U bevindt zich op:Stad & Bestuur /Bestuur /College van B en W / Wethouder Mario Jacobs

Wethouder Mario Jacobs

Mario Jacobs is sinds 2014 wethouder voor GroenLinks.

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening (inclusief stedelijke ontwikkeling, structuurvisie, monumenten, externe veiligheid)
 • Havenverordening Tilburg, ruimtelijke component bij Regionale Bedrijventerreinprogramma (en detailhandel en kantoren), leegstaande en leegkomende kerkgebouwen
 • Groen, natuur en landschap
 • Slimme en duurzame mobiliteit
 • Parkeren
 • Gladheidsbestrijding
 • Leefomgeving openbare ruimte
 • Internationale samenwerking
 • Asielbeleid
 • Dierenwelzijn/kinderboerderijen (inclusief natuur- en milieueducatie)
 • Vergunningen inclusief milieu, openbaar gebied, gebruiksvergunningen, kapvergunningen (met uitzondering van drank en horecawet = Burgemeester, evenementenvergunningen = Erik de Ridder en havenvergunningen Piushaven = Berend de Vries).
 • Stadsbos 013
 • 4e loco
 • Wijkwethouder Noord en Oude stad Noord (exclusief Theresia), Armhoef

Contact

Opmerkingen of vragen aan de wethouder? Gebruik het algemene contactformulier.

Mario Jacobs op Social Media

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Vereniging Openbaar Vervoer Centrumgemeenten (VOC) - lid algemeen en dagelijks bestuur
 • Hart van Brabant VenV - lid portefeuillehouder overleg
 • Bouwend Nederland Brabant Zeeland - lid regieraad
 • Netwerk Vitaal Leisure - voorzitter stuurgroep
 • G 32 - lid fysieke pijler, duo trekker werkgroep Europa
 • OMWB - lid algemeen en dagelijks bestuur
 • Netwerkprogramma BrabantStad Bereikbaar - lid
 • VNG - lid comité van Toezicht Interreg A VL-NL 2014-2020
 • Vorstelijk Landschap - voorzitter
 • Beheer Maatschappij gemeente Tilburg B.V. - directeur
 • Nationale Databank Wegverkeergegevens - lid raad van toezicht
 • Programmaraad Smartwayz.nl - lid
 • Bestuurlijk overleg Natuurnetwerk Brabant - lid

Inkomen (bezoldiging) wethouder

Hoeveel loon (bezoldiging) een wethouder van Tilburg krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast hebben de wethouders recht op een aantal onkostenvergoedingen en aanvullende regelingen. De precieze bedragen te lezen op de pagina Inkomen en bestuurskosten Mario Jacobs.