Verkoop van stroken gemeentegrond ten behoeve van buitengevelisolatie

Op deze pagina meer informatie over de stroken gemeentegrond die de gemeente wil verkopen. Onder de criteria staat om welke stroken gemeentegrond het gaat.

Criteria verkoop stroken gemeentegrond ten behoeve van buitengevelisolatie

Bij de verkoop van stroken gemeentegrond ten behoeve van buitengevelisolatie wordt rekening gehouden met de volgende criteria:

  • De strook gemeentegrond grenst aan de woning van de koper;
  • De koper is eigenaar van de woning;
  • De strook gemeentegrond wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aanbrengen van gevelisolatie aan de buitenzijde van de woning;
  • De koper heeft voor de isolatiewerkzaamheden een vergunning aangevraagd bij de gemeente.

De gemeente meent dat er in onderstaande verkopen sprake is van één serieuze gegadigde, omdat aan de bovengenoemde criteria is voldaan.

Voornemen tot verkoop van stroken gemeentegrond ten behoeve van buitengevelisolatie. Op dit moment heeft de gemeente geen strook in de verkoop.

Perceel ligt in de buurt vanKadastraal perceelPublicatiedatum
Daltonerf 8Tilburg sectie N nummers 21195 en 2119628 september 2023

De gemeente Tilburg geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het ‘Didam’-arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). Meer informatie of vragen? Stel ze per e-mail via vastgoed@tilburg.nl.