Subsidie Professionele Kunsten 2021-2024 Tilburg - BrabantStad

Professionele culturele instellingen kunnen een subsidieaanvraag indienen voor de 4-jarige 'subsidieregeling Professionele Kunsten 2021-2024'. De subsidie is voor Tilburgse instellingen die een aanvraag willen indienen voor meerdere jaren. De aanvraagtermijn voor deze subsidie is gesloten. U kunt dus geen aanvraag meer doen.

BrabantStad

De provincie en de gemeenten Breda, Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Tilburg werken op het gebied van cultuur samen onder de naam 'BrabantStad'. In het door hen opgestelde regioprofiel 'BrabantStad maakt het; een innovatieve culturele regio als geen ander' staat beschreven dat de partners bestaande subsidiestromen voor Brabantse professionele kunstinstellingen, beter op elkaar afstemmen. De Subsidieregeling Professionele Kunsten is op deze manier ingericht. Bij de provincie en de betrokken gemeenten kunnen aanvragers hetzelfde proces doorlopen en dus op dezelfde manier een meerjarensubsidie aanvragen.

Doel van de subsidie

Het doel van de subsidie is het mogelijk maken dat organisaties op een structurele basis culturele activiteiten kunnen ontwikkelen, produceren en presenteren. Met deze activiteiten verbinden zij zich aan de Tilburgse en Brabantse samenleving en de maatschappelijke opgaven die hierin actueel zijn.

Uitgangspunten

Uitgangspunten van de Subsidieregeling Professionele Kunsten 2021-2024 zijn:

Zie ook: Subsidieregeling Professionele Kunsten Tilburg BrabantStad

Voorwaarden

Bekijk een gedetailleerde omschrijving van de voorwaarden via: Subsidieregeling Professionele Kunsten Tilburg BrabantStad

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Martin van Ginkel, bereikbaar per e-mail martin.van.ginkel@tilburg.nl of Bram van den Einden: bram.van.den.einden@tilburg.nl.