logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Herinrichting Glimmenstraat en omgeving

In opdracht van de gemeente werkt Ontwerpbureau Iv de gebiedsvisie uit tot een definitief ontwerp wat uitgevoerd kan worden. Op deze pagina informeren wij u over het project, de planning, de ontwerpen en het laatste nieuws.

Projectgebied

In onderstaande figuur is een bovenaanzicht van het projectgebied weergegeven. Aan de noordkant strekt het projectgebied zich uit tot aan de parkeerplaats van de Reyshoeve. Aan de oostkant loopt het tot aan de voortuin van de Giekerkstraat en halverwege de Giethoornsingel. In het zuiden loopt het projectgebied tot aan het Reeshof zwembad en in het westen tot aan de Heereveldendreef.
 

Achtergrondinformatie

De basisscholen, BSO’s en kinderopvang aan de Glimmenstraat willen de schoolpleinen vergroenen. Samen met Vebego, die vanuit hun onderhoudscontract met de gemeente Tilburg regelmatig werkzaamheden uitvoert in de Glimmenstraat en omgeving. Er is een participatieproces opgezet, dat heeft geleid tot een eerste idee over een groenere omgeving. Deze visie is uiteinde aan de gemeente Tilburg gegeven als burgerinitiatief.

De gemeente Tilburg heeft als doelstelling om meer te vergroenen en minder te verharden binnen de ge-meente. Dit is goed te combineren met het burgerinitiatief. Het ontwerpbureau Iv-Infra b.v. uit Den Bosch helpt de gemeente Tilburg bij het maken van een ontwerp
De gemeente Tilburg wil binnen de gemeente een verduurzamingsslag maken en dit komt voort uit het burgerinitiatief. Voor het opstellen van een ontwerp van de nieuwe straatinrichting wordt de gemeente ondersteund door het ingenieursbureau Iv-Infra b.v.

Ontwerptraject

Onderstaand overzicht geeft het ontwerptraject weer. Het traject is gestart met een gesprek, waarin de opgestelde visie begrijpelijk werd. Vervolgens zijn er 1-op-1 gesprekken gevoerd met de overige organisaties binnen het projectgebied. Op basis van deze gesprekken en de eerder opgestelde visie zijn een drietal functiekaarten opgesteld. Op deze functiekaarten ontvangen wij graag uw reactie.

Reageren op de functiekaart

Er zijn 3 functiekaarten gemaakt voor een mogelijke invulling van de omgeving. Op globaal niveau tonen deze kaarten welke functie aan welke plek wordt toegewezen. We zijn benieuwd naar uw mening. 

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van het project? U kunt contact opnemen met de omgevingsmanager van dit project: Micky de Ligt. Bereikbaar via 06-22 51 45 53. E-mailadres: m.deligt@iv.nl.