BV
 • Commissaris TWM Gronden BV
 • Commissaris NV TWM
 • Bestuurder Commandiet Tilburg Den Bogerd BV
 • Commissaris Bakertand BV
 • Commissaris BV Wijkontwikkelingsmaatschappij De: Werkplaats

Inkomen (bezoldiging) wethouder

Hoeveel loon (bezoldiging) een wethouder van Tilburg krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast hebben de wethouders recht op een aantal onkostenvergoedingen en aanvullende regelingen. De precieze bedragen te lezen op de pagina Inkomen en bestuurskosten Mario Jacobs.