logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Subsidie 'Samen voor Bestaanszekerheid 2024'

Subsidie tot 25.000 euro

De gemeente wil samen met inwoners armoede bestrijden in Tilburg. Organisaties met een goed idee om de bestaanszekerheid van inwoners van Tilburg te vergroten, kunnen via de subsidieregeling ‘Samen voor Bestaanszekerheid | Subsidie tot 25.000 euro’ subsidie aanvragen. Een subsidieaanvraag bedraagt maximaal €24.999 euro per jaar. U kunt subsidie aanvragen tot het subsidieplafond is bereikt. De aanvragen worden in behandeling genomen vanaf 1 januari 2024.

Activiteiten

De subsidie is alleen voor activiteiten die:

 1. Bijdragen aan de bestuurlijke doelstelling: ‘Tilburgers ervaren bestaanszekerheid’ en de beleidsnota Bestaanszekerheid met het bijbehorende uitvoeringsplan;
 2. Bijdragen aan één of meerdere van deze drie lijnen:
  1. Het voorkomen en vroegsignaleren (preventie) van schulden- en armoedeproblematiek. Een activiteit kan bijvoorbeeld zijn om mensen (tijdig) ondersteuning te bieden zodat de armoede- en schuldenproblematiek niet verder escaleert. Ander voorbeeld zijn activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van financiële zelfredzaamheid van inwoners.
  2. Het doorbreken van intergenerationele overdracht van armoede bij kinderen. Hieronder vallen activiteiten die belemmeringen wegnemen zodat kinderen volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Bijvoorbeeld binnen en buitenschoolse activiteiten die hun toekomstperspectief kunnen vergroten.
  3. Het aanpakken van de armoedesituatie en het creëren van financiële rust.

Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen:

 1. De inkoop van goederen of voedsel. U kunt geen subsidie aanvragen voor de kosten van goederen en voedsel om uit te delen aan mensen.
 2. Bonussen en afkoopsommen/transitievergoedingen.
 3. Activiteiten met een partijpolitiek of godsdienstig karakter of die bepaalde groepen uitsluiten.

Subsidie aanvragen

 1. Aanvraagformulier downloaden (doc) en invullen. Vermeld in het aanvraagformulier:
  • Uw bedrijfsgegevens en gegevens van de contactpersoon.
  • De doelgroep en het probleem waarvoor de activiteit(en) die uw organisatie uitvoert een oplossing bieden.
  • De impactclaim van uw organisatie.
  • Informatie over uw organisatie en met wie u samenwerkt.
  • Een activiteitenplan.
  • Maak in een apart document een begroting. 
 2. Onderteken het aanvraagformulier en mail het samen met de begroting naar subsidies@tilburg.nl onder vermelding van ‘Aanvraag Subsidie ‘Samen voor Bestaanszekerheid – Subsidies tot 25.000 euro’. 

Beoordelingscriteria

Bij de beoordeling van de subsidieaanvraag maken we een onderscheid tussen subsidieaanvragen tot €7.500 en subsidieaanvragen boven de €7.500 euro.

Onder 'Wet- en regelgeving' kunt u het beoordelingskader downloaden. Uw aanvraag moet op alle onderdelen voldoende scoren om in aanmerking te komen voor een subsidie.

Voorbeeld gesubsidieerde activiteit

Wij vinden het belangrijk dat subsidieaanvragen zich zoveel mogelijk richten op het daadwerkelijk verbeteren van het perspectief op bestaanszekerheid van inwoners van Tilburg. Hierbij gaat het dus niet om het tijdelijk verzachten van de armoede situatie maar ook het versterken van de doelgroep. Een voorbeeld van een initiatief dat eerder subsidie heeft ontvangen is Stichting Weekje Weg. Zij verzorgen vakanties voor gezinnen in armoede. Naast het verzorgen van een leuke zorgeloze week voor het gezin, bieden zij daarnaast tijdens deze week de mogelijkheid voor ouders en kinderen om zichzelf te ontwikkelen tijdens verschillende workshops. Ook verbinden zij de gezinnen met elkaar door gezamenlijke activiteiten waarmee ze hun netwerk versterken en onderling kunnen uitwisselen over hun ervaringen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving voor deze subsidie:

Beschikbaar budget

U kunt maximaal €24.999,- aanvragen. De gemeente heeft in 2024 in totaal €168.830 gereserveerd voor deze subsidieregeling (subsidieplafond). Er worden geen subsidies meer verstrekt als dit budget op is. Het budget wordt verdeeld op basis van volgorde van aanvragen.

Meer informatie of vragen?

Met vragen of opmerkingen over deze subsidieregeling kunt u bellen met Madelief Timmers via 06-3101 96 47 of stuur een e-mail naar subsidies@tilburg.nl