Huisvesting arbeidsmigranten - internationale medewerkers

Tilburgse bedrijven hebben steeds vaker moeite om in de stad of regio voldoende en geschikte werknemers te vinden. Daarom huren zij arbeidsmigranten in, ook wel internationale medewerkers genoemd.

De meeste internationale medewerkers komen hier vooral om tijdelijk te werken. Ze verblijven in Tilburg voor enkele maanden of langer. In Tilburg zijn nu nog te weinig goede en grootschalige logiesvoorzieningen. Daardoor ontstaan er soms ongewenste situaties in wijken en buurten voor zowel de internationale medewerkers als hun omgeving. Maar ook is voor een groot aantal internationale medewerkers helemaal nog geen verblijfsplek in onze stad en regio beschikbaar. Zij moeten soms enkele uren per dag reizen om op hun werk in Tilburg te komen.

Het bestuur van onze stad wil dat iedereen onder goede omstandigheden kan wonen en werken en daarmee een gelukkig en gezond leven kan leiden. Om de huisvesting van 3600 tot 5000 internationale medewerkers voor 2025 mogelijk te maken, wil het college van burgemeester en wethouders meewerken aan de realisatie van tijdelijke grootschalige en goed begeleide logiesvoorzieningen. Bij tijdelijk hebben we het in de meeste gevallen vooralsnog over maximaal 10 jaar.

Locaties arbeidsmigranten

Initiatieven

De gemeente bouwt deze huisvesting niet zelf, maar heeft dit aan ontwikkelende partijen gevraagd. De gemeente heeft wel uitgangspunten vastgesteld waaraan grootschalige locaties voor huisvesting van internationale medewerkers aan moet voldoen.
Als een partij zich meldt met een locatie waar ze grootschalige huisvesting mogelijk ziet, bekijkt de gemeente of deze locatie kansrijk is.

Afweging

Op de kaart hierboven staat een overzicht van alle locaties die zijn besproken en leest u de afweging van het college. De kaart laat ook zien waar in Tilburg op dit moment al (grootschalige) locaties voor internationale medewerkers zijn. Bij achtergrondinformatie leest u meer over de motieven van het college ten aanzien van de verschillende locaties. 

Huisvesting voor 2000 internationale medewerkers

De kansrijke en locaties die in gebruik zijn, zouden nu aan ruim 2000 internationale medewerkers huisvesting kunnen bieden. Dat betekent dat de gemeente nog steeds open staat voor plannen die een bijdrage zouden kunnen leveren aan het realiseren van de totale opgave.

Wat betekent kansrijk?

Het college noemt een locatie kansrijk als ze van mening is dat op deze plek een grootschalige voorziening voor huisvesting van internationale medewerkers kan passen. De inzet van het college is dan ook op deze locatie, in overleg met de initiatiefnemer en de omgeving, daadwerkelijk te komen tot realisatie. Daarbij wordt uitgegaan van het principe 'Ja we willen hier een grootschalige voorziening voor huisvesting internationale medewerkers, als er voldaan wordt aan o.a. ruimtelijke bepalingen en bijvoorbeeld de vastgestelde uitgangspunten'.

Lopende Projecten

Het college van de gemeente Tilburg heeft de Rielseweg 875 – 879 aangewezen als kansrijk voor tijdelijke grootschalige huisvesting van internationale medewerkers. In maart is een informatiebijeenkomst geweest voor omwonenden en geïnteresseerden waarbij de gemeente en ontwikkelaar meer vertelden over de opgave en de locatie. De presentatie en het verslag van deze bijeenkomst zijn hieronder te bekijken of te downloaden: 

Voor de locatie Rielseweg is een klankbordgroep opgestart. Samen met de gemeente en de ontwikkelaar gaan zij in gesprek over deze ontwikkeling. Wensen en zorgen worden besproken. Het kan dan gaan over verkeer, afval of beheer. Verwachting is dat het klankbordgroeptraject na de zomer is afgerond. Dan volgt een nieuwe informatiebijeenkomst. Hieronder zijn de verslagen te lezen of te downloaden van de bijeenkomsten van de klankbordgroep.

Informatieavond Rielseweg terugkijken

Op 8 november was er een informatiebijeenkomst over de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Rielseweg. Op die avond zijn opnames gemaakt. Die zijn via onderstaande link naar YouTube terug te kijken. Hieronder ook een link naar de presentatie die op de avond gegeven is. En een document met antwoord op de vragen die tijdens de avond en daarna zijn gesteld. 

Veelgestelde vragen Rielseweg

De antwoorden op de veelgestelde vragen over de locatie Rielseweg staan op de pagina Veelgestelde vragen (Q&A) huisvesting arbeidsmigranten Rielseweg.

Er komt definitief geen grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten aan de Enschotsebaan. Dit heeft het college van de gemeente Tilburg besloten. 

De locatie Enschotsebaan is in 2021 door het college aangewezen als kansrijk voor de ontwikkeling van grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten. Nadat een locatie als kansrijk is aangewezen, moet aangetoond worden of de locatie ook daadwerkelijk geschikt is. Uit onderzoek is gebleken dat deze locatie toch niet geschikt is. Zo zou er een probleem ontstaan op het gebied van verkeersveiligheid rondom deze locatie. Ook zijn er belemmeringen qua ondergrondse infra en ecologie. Tot slot zou de ontwikkeling ervoor zorgen dat Tilburg en Berkel-Enschot te dicht tegen elkaar aan groeien. Dat vindt het college niet wenselijk.

Er is een initiatief om de bestaande locatie voor de huisvesting van internationale medewerkers aan de Ringbaan Noord 21 uit te breiden. Hier verblijven op dit moment 162 personen. Het college heeft dit plan beoordeeld en als kansrijk aangewezen. 

Op 21 juni 2022 was er een informatiebijeenkomst.

Contact

Heeft u een vraag waarvan u het antwoord niet kunt vinden op deze pagina of bij de veelgestelde vragen? Of bent u een ontwikkelende partij en heeft u belangstelling om in Tilburg een grootschalige locatie te ontwikkelen? Stuur dan een mail naar: huisvestingarbeidsmigranten@tilburg.nl