Inwonersenquête

Iedere twee jaar organiseert de gemeente Tilburg de inwonersenquête. De antwoorden op de enquêtevragen brengen in beeld hoe inwoners denken over verschillende onderwerpen en hoe Tilburg er voor staat. Wat vinden ze bijvoorbeeld van de binnenstad, de cultuurvoorzieningen, de fietspaden en het groen? Zijn er in de gemeente Tilburg voldoende mogelijkheden om te parkeren, te sporten en te recreëren? De gemeente gebruikt de gegevens om nieuwe plannen te maken en waar nodig beleid bij te stellen.

Enquête 2022

Vanaf 19 september tot eind oktober konden 10.000 willekeurig geselecteerde inwoners uit Tilburg, Udenhout, Berkel-Enschot en Biezenmortel de online vragenlijst invullen. Momenteel verwerken we alle antwoorden anoniem. Begin 2023 worden de resultaten verwacht. Deze worden gepubliceerd op deze pagina.

Enquête 2020

In 2020 hebben 2.450 Tilburgers de digitale Inwonersenquête 2020 ingevuld. Uit de resultaten blijkt dat 84,6% van de inwoners zich thuis voelt in Tilburg. 75% vindt vergroening van de gemeente een belangrijk punt. De samenvatting van de Inwonersenquête staat onderaan deze pagina.

Resultaten op thema

Over stad en dorpen

Binnenstad

Het aanbod horeca krijgt het hoogste rapportcijfer (6,9) en aanbod woningen het laagste (5,4). Het meest belangrijk vindt men veiligheid (50,5%), gevolgd door gezelligheid (49,5%).

Het Dwaalgebied, de Spoorzone en de Piushaven

Tussen de 84% en 89% van de inwoners bezoeken het Dwaalgebied, de Spoorzone en de Piushaven wel eens. De belangrijkste reden voor een bezoek is winkelen/boodschappen (57,5%) voor het Dwaalgebied en horecabezoek voor Spoorzone (49,6%) en Piushaven (69,5%).

Culturele activiteiten

19,3% heeft museum De Pont bezocht, 18,1% het TextielMuseum en 11,8% Natuurmuseum Brabant. Van de culturele activiteiten/voorzieningen is de bioscoop (56,3%) het meest bezocht.

Mobiliteit

Voor de dagelijkse boodschappen gaat 69,2% te voet of met de fiets, voor de vrijetijdsbesteding is dat 55,8%, voor bezoek familie/vrienden/kennissen 40,3% en voor wekelijkse boodschappen 37,5%. Naar werk (of school) gaat 39,4% met de auto en 20,1% met de fiets.

Over inclusiviteit

Gezond en gelukkig

Gemiddeld geven Tilburgers rapportcijfer 7,6 voor hun leven als geheel. Geluk in het afgelopen jaar krijgt een 7,0. 84,6% voelt zich thuis in Tilburg. 62,3% voelt zich gewaardeerd door de maatschappij en 87,8 voelt zich gewaardeerd door familie, vrienden, kennissen, buren.

Discriminatie

19,7% zegt wel eens gediscrimineerd te zijn en 10,5% geeft aan ‘ik twijfel’. Het gaat met name om discriminatie ‘vanwege mijn etnische achtergrond’ (33,3%) en ‘vanwege mijn huidskleur’ (22,0%).

Ondersteuning

75,5% heeft in de afgelopen 12 maanden wel eens iemand in de omgeving ergens mee geholpen. Het doen van boodschappen staat bovenaan (48,2%).

Sport- en beweegactiviteiten

94,9% is tevreden over aanbod van sport- en beweegactiviteiten in de gemeente Tilburg.

Over duurzaamheid

Duurzaamheid

75,0% noemt vergroening van de stad belangrijk, gevolgd door ‘hergebruik van materialen’ (53,9%), ‘afvalscheiding’ (48,0%) en ‘energie besparen’ (43,8%).

Energietransitie

Van inwoners met een koopwoning denkt 35,0% in de komende 2 jaar zonnepanelen te gaan plaatsen. 11,1% denkt aan dakisolatie en 11,0% aan HR++ glas. De gemeente kan bij het verduurzamen van de woning het beste helpen door onafhankelijke informatie te geven (48,8%).

Klimaatverandering

46,7% heeft in de afgelopen 12 maanden af en toe hinder ondervonden door warmte en 24,4% door water in de woning en/of de tuin. Meer dan 30% van de mensen heeft al een geïsoleerde woninggevel of geïsoleerd dak, planten en bomen in de tuin.

Over contact met de gemeente

Internet en dienstverlening

In 2020 geeft meer dan de helft van de inwoners de voorkeur aan internet voor het regelen van zaken met de gemeente (58,0%), 15,8% geeft de voorkeur aan de balie van de stadswinkel
en 18,2% heeft een voorkeur voor de telefoon

Tilburg.nl

87% van de inwoners heeft www.tilburg.nl bezocht. Van de zaken die men via internet met de gemeente kan regelen is afspraak maken voor een bezoek aan de stadswinkel het meest bekend (90,3%), gevolgd door een verhuizing doorgeven (86,8%) en de afvalkalender inzien (79,4%).

Meer informatie in de samenvatting hieronder.