logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Verkoop van stroken gemeentegrond ten behoeve van buitengevelisolatie

Op deze pagina meer informatie over de stroken gemeentegrond die de gemeente wil verkopen. Onder de criteria staat om welke stroken gemeentegrond het gaat.

Criteria verkoop stroken gemeentegrond ten behoeve van buitengevelisolatie

Bij de verkoop van stroken gemeentegrond ten behoeve van buitengevelisolatie wordt rekening gehouden met de volgende criteria:

De gemeente meent dat er in onderstaande verkopen sprake is van één serieuze gegadigde, omdat aan de bovengenoemde criteria is voldaan.

Voornemen tot verkoop van stroken gemeentegrond ten behoeve van buitengevelisolatie. Op dit moment is er geen voornemen tot verkoop van stroken gemeentegrond.

Perceel ligt in de buurt van  Kadastraal perceel Publicatiedatum
     

De gemeente Tilburg geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het ‘Didam’-arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).