logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Zilveren Erepenning voor Fernand Palmen

Alle Zilveren Erepenning

Fernand Palmen ontving 16 november de Zilveren Erepenning van de gemeente Tilburg vanwege zijn jarenlange inzet als voorzitter van Stichting Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg. Burgemeester Weterings reikte de erepenning uit op het Stadhuis.

Zilveren erepenning voor Fernand Palmen

Dhr. Palmen nam in 2021 afscheid als voorzitter van het Sint Nicolaas Comité. Het Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg is opgericht in 1901 en is hiermee de oudste organisatie in Nederland, die zich richt op het organiseren van activiteiten, zoals de intocht van Sinterklaas in Tilburg. De heer Palmen (75) heeft zich sinds 2006 als voorzitter vrijwillig ingezet voor Stichting Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg en heeft daarmee het algemeen belang gediend met speciale aandacht voor kwetsbare groepen in Tilburg.

Passie en energie

Vol passie en energie heeft de heer Palmen activiteiten georganiseerd om het Sinterklaasfeest voor contactarme ouderen en kinderen in bijzondere omstandigheden hoe dan ook door te laten gaan. Zo heeft hij in sommige jaren eigenhandig de intocht mogelijk gemaakt, door er te zijn voor vrijwilligers en door de handen uit de mouwen te steken waar nodig. Behalve de jaarlijkse intocht van Sinterklaas in Tilburg zijn onder zijn leiding nieuwe initiatieven als een musical en ‘Pakje van de Sint’ (doneeractie van speelgoed van inwoners aan gezinnen die het financieel zwaar hebben) tot stand gekomen.

Het gezicht van het comité

Het lange voorzitterschap en zijn netwerk zorgden ervoor dat de heer Palmen het gezicht werd van het Sint Nicolaas Comité en geen uitdaging uit de weg ging. Of het nu ging om naamsbekendheid te krijgen in Tilburg, het te woord staan van landelijke media, het regelen van huisvestiging voor het comité of het aangaan van de lastige discussie over de kleur van Piet, de heer Palmen stond er altijd en ging geen discussie uit de weg. Daarnaast had de heer Palmen een warm hart voor alle vrijwilligers binnen het comité, dat bestaat uit alle lagen van de Tilburgse bevolking. Hij was hier hierin de verbindende factor.

De heer Palmen nam in november 2021 afscheid van het comité, maar laat een sterke stichting achter, waarbij de meeste moeilijke vraagstukken geregeld zijn. Een stichting die de blik op de toekomst kan richten, verder kan bouwen en kan doen waar het 121 jaar geleden voor is opgericht. Door de inzet van de heer Palmen heeft de stichting een gepolariseerd debat doorstaan en is het de moeilijkste periode in zijn bestaan goed doorgekomen.