logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Welkom in Tilburg

De gemeente Tilburg neemt haar verantwoordelijkheid om mensen in nood te helpen, onder andere door opvangplekken beschikbaar te stellen.

Als gevolg van het extreme oorlogsgeweld in meerdere landen en de humanitaire ramp die zich afspeelt in Oekraïne vluchten veel inwoners van dat land naar veilige Europese landen, waaronder Nederland. De Nederlandse gemeenten hebben afgesproken om ruimhartig gehoor te geven aan de oproep van de regering om samen zorg te dragen voor de opvang van deze naar verwachting duizenden vluchtelingen. Daarnaast heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) op dit moment een groot tekort aan capaciteit en opvangplekken voor asielzoekers en statushouders.

Huisvesting statushouders

Een statushouder is iemand die in Nederland mag blijven wonen en die op een woning wacht. Ze worden nu tijdelijk ondergebracht in opvanglocaties tot ze een huis toegewezen krijgen. Dat zorgt er ook voor dat er in de asielzoekerscentra meer plek komt voor vluchtelingen. En de statushouders kunnen op deze manier beginnen aan hun integratie in de samenleving. Meer informatie over de huisvesting van statushouders vindt u op de pagina Statushouders op deze site.

Opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’ers)

De situatie in Ter Apel is op dit moment niet langer verantwoord voor de opvang van AMV’ers. Het gaat om de opvang van jongeren die zonder hun ouders zijn gevlucht en sinds kort in Nederland zijn. Deze jongeren zijn tussen de 15 en 17 jaar oud. Stichting Nidos is samen met COA op zoek gegaan naar een betere opvangmogelijkheid voor deze kwetsbare groep.

Nidos voert als onafhankelijke (gezins-)voogdijinstelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Zij begeleiden en behartigen de belangen van de jongeren tot ze volwassenen en zelfstandig zijn.

Meer informatie over Nidos vindt u op hun website www.nidos.nl

Beukenhof Biezenmortel

Vanaf maandag 31 oktober 2022 worden er 45 tot 50 AMV’ers opgevangen in de Beukenhof in Biezenmortel, omdat de situatie in Ter Apel op dit moment niet langer verantwoord is voor de opvang van AMV’ers. In eerste instantie zouden de AMV’ers tot 1 november 2023 verblijven in de Beukenhof. Helaas is er nog steeds een tekort en zijn de opvangplekken hard nodig. Daarom is de opvangperiode van maximaal 45 AMV’ers verlengd met een jaar, tot 31 oktober 2024.  De Beukenhof is een betere opvangmogelijkheid voor deze kwetsbare groep. De eerste weken hebben voor deze jongeren vooral in het teken gestaan van kennis maken met elkaar en de eigen nieuwe huisvesting. 

Het gaat om de opvang van jongeren die zonder hun ouders zijn gevlucht. De jongeren zijn tussen de 15 en 18 jaar oud. De begeleiding van de jongeren op deze locatie wordt verzorgd door Sterk Huis en dat blijft zo. De huidige jongeren blijven in de opvang wonen tot het moment dat zij een verblijfsvergunning hebben ontvangen en er een plek in de reguliere opvang beschikbaar is.

Begeleiding locatie

Sterk Huis biedt de jongeren die overkomen een programma waarin taalonderwijs, een stukje inburgering, sport en activiteiten zit. Dit programma wordt uitgevoerd in samenwerking met jongerenwerk R-Newt. Verder zoeken ze aansluiting bij het verenigingsleven in het dorp. Sterk Huis zorgt ervoor dat er 24 uur per dag begeleiding en toezicht is op deze jongeren.

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Sinds de Russische invasie van Oekraïne in februari 2022 zijn veel mensen het land ontvlucht.

Meer informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeente Tilburg vindt u op de pagina Oekraïne op deze website.