Stadsforum

Binnen enkele jaren ontstaat in de ruimte tussen de Schouwburg, concertzaal met kunstcluster, Factorium, Heikese kerk, het Kantongerecht, het paleis-raadhuis en stadhuis een levendig plein: het Stadsforum.

Op het Stadsforum komt ruimte voor de markt, de kermis en andere grote en kleine evenementen. Het verkeer krijgt ook een plek, maar het doorgaande verkeer op de Paleisring moet wel flink verminderen. Het Stadsforum wordt in de toekomst een stuk groener en klimaatbestendiger. Vanaf het voorjaar 2023 is het plein klaar en vind je hier evenementen zoals de kermis en Tilburg Zingt. Vanaf begin 2024 verhuist ook de markt naar het Willemsplein.

Definitief Ontwerp Fase 2 Stadsforum

Het Definitieve Ontwerp (DO) voor het Stadsforum is in april 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Voor de 2e fase van het Stadsforum (de cityring vanaf de Katterug tot de kop van de Schouwburgpromenade) is het ontwerp nu verder uitgewerkt. De aanleg start na de zomer van 2023 en duurt tot de zomer van 2024.

  • Er komt meer groen en er komen plaatsen waar fietsen en scooters gestald kunnen worden.
  • Oversteken blijft straks mogelijk ter hoogte van het Koningsplein en de Bisschop Zwijsenstraat.
  • De bushalte bij het Stadhuis wordt verplaatst naar de Paleisring (na Domino’s en voor de afrit parkeergarage Emmapassage).
  • De Cityring wordt omgebouwd naar Parkring en bestaat in de nieuwe situatie uit een rijstrook waar 30 km/u geldt.
  • Linksaf slaan naar de Bisschop Zwijsenstraat is vanaf eind maart/begin april 2023 niet meer mogelijk (behalve voor de hulpdiensten, taxi's en bussen).
  • Naast de rijbaan voor het autoverkeer komt een vrijliggend fietspad in twee richtingen.
  • De parkeerplaatsen aan de rijbaan (ter hoogte van het Willemsplein) verdwijnen.
  • Ook het voorterrein van het Factorium wordt bij het Stadsforum betrokken.

Werkzaamheden Fase 1 Stadsforum

Eind februari worden de nieuwe bomen aangeplant en in maart 2023 start het bestraten van het Willemsplein. In mei 2023 is het Willemsplein (fase 1 van Stadsforum) klaar.

Download de BouwApp en blijf op de hoogte van dit project. De app kun je downloaden via de iStore of Playstore.

Fasering aanleg Stadsforum

De gemeente wil de hoeveelheid doorgaand verkeer langs het Stadsforum flink verminderen. Zo blijft de binnenstad bereikbaar voor de mensen die er echt moeten zijn (om te wonen, werken of winkelen). Maar ook het Stadsforum wordt een aangenamer plein als er minder verkeer langsrijdt. De cityring wordt daarom de komende jaren opnieuw ingericht tot Parkring. Vanaf eind maart/begin april 2023 wordt de cityring (met uitzondering van de Spoorlaan) teruggebracht naar 1 rijstrook waar 30 km/u geldt. 

Fase 1    Maart 2022 – 2e kwartaal 2023 (blauw op de kaart)

De werkzaamheden voor Fase 1 zijn gestart in maart 2022 en vinden plaats op het Willemsplein. De Maawmuur is verplaatst naar een nog nader te bepalen locatie, de Fontein van Beljon wordt aangepast, de parkeergarage van het stadskantoor wordt gesloopt en het verhoogde Willemsplein wordt verlaagd. Aansluitend wordt de openbare ruimte (groen en plein) aangelegd. 

Fase 2    Zomer 2023 tot medio 2024 (geel op de kaart)

In deze fase wordt de Paleisring en een klein deel van de Schouwburgring opnieuw ingericht (naar 1 rijstrook) en ook de openbare ruimte wordt aangepast.  

Fase 3    Nog niet bekend (groen op de kaart)

Op dit moment loopt een haalbaarheidsonderzoek naar de herontwikkeling van de Schouwburgpromenade en het Louis Bouwmeesterplein. Wanneer deze laatste fase wordt aangepast is nog niet bekend.

Impressies Stadsforum

Paleis Koning Willem II

Aan het (toekomstige) Stadsforum staat het Paleis van Koning Willem II. Het wordt nauwelijks gebruikt en dat is zonde. Dit pand kan bijdragen aan de levendigheid op en aan het Stadsforum. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een publieksvriendelijke invulling. We roepen Tilburgers op om actief mee te denken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Jop Verweel van de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06 - 25 72 99 38 of per email via jop.verweel@tilburg.nl