Meest gestelde vragen Ontwerp Stadsforum Fase 2

Wat is het Stadsforum?

Binnen enkele jaren ontstaat in de ruimte tussen de Schouwburg, concertzaal met kunstcluster, Factorium, Heikese kerk, het Kantongerecht, het paleis-raadhuis en stadhuis een levendig plein: het Stadsforum. Op het Stadsforum komt ruimte voor de markt, de kermis, straatartiesten, ontmoetingen en andere kleine en grote evenementen. Het verkeer krijgt ook een plek, maar het doorgaande verkeer op de Paleisring moet wel flink verminderen. Het Stadsforum wordt in de toekomst een stuk groener en klimaatbestendiger. Vanaf het voorjaar 2023 is het plein klaar. Vanaf begin 2024 verhuist ook de markt naar het Willemsplein.

Welke deel omvat de 2e fase van het Stadsforum?

Het Stadsforum wordt in twee fases aangelegd. Het eerste deel (Willemsplein) wordt nu aangelegd en is komend voorjaar (2023) klaar. Fase 2 omvat het gedeelte van de cityring vanaf de Katterug tot de kop van de Schouwburgpromenade. Ook de voorterreinen van het Factorium en Fontys Hogeschool voor de Kunsten (inclusief de Muzetuin) worden mogelijk bij het Stadsforum fase 2 betrokken. Daarover neemt de gemeenteraad in november of december 2022 een besluit. Voor de overige delen van de cityring worden momenteel ontwerpen gemaakt in overleg met diverse planteams. De besluitvorming daarover wordt pas verwacht in 2023.  

Hoe ziet het ontwerp voor Fase 2 er uit?

Het Definitieve Ontwerp van het Stadsforum is in april 2021 vastgesteld. Nu is het ontwerp meer gedetailleerd uitgewerkt. Op het Stadsforum komt meer groen en er komen plaatsen waar fietsen en scooters gestald kunnen worden. Voor de fietsers komt aan de zuidkant een fietspad in 2 richtingen. Voor het autoverkeer is in de nieuwe situatie 1 rijstrook beschikbaar waar 30 km/u geldt. Vanaf de cityring is het voor automobilisten niet mogelijk om linksaf de Bisschop Zwijsenstraat in te rijden. Oversteken blijft straks mogelijk ter hoogte van het Koningsplein en ter hoogte van de Bisschop Zwijsenstraat. De bushalte bij het Stadhuis wordt verplaatst naar de Paleisring (tussen Domino’s en de afrit parkeergarage Emmapassage). De (invaliden)parkeerplaatsen, oplaadplekken en laad- en losplekken ter hoogte van het Willemsplein verdwijnen. Bij de kerk komen twee nieuwe invalidenparkeerplaatsen.

Is het zeker dat verkeer op de cityring niet meer linksaf de Bisschop Zwijsenstraat in mag?

Ja, dat is al zeker. De gemeenteraad heeft dat in december 2021 besloten. Deze maatregel ontmoedigt het gebruik van de cityring als doorgaande route. De binnenstad moet bereikbaar blijven voor verkeer dat echt in de binnenstad moet zijn omdat mensen er werken, wonen of de binnenstad willen bezoeken. Voor de bus, de taxi en de nood- en hulpdiensten geldt een uitzondering. Zij mogen straks nog wel linksaf de Bisschop Zwijsenstraat in. 

Wanneer start het linksaf verbod op de Bisschop Zwijsenstraat?

Dat is nog niet bekend, maar het streven is wel om eind 2022 te starten zodat het verkeer kan wennen aan de nieuwe situatie. In het ontwerp van de 2e fase Stadsforum omvat alleen het deel van de Cityring vanaf de Katterug tot de kop van de Schouwburgpromenade. Voor de andere delen (Heuvelring, Paleisring, Schouwburgring, Noordhoekring) wordt in diverse planteams gekeken naar een ontwerp. In het planteam Planteam Piusstraat, Primus van Gilsstraat – Bisschop Zwijsenstraat wordt ook gesproken over de start van het linksaf verbod, hoe dit er uit ziet en welke maatregelen nodig zijn om sluipverkeer door de omliggende straten te voorkomen. Zodra deze zaken helder zijn wordt er een startdatum geprikt. 

Hoe is het Factorium en de parkeergarage Koningsplein in de nieuwe situatie bereikbaar?

De Bisschop Zwijsenstraat wordt vanaf de Primus van Gilsstraat tot aan het Factorium tweerichtingsverkeer. Het Factorium en de parkeergarage Koningsplein zijn dan via de Bisschop Zwijsenstraat bereikbaar. Het ontwerp wordt momenteel uitgewerkt in het planteam Planteam Piusstraat, Primus van Gilsstraat – Bisschop Zwijsenstraat.

Welke inspraak is er mogelijk op het ontwerp?

Het Definitief Ontwerp van het Stadsforum en de uitwerking van het ontwerp voor de 2e fase Stadsforum is de afgelopen jaren gedaan met het planteam Stadsforum. Hierin zitten diverse bewoners, ondernemers en andere betrokkenen zoals vertegenwoordigers van het cultuurcluster op het Stadsforum. Op 14 juli wordt het ontwerp gepresenteerd aan alle geïnteresseerden. 

Is er een omgevingsvergunning nodig voor dit plan?

Nee, er is geen omgevingsvergunning nodig. Er zijn wel verkeersbesluiten nodig, bijvoorbeeld om op de hele Cityring 30 km/u te laten gelden. Deze besluiten zijn in voorbereiding en wanneer deze ter inzage gaan wordt dit aangekondigd door een publicatie op www.mijnoverheid.nl. Als u zich op deze site aanmeldt, dan krijgt u automatisch een mailbericht als er vergunningen in uw omgeving ter inzage liggen. 

Wanneer is het ontwerp definitief?

Na de zomervakantie besluit het college over het uitvoeringskrediet dat nodig is voor het Stadsforum fase 2. Het college stuurt het raadsvoorstel met het uitvoeringskrediet en het ontwerp voor de uitwerking dan door naar de gemeenteraad die het waarschijnlijk in november of december 2022 bespreekt. Als de raad positief besluit over het uitvoeringskrediet (het geld dat nodig is voor de aanleg) start het aanbestedingsproces. De aanleg start zodra fase 1 klaar is, waarschijnlijk in de zomer van 2023). De werkzaamheden zijn dan in het voorjaar van 2024 klaar.