logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Hulp bij geldzorgen

Heeft u een financiële vraag, geldzorgen, betalingsproblemen of schulden? Kom dan naar Team Schuldhulpverlening. Wij bieden gratis hulp.

Het is moeilijk om hulp te vragen, terwijl het iedereen kan overkomen. Schulden verdwijnen niet vanzelf. Sterker nog, ze worden vaak alleen maar groter. Als u op tijd hulp vraagt, voorkomt u meestal dat de schulden echt een groot probleem worden. U hoeft het niet alleen te doen en wij helpen u graag. Langskomen verplicht u tot niets. Wacht niet te lang en neem contact met ons op. Dit kan op drie manieren:  

Het inloopspreekuur van Schuldhulpverlening is gesloten op

Geldzaken in kaart brengen

Samen brengen we uw financiële situatie in kaart door een overzicht te maken van uw inkomsten, vaste lasten en schulden. We kijken of u maximaal gebruik maakt van de diverse regelingen waarmee u uw inkomen kunt verhogen. Denk hierbij aan toeslagen of regelingen van de gemeente. Ook kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden om te besparen.

Aanpassen beslagvrijevoet

Deurwaarders kunnen beslag leggen op uw inkomen. Soms is het bedrag te hoog. Wij helpen u met de verlaging van het beslag.

Schuldenoverzicht

Krijgt u veel brieven en e-mails en raakt u hierdoor het overzicht kwijt? Dan is het soms lastig om na te gaan bij wie u precies schulden heeft. Samen met u zoeken we het uit en maken een duidelijk overzicht.

Betalingsregeling

Wij kunnen u helpen met het treffen van betalingsregelingen met uw schuldeisers. We berekenen wat u per maand kunt betalen aan uw schuldeisers. En kunnen helpen bij het schrijven van brieven of e-mails.

Schuldregeling

Soms is een schuldregeling de enige manier om uw schulden op te lossen. U betaalt dan in 18 maanden tijd (een gedeelte van) uw schulden. Daarna bent u schuldenvrij. Dit is geen makkelijk traject maar u staat er niet alleen voor. Onze ervaren schuldhulpverleners begeleiden u gedurende het gehele traject.

Budgetcursus

In de cursus 'uitkomen met inkomen' leert u in 4 weken alles over geldzaken en administratie.

Andere hulpverlening

Lukt het u niet om zelf uw financiën bij te houden. Of spelen er andere dingen in uw leven waardoor het niet lukt. Ook dan zoeken wij samen met u naar passende hulp.

Ben je het overzicht op je geldzaken kwijt of heb je schulden? Je hoeft het niet helemaal alleen te doen. Ben je 18 jaar of ouder dan kunnen wij je helpen om je geldzaken weer op orde te krijgen. Samen maken we een plan en helpen je bij het treffen van regelingen.

Soms lukt het niet om zelf je schulden volledig te betalen.  Mogelijk kunnen je schulden dan geregeld worden via een schuldregeling. Je betaalt dan in 18 maanden tijd (een gedeelte van) je schulden. Daarna ben je schuldenvrij.

Samen onderzoeken we wat voor jou de beste oplossing is voor een toekomst zonder geldzorgen.

Voor wie?

Jongeren die studeren, werken of een uitkering ontvangen.

Kosten

De hulp is gratis

Aanmelden of vragen

Kom langs of stuur ons een e-mail en we nemen binnen 3 werkdagen contact met je op. Je mag ons ook bellen op 013-583 3250

De gemeente biedt ook gratis hulp aan ZZP'ers met schulden.
Daarnaast is er een gratis workshop voor ZZP'ers.

Soms biedt de gemeente u hulp bij uw financiële situatie aan zonder dat u zich hiervoor aanmeldt. Door ‘Vroeg Erbij’ te zijn, voorkomen we dat beginnende betalingsachterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot schulden.

Hoe werkt het? 

Als u een achterstand hebt in de betaling van uw huur, zorgverzekering, energie of water krijgt de gemeente dit signaal door. Schuldhulpverlening biedt hulp aan door contact met u op te nemen. We gaan met u in gesprek over de oorzaak van de betalingsachterstand en denken mee over een oplossing. De ondersteuning is vrijwillig en gratis en kan variëren van een eenmalig advies tot een traject. Wij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt. Door op tijd het gesprek aan te gaan, kunnen grote financiële problemen voorkomen worden.

Is deelname verplicht?

Nee. Deelname is niet verplicht. Het doel is om u te helpen. Als u hier geen gebruik van wilt maken dan kun u dat aangeven op het moment dat de hulp wordt aangeboden.

Privacy

Vroegsignalering is een wettelijke taak voor gemeenten in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Er zijn landelijk afspraken gemaakt met de vertegenwoordigende organisaties en brancheverenigingen. De gemeente Tilburg heeft met iedere partij die betalingsachterstanden aanlevert een overeenkomst gesloten. Over de uitwisseling van gegevens zijn goede afspraken gemaakt. Het gebeurt op een veilige manier, alleen noodzakelijke gegevens worden gedeeld en bepaalde persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor de medewerker die is aangewezen voor vroegsignalering.

U kunt bezwaar maken tegen de gegevensuitwisseling bij de organisatie die de betalingsachterstand bij ons heeft gemeld. Ook kiest u er zelf voor of u de hulp wel of niet wilt aanvaarden en om wel of geen toestemming te verlenen om gegevens verder te delen met andere instanties.

Meer weten over privacy? Bekijk de pagina over privacy 

Experiment Vroegsignalering hypotheekachterstanden

Vanaf 1 januari 2022 krijgt de gemeente naast betalingsachterstanden van de huur, zorgverzekering, energie en water ook van drie geldverstrekkers gegevens door, namelijk: Aegon, Rabobankgroep en Obvion. Het gaat dan om hypotheekachterstanden van eigenwoning-bezitters door.

Wat doen we en waarom?

Als je twee maanden achterloopt met het betalen van de hypotheek en je er samen met de geldverstrekker niet uitkomt, biedt de gemeente je hulp aan door contact met je op te nemen. De gemeente Tilburg probeert hiermee de komende vier jaar ook eigenwoning-bezitters via ‘Vroeg Erbij’ te bereiken.

Welke gegevens krijgen we?

Aegon, Rabobankgroep en Obvion geven via een gezamenlijke ICT-omgeving naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en de hoogte van de betalingsachterstand door aan de gemeente. Deze signalen worden 1 jaar bewaard.

Delen met derden

Wij delen je gegevens niet met anderen buiten de Gemeente Tilburg. Alleen onze eigen medewerkers die te maken hebben met ‘Vroeg Erbij’ kunnen bij je gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De gemeente Tilburg is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van je gegevens. Heb je vragen over je privacy? Stel ze dan via privacy@tilburg.nl. Onze Functionaris Gegevensbescherming helpt je graag verder.

Lukt het niet meer om zelf uw financiën te regelen? En blijft dat in de toekomst ook zo? Een bewindvoerder kan de financiële zorgen structureel van u overnemen. De bewindvoerder beheert uw financiën. Dit kan zorgen voor meer rust in uw leven. U kunt zich hiervoor bij Team Schuldhulpverlening melden.
Heeft u een bewindvoerder op het oog bespreek dit met diegene, zodat de bewindvoerder een afspraak kan maken met ons.

De grondslag voor het bewind is schuldenbewind; het hebben van problematische schulden of verkwisting.

Stap 1: Intake gesprek met de klant

De bewindvoerder heeft een eerste (intake- of kennismakings-) gesprek met de cliënt om de achtergronden te verkennen en informatie te verzamelen.

Stap 2: Inplannen adviesgesprek

De bewindvoerder mailt het verzoek naar schuldhulpverlening@tilburg.nl en wij nemen contact met de bewindvoerder op voor het inplannen van een adviesgesprek.

Stap 3: Het adviesgesprek

In een drie-gesprek (bewindvoerder, cliënt, schuldhulpverlener) wordt ingegaan op de situatie van de cliënt, de reden waarom cliënt onder bewind wil gaan.

Stap 4. Advies Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening stelt het schriftelijk advies op en stuurt dat binnen 5 werkdagen naar de cliënt en mailt een afschrift naar de bewindvoerder.

Stap 5. Verzoekschrift

De bewindvoerder stuurt het Verzoekschrift tot onderbewindstelling inclusief de adviesbrief van Schuldhulpverlening naar de rechtbank.

De rechter weegt het advies van Schuldhulpverlening mee bij zijn beslissing (gesprek over de onderbewindstelling).

Mijn administratie is niet op orde, kan ik wel gebruik maken van Schuldhulpverlening?

Ja, u kunt zeker gebruik maken van onze dienstverlening. Wij komen dit vaak tegen. We gaan samen aan de slag en als meer hulp nodig is schakelen we deze in.

Ik heb minder dan € 1.000 schuld, kan ik dan toch hulp krijgen?

Iedereen kan bij Schuldhulpverlening terecht zelfs als je geen schulden hebt maar niet weet hoe je een rekening op tijd kan betalen.

Mag ik zelf mijn geld niet meer beheren als ik bij Schuldhulpverlening kom?

U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen financiën. We nemen niks uit handen.

Ik studeer en ontvang een studiefinanciering. Kunt u mij helpen met mij schulden?

Ja, ook studenten kunnen gebruik maken van onze dienstverlening.

Moet ik betalen voor Schuldhulp?

Nee, de hulp is gratis.

Ik heb een koopwoning, moet die weg?

Bij een schuldregeling wordt altijd geprobeerd om uw koopwoning te behouden. Het moet echter wel haalbaar zijn. In sommige situaties moet de woning toch worden verkocht. Bijvoorbeeld wanneer de achterstand in hypotheekbetaling te groot is of wanneer de  hypotheeklasten niet in het budget passen.

Moet mijn partner ook mee in de schuldregeling?

Dat hangt af van uw samenlevingsvorm.

  • Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan bent u beiden aansprakelijk voor de schulden.
  • Bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden? Dan zijn de partners ieder voor zich aansprakelijk voor hun eigen schulden. Heeft  uw partner geen schulden dan blijft hij/zij buiten de schuldregeling. Wel wordt de partner geacht mee te betalen aan de kosten van de huishouding.

Hoe lang duurt een traject ?

Iedere situatie is anders dus het is niet mogelijk om hier een algemeen antwoord op te geven. Om schulden te regelen moeten bepaalde zaken eerst op orde zijn. Soms is het in een beperkt aantal gesprekken geregeld en soms duurt het iets langer. Wel ervaren de meeste mensen direct na het eerste gesprek meer rust doordat zij er niet meer alleen voor staan.

Nog meer vragen?

Bel ons of stuur ons een e-mail.

Links

Filmpje