Overlast van de eikenprocessierups beperken

De laatste jaren hebben we tijdens de zomerperiode in meer of mindere mate last van de eikenprocessierups. De gemeente Tilburg treft maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Online melden is eenvoudig!
Melding maken

Samen met de onderhoudsaannemers wordt een rupsenbestrijdingsplan gemaakt. Op deze pagina wordt de informatie over de maatregelen voortdurend aangevuld. Wilt u een melding maken over de eikenprocessierups? Dat kan via het online meldingsformulier of de Fixi-app.

Overlast en plaag aanpakken

Er is helaas geen enkele manier om de overlast van de eikenprocessierups helemaal weg te nemen. Wel kunnen maatregelen worden genomen om de plaag en overlast zoveel mogelijk te beperken. De gemeente voert één keer een preventieve spuitronde uit op ongeveer 10.000 eikenbomen. Dit doet de gemeente met een biologisch bacteriepreparaat. Dit kan pas als de bomen hun bladeren hebben en het mag niet gaan regenen. Daarna gaat de gemeente in het voorjaar alle gemeentelijke eikenbomen inspecteren op rupsen. Op basis van deze gegevens en de prioritering wordt er een bestrijdingsplan gemaakt. De rups wordt als eerste bestreden op locaties waar kwetsbare groepen samenkomen. Denk hierbij aan scholen, ziekenhuizen en verzorgingshuizen. De rupsen worden dan weggezogen tot de onderste takken van de boom. De reden hiervoor is dat juist deze nesten de meeste overlast veroorzaken.

Aanpak eikenprocessierups
Bekijk de kaart

Voorkomen en bestrijden

Omdat het verwijderen en bestrijden zwaar werk is en maar een paar uur per dag uitgevoerd kan worden, is dit een lastige taak. Om die reden bestrijdt de gemeente niet bij mensen thuis en zullen niet alle nesten weggezogen worden. Plekken waar veel mensen samenkomen en/of kwetsbare groepen zijn (zoals scholen en ziekenhuizen), hebben de hoogste prioriteit. In het voorjaar worden ongeveer 10.000 eikenbomen in woonstraten preventief bespoten met een biologisch bacteriepreparaat. In gebieden met beschermde vlindersoorten en in de bossen worden de bomen niet bespoten. Hier ligt de focus op een natuurlijke bestrijding.

Naast deze maatregelen probeert de gemeente ook de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te stimuleren door niet te maaien rondom bomen en op verschillende plekken nestkastjes op te hangen. Steeds meer eiken worden door bewoners omwikkeld met plastic en lijmbanden, omdat dit de overlast van de eikenprocessierups zou verminderen. Het Kennisplatform Eikenprocessierups heeft dit onderzocht en geeft aan dat dit niet werkt. Het plastic kan echter wel losraken en in het milieu terecht komen. Verwijder daarom het plastic, voordat er brandharen op komen.

Wat kunnen inwoners zelf doen

U kunt zelf meewerken aan een betere omgeving voor de natuurlijke vijanden zoals mezen en insecten. U kunt bijvoorbeeld bloemen planten en uw tuin zo natuurlijk mogelijk inrichten met veel groen. Let wel op dat u geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Ook kunt u nestkastjes en vleermuiskasten ophangen in uw tuin. Hang deze dan zo dicht mogelijk bij een eikenboom. Het nestkastje mag niet in een eikenboom worden gehangen, dan kunnen er brandharen en rupsen in komen. Als u geen plek hebt om het nestkastje op te hangen, dan mag deze ook in een boom van de gemeente. Kijk op rupsen.info voor meer tips.