logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Beste overheidsorganisatie van het jaar 2019

Tilburg werd in 2019 uitgeroepen tot beste overheidsorganisatie van het jaar. Lees hier het juryrapport, het verhaal van Tilburg en bekijk de Tilburgse inzending voor de verkiezing.

Samen met inwoners, ondernemers en partners werkt de gemeente Tilburg aan een stad waar mensen gezond en gelukkig kunnen zijn. De manier waarop Tilburg dat doet krijgt steeds meer landelijke erkenning.

Webinars donderdag 3 september 2020

Gemeente Tilburg won in november 2019 als eerste gemeente ooit de titel 'Beste overheidsorganisatie van het jaar'. Een prestatie om trots op te zijn. Om dat te vieren organiseerde Tilburg op donderdag 3 september 2020 5 webinars over de onderwerpen:

Webinars terugkijken

De webinars zijn hieronder per thema terug te kijken via YouTube. 

Juryrapport

Bij de bekendmaking van de drie finalisten schreef de jury over gemeente Tilburg: "De gemeente Tilburg is een moderne overheidsorganisatie die zich voortdurend blijft doorontwikkelen om het belang van de inwoner beter te dienen. Hierbij is de gemeente getransformeerd van een dienstenmodel naar een netwerkmodel, van spelbepaler op diverse terreinen naar een van de spelers in het veld. De jury was onder de indruk van de manier waarop de gemeente het grootste burgerinitiatief van Nederland, het Spoorpark, heeft gefaciliteerd. Dit was niet mogelijk zonder constant in verbinding te staan met interne en externe partners. De gemeente luistert goed naar de wensen vanuit de maatschappij, en kiest hierbij steeds haar eigen rol als overheid. Mede hierdoor is de lokale dienstverlening de afgelopen jaren gestegen naar een 8,4."

Het verhaal van Tilburg: betere oplossingen bedenk je samen

Het is een kunst om signalen en belangen uit de samenleving op te vangen en die om te
zetten in actie en goede adviezen aan het bestuur. Door telkens in gesprek te gaan is de gemeente Tilburg elke dag bezig om samen met inwoners, partners, onderwijs en ondernemers tot betere oplossingen te komen. De organisatie durft, wil en experimenteert om te blijven leren en resultaten te bereiken.

Spoorpark

Tilburgers worden volop gestimuleerd de overheid uit te dagen dat ze publieke taken beter, sneller of anders kunnen. De gemeente Tilburg denkt mee, luistert en geeft ruimte. Zo was eind juni 2019 de feestelijke opening van het Spoorpark, met 10 hectare het grootste burgerinitiatief van Nederland. Uit ruim 80 plannen zijn er 9 ontwikkeld en voorgelegd aan de gemeenteraad. Het resultaat is dat de burgers in hoog tempo hun eigen Central Park in gebruik konden nemen en daarmee letterlijk een grote bijdrage leveren aan hun leefomgeving.

afbeelding Spoorpark

LocHal

Een publieke ontmoetingsruimte en werkplek in één, ook met de LocHal laten overheid en stad zien waar ze samen toe in staat zijn. Door samen te werken en bestuurlijke daadkracht te tonen, opende in januari 2019 een huiskamer voor alle Tilburgers die veel mogelijkheden aanreikt. Ook hier is eerst geluisterd naar wat er voor verschillende bloedgroepen in de stad toe doet, waarna kunst, cultuur en creatief ondernemerschap elkaar vinden in deze unieke stadscampus. Tilburg bloost onder de vele landelijke awards die volgen.

afbeelding LocHal

Gezond en gelukkig

Niet alleen bij stedenbouwkundige projecten, maar ook in het sociaal domein gelden luisteren en samenwerken op basis van data als het uitgangspunt. Neem het Vertrouwensexperiment VEX met als vraag: minder regels in de bijstand, meer begeleiding en meer keuzevrijheid - werkt dat? De proef wordt uitgevoerd samen met wetenschappers van de universiteit Tilburg. Intussen zijn er landelijk al negen gemeenten aangehaakt, nemen er bijna 6500 mensen aan deel en besluit het kabinet op basis van de resultaten of het regime van de bijstand wordt aangepast.

De snel veranderende samenleving vraagt steeds andere dingen van een gemeentelijke overheid. Het hoofddoel in Tilburg is een stad met gezonde en gelukkige inwoners. Een voorbeeld is de opgave om iedereen die te maken heeft met jonge ouders en gezinnen te laten samenwerken, om te zien waar ondersteuning nodig is om kinderen op weg te helpen. Met het jeugdprogramma Goede Start op een basisschool worden data en ervaring van professionals gecombineerd om te achterhalen wat werkt om problematiek te voorkomen. In het programma Nu Niet Zwanger van de GGD, vijf jaar geleden ontwikkeld en ondersteund door de gemeente Tilburg, worden vrouwen geholpen die door omstandigheden willen voorkomen om zwanger te raken. Ook dat vindt landelijk navolging.

Mensenwerk met impact

Vernieuwing vraagt veel van medewerkers. De gemeente is trots op wat zij doen met, in en voor de stad. Ze worden ondersteund bij de ontwikkeling van daarbij passend gedrag en vaardigheden. Ook halen we nieuwe mensen binnen die op dezelfde wijze willen werken en
bijdragen aan een bedrijfsvoering die deze beweging ondersteunt.

Wat in Tilburg op één, twee en drie blijft staan is dat het draait om mensenwerk met impact. De stad heeft de opgaven geagendeerd waar de komende jaren aan wordt gewerkt, zodat alle Tilburgers kunnen meedoen met gelijke kansen. Betere oplossingen bedenk je samen, luidt het parool. Dat gaat in Tilburg snel en meestal met een sociaal-innovatief element. Burgers, ketenpartners, ondernemers en medewerkers doen wat de stad wil en nodig heeft. De organisatie gaat de dialoog aan en verdiept zich in wensen van de mensen. Dat betekent in de praktijk dat de gemeente zich elke dag diep inleeft in wijken, buurten en straten. De volksaard is er wars van borstklopperij, maar Tilburg wordt als stad steeds een beetje trotser.