Wethouder Mario Jacobs

Mario Jacobs is sinds 2014 wethouder voor GroenLinks.

Portefeuille

 • Slimme, veilige en duurzame mobiliteit
 • Parkeren
 • Groen, natuur en landschap
 • Dierenwelzijn
 • Openbare ruimte en klimaatadaptatie
 • Grondzaken
 • Monumenten en omgevingscommissie
 • Asielbeleid
 • Omgevingswet
 • Projecten: Binnenstad, Koningsplein en stadsregionale parken Stadsbos013, Koningshoeven/Moerenburg en Park Pauwels
 • 2e loco
 • Wijkwethouder: Noord, Binnenstad en Armhoef

Contact

Opmerkingen of vragen aan de wethouder? Gebruik het algemene contactformulier.

Foto's en biografie

In onderstaande ZIP-map staan foto's van wethouder Mario Jacobs. Deze mogen, met naamsvermelding van de fotograaf, vrij gebruikt worden in alle media. De naam van de fotograaf staat in de bestandsnaam. In de map zit ook een biografie van de wethouder.

Mario Jacobs op Social Media

Onbezoldigde nevenfuncties

 • Lid VNG commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit
 • Lid van BARNovi - bestuurlijke advies raad nationale omgevingsvisie
 • Lid AB en DB GNMI (Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur)
 • Lid bestuur Tour de force
 • Lid Raad van Toezicht Nationale Databank Wegverkeergegevens
 • Regionaal ambassadeur Verkeersveiligheid
 • Duo trekker G40 werkgroep Omgevingswet/Nationale omgevingsvisie
 • Duo trekker G40 werkgroep Vluchtelingen
 • Voorzitter Programma Gezond Leisure Klimaat
 • Lid Regiegroep Van Gogh Nationaal Park
 • Plv directeur TWM Holding BV
 • Commissaris TWM Gronden BV
 • Commissaris NV TWM
 • Bestuurder Commandiet Tilburg Den Bogerd BV
 • Commissaris Bakertand BV
 • Commissaris BV Wijkontwikkelingsmaatschappij De: Werkplaats

Inkomen (bezoldiging) wethouder

Hoeveel loon (bezoldiging) een wethouder van Tilburg krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast hebben de wethouders recht op een aantal onkostenvergoedingen en aanvullende regelingen. De precieze bedragen te lezen op de pagina Inkomen en bestuurskosten Mario Jacobs.